4.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Každé dieťa prináša posolstvo, že Boh ešte nestratil radosť z človeka.

~Rabíndranáth Thákur~

23.08.2003 - Miron
čítanosť1922 reakcie0
(Share 329 0)


Téma: Dôverovať Bohu sa vyplatí / Dôvera / Jn 8, 21

Myšlienky... 176/2003

AI      Hovorí sa, že dôverovať sa neoplatí. Zaiste to platí o situáciách a ľuďoch, ktorí chcú človeka vtiahnuť do niečoho pochybného. Sami sme už boli mnohokrát obeťami dôvery, ktorú sme dali blížnemu. Sklamanie bolí, preto sa človek pre istotu radšej obraňuje nedôverou. Preto sa pre mnohých životnou filozofiou stáva veta: „Radšej nedôverovať, ako sa sklamať.“
KE      Je však príliš nemúdre dovoliť, aby sa táto smutná filozofia dotkla našej viery. Dôverovať Bohu sa totiž oplatí. Túto dôveru nikdy nestihne sklamanie.
DI      Pre veriaceho človeka je Kristovo ukrižovanie a vzkriesenie zdrojom nádeje a dôvery v záchranu. Kto neverí a nedúfa v ukrižovaného Pána, je stratený. Potvrdzujú to Ježišove slová, ktoré povedal neveriacim Židom: „Odchádzam a budete ma hľadať, ale zomriete vo svojich hriechoch“ (Jn 8, 21). Musíme si uvedomiť, že Bohom ponúkaná milosť pre našu spásu je viazaná na určitý čas, najdlhšie na čas pozemského života. Kto premešká vlastnou vinou tento čas pre spásu, potom už bude márne hľadať Pána a zahynie pre svoje hriechy.
      Musíme si uvedomiť, že v dejinách spásy existuje hrozné slovo: „Je neskoro!“ Ježišove podobenstvá to výrazne pripomínajú. Či už v podobe nemúdrych panien, alebo v hosťoch, ktorí prišli bez svadobného rúcha, alebo v obraze nemúdreho muža, ktorý staval dom na piesku. Čas pozemského života, ktorý nám Boh daroval, máme využiť na prijatie milosti k vlastnej spáse. Sv. Augustín tento čas charakterizuje takto: „Bojím sa nechať prejsť Pána okolo mňa bez povšimnutia...“ (Podľa: HRBATA, J.: Perly a chléb. Č. Těšín, Katolícke nakladatelství COR JESU, 1991, odst. 135.3.)
PAR      Kto nie je ľahostajný k otázke večného života, ten dobre chápe nutnosť osobného úsilia pre dosiahnutie spásy. Ale často sa môže stať, že je zmietaný pochybnosťami a pýta sa: „Čo mám robiť?“ Odpoveď je veľmi jednoduchá a zároveň veľmi ťažká. Našou úlohou je odpovedať na Božiu lásku a v Boha zložiť všetku svoju dôveru.
      Istá učiteľka náboženstva sa spýtala svojich žiakov: „Podľa čoho sa dá spoznať, že milujeme Boha?“ Nikto nevedel odpovedať. Konečne sa prihlásil jeden chlapec a povedal: „Poznáme to podľa toho, či máme na neho čas.“ Je to krásna odpoveď. Mierou lásky je ochota k obeti. Pre človeka, ktorého milujeme, máme veľa času a radi pre neho prinášame i osobné obete. Čím väčšia je láska a dôvera, tým väčšia je ochota k obeti.
      Podľa týchto právd môžeme zreteľne zmerať, ako je to vlastne s našou láskou a dôverou. Podľa výsledku sa buď prebudíme k väčšej láske a dôvere - čo vedie do života, alebo ľahostajne pôjdeme ďalej svojou cestou v ústrety svojmu odsúdeniu.
MY      Misionár z Ugandy vyrozprával tento príbeh.
      Pripravovali chrámovú slávnosť. Ľudia však priniesli dary na ozdobenie chrámu až v nedeľu ráno. Misionár si prezeral hromadu darov uvažujúc, čo, kde a ako použiť. Tu začul nejaký lomoz. V aleji zbadal malú Afričanku. Spýtal sa jej:
      „Chceš so mnou hovoriť?“
      Dievčatko prišlo bližšie a povedalo:
      „Prosím, pane, chcem vám niečo dať.“
      Vytiahlo kožené vrecko, otvorilo ho a vysypalo striebro a zlato. Kôpka týchto drahých kovov mala vyššiu hodnotu, ako všetky ostatné dary.
      Misionár jej povedal: „To nemôžem prijať. Povedz mi, odkiaľ si to vzala! Ja to tam odnesiem.“
      Dievčatko so slzami povedalo: „Je to skutočne moje.“
      Na naliehanie misionára sa priznalo, že túžilo niečo obetovať na chrám. Nuž vymyslelo toto: sama seba predala do otroctva, len aby mohla niečo priniesť.
      Cítite, ako veľmi milovala? Predala seba samu, svoju slobodu. Neurobila to pre pozemský chrám, ale pre toho, kto v ňom prebýva. Ak bude naša láska k Bohu tak veľká, že dokážeme prinášať veľké obety v každodennom živote, môžeme mať istotu, že sme na dobrej ceste.
ADE      Dôverovať ľuďom sa niekedy nevyplatí. Milovať Boha a dôverovať mu je však tá najlepšia investícia, ktorá sa vždy vyplatí.

      Inšpirácie – Jn 8, 21-30
25.08.2003 | Čítanosť(2389)
Téma: Dôvera / Modlitba
22.10.2004 | Čítanosť(1315)
Téma: Dôvera / Smrť / Viera
12.06.2003 | Čítanosť(3140)
Jn 8, 31-59
12.06.2003 | Čítanosť(2401)
Jn 8, 21-30
12.06.2003 | Čítanosť(2208)
Jn 8, 12-20


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet