9.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

     „Čo videl Ježiš na chudobe, že ju tak miloval a dal jej prednosť pred bohatstvom? Buď sa mýli Ježiš Kristus, alebo sa mýli svet.”

~sv. Bernard~

03.09.2003 - Miron
čítanosť1606 reakcie0
(Share 313 0)


Téma: Podobenstvo o zlých vinohradníkoch / Mt 21, 33-42

Myšlienky... 181/2003

AI      Vzájomné medziľudské vzťahy sú veľmi jemné. Mnohokrát stačí len malá chyba, aby sa pretrhli. Toto pretrhnutie spôsobuje duchovné zranenie, ktoré človek spôsobuje sebe samému i iným zlým slovom alebo skutkom. Ak je toto zranenie veľmi bolestivé, môže takmer navždy pochovať dôveru, ktorá jediná je schopná dať novú šancu na obnovenie pôvodného vzťahu.
KE      Boh je však iný. Bojuje o človeka, ktorý sa od neho odvrátil. Dnešné podobenstvo to pekne vyjadruje a chce nás varovať pred zatvrdlivosťou srdca, ktorá sa prejavila u zlých vinohradníkov.
DI      Kristovi súčasníci azda lepšie porozumeli tomuto podobenstvu, pretože pod obrazom vinice sa skrýval náboženský význam. Už proroci porovnávali ľud Izraela s vinicou a pripomínali dejiny Božej starostlivosti o túto vinicu i o všetko, čo je v nej zasadené. Tak ako všetky stromy v záhrade sú vysadené cieľavedome, tak si Židia uvedomovali osobitný zmysel vyvoleného národa v Božom diele spásy.
      Vieme však, že napriek tomuto vedomiu nepochopili Božích poslov a ani samého Božieho Syna. Lepšie povedané ani nechceli pochopiť. Vytvorili si vlastnú predstavu budúcich dejín spásy, ktorú chceli vnútiť Bohu. A tak sa život vyvoleného národa stal neplodný. Neprinášal tie plody, ktoré od neho Boh očakával.
      Táto vinica bola vyvolenému národu odňatá a daná novému Božiemu ľudu - Cirkvi. Ale aj tu sa požaduje prinášať plody, ktoré Boh očakáva.
PAR      Pre nás je preto toto podobenstvo možno nepríjemné. Pretože len človek s úplne spustošeným svedomím si nedokáže uznať neplodnosť svojho života. Poznávame Božiu starostlivosť, ktorá pre naše dobro mnohokrát vstupuje do života. Poznáme však aj svoje slova, skutky, štýl života, ktorý neprináša to ovocie, ktoré od nás Boh očakáva. Toto podobenstvo je pre nás nepríjemné aj preto, lebo ukazuje možnosť konečného zúčtovania s každým, kto napriek všetkej Božej starostlivosti nepriniesol žiadne ovocie.
      No kým žijeme, nie je nič stratené. Náš Spasiteľ, Ježiš Kristus, nám stále vyprosuje od svojho Otca vždy novú šancu a k nej i Božiu pomoc.
MY      Bratia a sestry! Koľkokrát sme už pocítili v srdci napomínajúci Boží hlas: Prestaň s tým zlým návykom, nechaj tú nebezpečnú príležitosť, zahoď konečne lenivú službu a odhodlaj sa na dobré skutky, na ochotné odpúšťanie a láskavú službu. Koľkokrát sme boli pozvaní k náprave Kristovými slovami z evanjelia. Koľkokrát sme už sľubovali nápravu života v spovednici.
      Boh nám vždy dáva novú šancu k obráteniu a my ju ľahkomyseľne premárnime. Nebuďme ľahostajní, veď tu ide o našu večnosť. (FAUDENOM, A.: Počuli sme slovo Pánovo. Rím : Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1979, s. 784.)
      Nech sú nám povzbudením slová sv. Augustína, ktorý pri pohľade na životy svätých povedal: „Ak to títo dokázali, tak prečo nie aj ty, Augustín!“
      Život, v ktorom človek prináša plody, ktoré od neho Boh očakáva, nie je až taký ťažký. Človek robí iba svoj diel, ktorý je oveľa menší ako diel, akým mu Boh pomáha.
ADE      Pripomeňme si teda všetky nesplnené sľuby a predsavzatia, aby sme sa pri pohľade na nich povzbudili k skutočnému prijatiu šance k obráteniu, ktorú nám Boh ponúka. Takto zaiste prinesieme Bohom očakávané plody života.

      Inšpirácie – Mt 21, 33-46
12.06.2003 | Čítanosť(3382)
Mt 21, 33-46
12.06.2003 | Čítanosť(3284)
Mt 21, 18-27
12.06.2003 | Čítanosť(3065)
Mt 21, 28-32


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet