9.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Smutný a melancholický človek bude vždy len rekonvalescent v Božom dome. Azda na Boha myslí, ale sotva samu bude klaňať. Boh ho bude musieť skôr samaritánsky obsluhovať – miesto toho, aby mu človek ako Otcovi a Bohu slúžil

~P. Faber . ~

30.08.2003 - Miron
čítanosť1653 reakcie0
(Share 431 0)


Téma: Úprimne hľadať pravdu / Pravda / Mt 21, 23-27

Myšlienky... 180/2003

AI      Často sa stretávame s ľuďmi, ktorí sú tak pevne presvedčení o vlastnej pravde, že už ani nedokážu vypočuť iný názor. Jednanie s nimi je ťažké, ba niekedy aj nepríjemné. Zvlášť keď vieme, že žijú v omyle.
      Je však veľkou tragédiou, ak sa takéto tvrdohlavé zotrvávanie na vlastnej pravde dotýka oblasti viery.
KE      Ak sa takejto tragédií chceme vyhnúť, musíme sa stať úprimnými hľadačmi pravdy.
DI      V evanjeliu nájdeme mnohé zmienky o ľuďoch, ktorí nehľadali pravdu. Ich postoj je zreteľný v epizóde, keď sa veľkňazi a starší ľudu pýtali Ježiša Krista, akou mocou robí všetky tie divy a kto mu tú moc dal (pozri: Mt 21, 23-27). Neišlo im o hľadanie pravdy, ale o udržanie si vlastného spoločenského postavenia. Na to potrebovali určitým spôsobom znemožniť Ježiša Krista. Otázka, ktorú položili, bola iba určitým chytákom, než cestou k poznaniu pravdy.
      Ježiš Kristus pochopil ich úmysel a preto im na otázku odpovedá otázkou o Jánovi Krstiteľovi. Tým, že odmietli odpovedať na jeho otázku, odhalili svoj zámer. Tu neišlo o hľadanie pravdy. Spasiteľ im nedal jasné sebazjavenie o svojom Božskom poslaní. Veď izraelskí vodcovia dostali už mnoho dôkazov a napriek tomu ich neprijali.
      Z tejto diskusie Ježiša Krista s veľkňazmi a staršími ľudu môžeme pochopiť, že je nemožné presvedčiť ľudí, ktorí nehľadajú úprimne pravdu.
PAR      V roku 1962 obletel Jurij Gagarin zemeguľu. Tento „triumf ľudstva“ oslavoval rozhlas a televízia hudbou, spevom i slovami. Po návrate z vesmíru cestoval Jurij Gagarin z jedného mesta do druhého a všade hovoril: „Boha som tam hore nevidel...“ Podobne hovoril aj druhý ruský kozmonaut Titov.
      Medzi správy sa však dostala aj informácia o dvadsaťročnej dievčine z Götteborgu, ktoré mu napísalo list. Bol krátky a obsahoval tieto slová: „Drahý kozmonaut Gagarin! Dozvedám sa, že ste leteli v kozmickom priestore a ako hovoríte, Boha ste tam nevideli. Pane, rada by som sa vás spýtala, či máte čisté srdce.“
      Toto dievča zrejme dobre poznalo Kristove slová z jeho reči na vrchu: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Mt 5, 8)
      Podobnú otázku by sme mohli položiť mnohým ľuďom, ktorí sú neprístupní pravde o Bohu, o živote i o večnosti.
MY      Dobre však vieme, že žiadne dokazovanie, žiadne presvedčovanie neprináša výsledok. Ten, kto nehľadá úprimne pravdu, nedokáže ju ani prijať ani pochopiť.
      Ako sa teda máme stavať k takýmto ľuďom? Azda odmietavo? To veru nie. Ale na druhej strane je zbytočné strácať čas neplodnými diskusiami o náboženstve. To, čo môžeme urobiť, ba sme povinní urobiť je: modliť sa za nich a svedčiť o pravde vlastným životom.
      Modlitbou vyprosujeme Božiu milosť, ktorá je potrebná k obráteniu. Zároveň je aj prejavom našej lásky k blížnemu.
      Svedectvo života dáva podnety k zamysleniu, z ktorého môže vzísť pochybnosť o vlastnom presvedčení a následne túžba poznať pravú pravdu.
ADE      Chráňme sa teda neplodných diskusií a svedčme krásnym príkladom prežívania pravdy v každodennom živote.

      Inšpirácie – Mt 21, 18-27
20.06.2003 | Čítanosť(2075)
Téma: Pôst / Pravda
25.06.2003 | Čítanosť(1114)
Téma: Pravda
25.06.2003 | Čítanosť(1007)
Téma: Pravda
12.06.2003 | Čítanosť(3382)
Mt 21, 33-46
12.06.2003 | Čítanosť(3284)
Mt 21, 18-27
12.06.2003 | Čítanosť(3065)
Mt 21, 28-32


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet