1.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Nedovoľ, aby sa v tvojom živote tak rozmnožili starosti, že pre ne zabudneš na radosť, ktorú dáva zmŕtvychvstalý Kristus.”

~MATKA TERÉZIA ~

17.09.2003 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1449 reakcie0
(Share 288 0)


Téma: Čomu sa učiť od Svätej rodiny / Lk 2, 41-52

Homília

      Čo pre nás znamenajú slová mama, otec, syn či dcéra?
      Do redakcie Katolíckych novín prišiel list: „Som vo väzení na niekoľko rokov a bol som “zlým“ synom svojej matky. Po mojom odsúdení som svoju mamu nevidel vyše dvoch rokov, ba ani som jej nenapísal. Pred troma mesiacmi v deň mojich narodenín som jej spontánne napísal list. Prosil som ju, aby mi odpustila to, čo som vykonal a za čo som sa dostal do väzenia. Prosil som ju, aby mi odpustila žiaľ, ktorý som jej spôsoboval tým, ako som žil. Napísal som jej, že vždy som ju mal rád, i keď mala so mnou viac trápenia než radosti. Povedal som jej slová, ktoré som jej od svojej dospelosti nikdy nepovedal, až teraz: „Mami, vždy som Ťa mal rád!“ List som odoslal a o päť dní som dostal z domu odpoveď. Písal mi brat. Oznámil mi, že 1. mája naša mama odišla od nás ticho v spánku. Poslal mi vraj aj telegram, ale ja som ho nedostal. Až teraz cítim...“ a list ešte pokračuje. (P. S. Ružomberok)
      Prvá nedeľa po sviatku Narodenia Pána Ježiša je zasvätená Svätej rodine. Tento sviatok nemá dlhú históriu. Pápež Benedikt XV. v roku 1921 akoby na začiatku nových čias, ktoré viac budú poznačené krízou rodiny, určil prozreteľne tento sviatok. Dnešná rodina potrebuje nielen vzor, ale i pomoc a ochranu. Svätá rodina to rovnako nemala ľahké.
      Evanjelista sv. Lukáš píše o udalosti, „keď mal dvanásť rokov... zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo rodičia nezbadali... Po troch dňoch ho našli v chráme“ (Lk 2,42.43.46).
      Púť dvanásťročného Ježiša do Jeruzalema predstavuje medzník v jeho živote a v živote jeho rodičov. Ježiš miloval svojich rodičov, ale teraz „musel“ – aspoň tri dni – zostať v dome svojho Otca. Stretol sa s učiteľmi národa. Udalosť končí poznámkou, že keď ho Mária s Jozefom našli, „vrátili sa do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí“ (Lk 2,51-52).
      Rodina, rodný dom, mená príbuzných... Koľko je to pekných slov, z ktorých cítiť teplo, lásku, pokoj. Rodina je veľkým dobrom pre človeka. Z rodiny sme vyšli a je krásne, keď sa máme kde vrátiť. Keď rodina je chorá, keď sa v nej niečo zlé objavuje, treba biť na poplach. Kríza v rodine je jedna z najbolestnejších kríz. Ničoho sa tak nebojme ako rozbitia rodiny. Rodinu treba brániť na zásadách kresťanskej morálky. Nie iba sa modliť za rodiny, ale v rodinách rozvíjať všetko, čo súvisí s poslaním otca, matky či dieťaťa. Svätá rodina i dnes je vzorom, posilou a nádejou pre dnešné rodiny. Pohľad na obraz Svätej rodiny dáva možnosť vidieť akoby v zrkadle práva a povinnosti, úlohy a zodpovednosť všetkých členov našich rodín. Formovanie svedomia každého člena rodiny je povinnosť a záväzok. Kresťanská rodina žije v Bohu a vzýva meno Boha. Taká rodina je domom, ktorý jednoducho je školou viery a kresťanských hodnôt. Má vytvárať všetko potrebné pre prirodzený i nadprirodzený život. Vzor viery rodičov je najlepšou školou pre deti na ceste k Bohu. Aj keď vzor a príklad matky je veľký pre deti, otec nesmie zabúdať, že jeho príklad je ničím a nikým nenahraditeľný. Mladí robia to, čo vidia u svojich rodičov. Keď sa ich pýtame, prečo veria, tak odpoveď býva: dostali sme vieru od svojich rodičov. Naopak, ťažko je nájsť mladým ľuďom cestu k Bohu, keď tejto ceste ich nenaučili rodičia.
      Svätá rodina pomáha nájsť cestu k hodnotám prirodzeným i nadprirodzeným. Všetkým pomáha zorientovať sa na životných cestách tak, aby to osožilo pre večnosť. Ak deti odpadnú od Boha, spôsobujú bolesť rodičom. Nie je už dnes zriedkavosťou, že dieťa z dobrej kresťanskej rodiny si zvolí inú cestu, ako bolo vedené doma. Aj z kresťanských rodín sú deti vystavené moru našej doby, ako sú drogy, počítačové hry, sekty, ale i ťažkosti miešaných manželstiev. Uzatvárajú manželstvá mimo kostola. Boh rešpektuje rozum a vôľu každého človeka. Boh môže urobiť všetko, ale nie proti rozumu a vôli človeka. Rodičia i napriek modlitbám, slzám a iným obetiam sú svedkami, že ich dieťa je hluché, nemé k tomu, k čomu ho vychovávali. Často to trvá dlho. Je potrebné, aby rodičia i napriek dlhej dobe nestrácali nádej. Kolená neraz v tomto boji zvíťazia. Nech majú na pamäti, že Boh neopustí. Mária a Jozef hľadali tri dni Ježiša, a Ježiš bol predsa Boží Syn. Mária a Jozef nerozumeli, prečo si tak Ježiš počínal. I napriek tomu si verne plnili poslanie rodičov. To nech je povzbudením pre tých rodičov, ktorých deti si našli iný spôsob či filozofiu života.
      Rovnako naše rodiny trpia rozchodom manželov. Nevera a nedovolený manželský život dnes propagujú najmä masmédiá a predkladajú ako niečo nezávadné. Kde je slabší duchovný život, tam rozvodovosť rastie. Nielen v začiatkoch spoločného života, v prvých krízach, ale aj keď sú manželia v rokoch.
      Rovnako rodičia sú tlačení ťažkosťami hmotnými, bytovými a s tým súvisí i antikoncepcia. Dnešný svet nechce nazvať potrat hriechom. Nedovolený manželský život ani mnohí kresťanskí manželia nepokladajú za hriech.
      Dnes viac ako kedykoľvek v minulosti platí, že nestačí len položiť základ rodiny, ale viac a bedlivejšie ju budovať. Evanjelium hovorí o dvoch mužoch, čo stavali svoje domy. Len ten bol “múdry“, čo staval na skale. Čo dbal na základ. Čo sa neponáhľal rýchlo dokončiť dom. Počítal s ťažkosťami, ktoré môžu nastať. A manželstvá dnes? Musíme sa zobrať, namiesto: už sme zrelí. Radšej si, rodičia, povedzte, že vnúča dcére pomôžete vychovávať, ale nie jej radiť, kde si ho má dať vziať. Ale tiež, mladé ženy a mladí muži, pamätajte, že slovo sa rýchlo povie, ale ťažko sa musí realizovať. Raz povedané „áno“ pred Bohom platí „až do tvojej a mojej smrti, a v žiadnom protivenstve“ neprestáva, keď sú na začiatku splnené všetky podmienky pre platné a dovolené uzavretie sviatosti manželstva.
      Svätá rodina ukazuje na povinnosť pracovať na svätosti našich rodín. Život je často veľmi krátky a večnosť nikoho neminie.
      Povzbudením pre mnohých bola beatifikácia Jozefa Moscatiho, lekára a chirurga, profesora na univerzite v Mediolene, manžela a otca. Na slávnosti sa zúčastnilo 60 vnukov tohto svätého.
      Nie je dnes málo príkladných kresťanských rodín. Boh si praje, aby aj tá naša bola svätá. Aj keď popularita Svätej rodiny akoby upadala a stávala sa nereálnou na začiatku nového storočia, predsa mnohé rodiny sú dôkazom toho, že príklad Svätej rodiny pomáha.
      Modlitba za rodinu, za jej jednotlivých členov, spoločná modlitba hoci aspoň raz v týždni sú silou, vzpruhou a upevnením pre naše rodiny.
      Syn z úvodu si vo väzení neskoro uvedomil, čo pre neho znamenala mama. Mama, otec, syn či dcéra sú v spojení so slovami môj či moja aj pre nás veľmi významné a mnohovravné. Poprosme za nich a za seba pri svätej omši. Amen.

      Inšpirácie – Lk 2, 41-52
20.06.2003 | Čítanosť(3147)
Téma: Nový rok / Lk 2, 21
12.06.2003 | Čítanosť(3021)
Lk 2, 23-40
12.06.2003 | Čítanosť(2474)
Lk 2, 15-21
12.06.2003 | Čítanosť(2183)
Lk 2, 1-14


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet