6.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    S človekom, žijúcim naozaj bez Boha, som sa ešte nikdy nestretol. Namiesto toho som sa vždy stretával s človekom nepokojným.

~F. M. Dostojevskij~

25.08.2003 - Miron
čítanosť823 reakcie0
(Share 231 1)


Téma: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa

Myšlienky... 177/2003

AI      Ak sme sa dnes trochu zamysleli nad dnešným sviatkom, mohlo nám napadnúť, prečo Boh dovolil, aby Ján Krstiteľ zomrel takouto smrťou a v takom mladom veku. So zmyslom pre praktičnosť by sme mohli tiež dodať: „Veď koľko toho ešte mohol urobiť pre nebeské kráľovstvo.“
      Boh má však iný pohľad na veci. Sv. Ján Krstiteľ splnil úlohu, ktorú mu Boh dal. Naplnil úplne svoj život Božou vôľou, urobil všetko, čo urobiť mal. Preto ho Boh povolal a uviedol do slávy.
KE      Skúsme si však dnes dať otázku: „Ako žiť svoj život, aby som v ňom rovnako naplnil Božiu vôľu ako sv. Ján Krstiteľ?“
DI      Dnes, keď je poruke množstvo kresťanskej literatúry, nie je problém prečítať si od mnohých autorov odpoveď na túto otázku. Ale nech by sme už prečítali tisícky kníh a nadobudli obrovské vedomosti, predsa len nakoniec sa budeme musieť naučiť jednému praktickému umeniu: umeniu žiť prítomnú chvíľu.
      Čo je to prítomnosť? Ako možno charakterizovať tento bod medzi minulosťou a budúcnosťou? Ak budeme chcieť označiť prítomnosť slovom „teraz“, už vo chvíli, keď ho dopovieme, bude patriť minulosti. A spolu s tým „teraz“ vojde do minulosti aj niečo z nás: naša nálada, zameranie srdca... Už je to v minulosti. Nemôžeme sa po to vrátiť a nejako to opraviť. Takto do minulosti z prítomnosti vchádzajú všetky naše skutky, myšlienky a hnutia. Tvoria buď poklad pre nebo, alebo záťaž, ktorej sa máme zbaviť. Aké šťastie, že nám Boh dal vo svojej láske možnosť zbaviť sa chýb, ktoré z prítomnosti vošli do minulosti. A tak nás minulosť upozorňuje na dôležitosť prítomného okamihu.
PAR      Prílišná zahľadenosť do budúcnosti, snívanie o veciach, ktoré chceme urobiť, tiež zabraňuje dobrému prežívaniu prítomného okamihu. Pekne o tom hovorí táto legenda.
      Dvaja mnísi v istom kláštore vyčítali z kníh, že na konci sveta je také miesto, kde sa zem dotýka neba. Rozhodli sa, že pôjdu hľadať toto miesto. Sľúbili si, že sa nevrátia, dokiaľ nenájdu to tajomné zákutie zeme.
      Prevandrovali kus zeme, prežili neopísateľné dobrodružstvá, natrpeli sa nedostatku, mnohých vecí sa museli zriecť, nie jedno pokušenie odvrátiť. Ale vedeli jedno: nemôžu sa vrátiť, lebo tam na konci cesty ich čaká Pán Boh. Postačí len zaklopať a vojsť, tak ako to bolo napísané v starých knihách.
      Nakoniec, po mnohých rokoch, podvečer našli - zdalo sa - to, čo tak dlho hľadali: dvere do neba, bráničku k Pánu Bohu. Zaklopali. Strach sa im tisol do hrdiel. Jemne stlačili kľučku a s tlčúcim srdcom vošli dnu. Onemeli. Stáli vo svojom kláštore, vo svojej izbe. Vtedy pochopili, že miesto, kde sa zem dotýka neba, sa nachádza tu na zemi, na tom mieste, kde nás Pán Boh postavil. (Kazimír Wojtowicz, O kázni a dáždnikoch, Lúč, Bratislava 1991, s. 33.)
      Podobne prílišná zahľadenosť do budúcnosti, rojčenie o veľkých skutkoch, ktoré by sme chceli urobiť, znehodnotí prítomný okamih.
MY      Kňaz a spisovateľ Henri Boulad uvádza vo svojej knihe „Všechno je milost“ návod, ktorý očakávame pre správne prežívanie prítomného okamihu. Uvádza ho na vymyslenom rozhovore.
      „Čo robíte?“ „Pracujem.“
      „Nuž teda venujte tomu celú svoju pozornosť, celé svoje nadanie a záujem.“
      „A ty chlapček, čo robíš?“
      „Hrám sa.“
      „Nuž teda hraj sa celým telom, všetkými svojimi údmi a celou svojou energiou.“
      „A vy, pani, čo robíte?“
      „Pečiem koláč.“
      „Nuž venujte mu celé svoje srdce, všetku svoju lásku a koláč bude lepší, pretože bude mať chuť lásky.“ (Henri Boulad, Všechno je milost, Karmelitánske nakladatelství Kostelní Vydří 1994, s. 34.)
      Teraz už asi chápeme, ako prežiť prítomný okamih. Vložiť sa celý do neho. Netreba plakať nad minulosťou, ale treba ju v ľútosti vložiť do mora Božieho milosrdenstva. Netreba rojčiť o budúcnosti, lebo tá príde a zastihne nás nepripravených. Treba žiť prítomnosť naplno a dobre. V tom spočíva tajomstvo dobrého života. V tom spočíva aj tajomstvo svätosti života.
ADE      Nuž, možno nevieme, aký plán má s nami Boh. Ale jedno je isté, ak sa budeme snažiť napĺňať prítomný okamih naplno prácou, ktorá je v zhode s jeho vôľou, potom tento Boží plán s nami naplníme rovnako dobre, ako ho naplnil vo svojom živote sv. Ján Krstiteľ.


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet