9.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Ježiš pred Herodesom: nezabudnuteľná situácia vytrvalého Božieho mlčania pred človekom, ktorý chce prinútiť Boha, aby prehovoril; ktorý ho chce zneužiť na náboženskú senzáciu.

~HANS URS VON BALTHASAR~

22.09.2003 - Miron
čítanosť1189 reakcie0
(Share 317 0)


Téma: Mt 22, 34-46

Myšlienky... 193/2003

AI      V decembri 1994 urobili v Miláne telefonický prieskum o živote tamojších katolíkov. Je na zamyslenie, že len 33% Milánčanov potvrdilo svoju pravidelnú účasť na nedeľnej sv. liturgii. Ale nemenej zaujímavý je ich pohľad na najdôležitejšie vlastnosti kresťana. Pre mnohých to bola solidárnosť, alebo poznanie morálnych princípov, tolerancia a iné. Teda všetko v tej sociálnej rovine. Prvý a hlavný príkaz lásky k Bohu zostal akosi v tieni... (Podľa: Katolícke noviny č. 26/1995, s. 1.)
      Kto vie, ako by dopadol podobný prieskum na Slovensku.
KE      Sväté písmo nám však hovorí, že základom kresťanského života je láska k Bohu.
DI      Pre farizejov a zákonníkov boli všetky prikázania rovnako záväzné. Predsa sa však rozlišovalo, ktoré je dôležitejšie a ktoré menej dôležité. Dokonca sa robili pokusy o zhrnutie obsahu jednotlivých prikázaní. Je teda prirodzené, že chceli vedieť, ako sa k tomuto problému vyjadrí Ježiš Kristus. Padla teda otázka: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ (Mt 22, 36).
      Ježiš im odpovedal na túto otázku. Najväčším prikázaním je: „Milovať budeš svojho Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! V týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i proroci“ (Mt 22, 35-46).
      Obidva tieto prikázania sa nachádzali vo Svätom písme, ktoré farizeji poznali. Neboli však uvedené spolu v takomto úzkom vzťahu. Ježiš však vyhlasuje oba zákony za „najväčšie prikázanie“. Je to nový zákon, v ktorom sú obsiahnuté všetky ostatné.
PAR      Celé mravné úsilie človeka vychádza z tohto prikázania. Je zamerané na jeden cieľ. A tým je láska. Človek je stvorený, aby miloval Boha ako svojho Otca. A v tomto vzťahu lásky sa rodí poslušnosť voči všetkým ostatným prikázaniam a to nie ako poslušnosť otroka, ale ako poslušnosť syna, ktorý z lásky k Otcovi napĺňa jeho vôľu.
      Dokiaľ nemilujeme Boha pravou a úprimnou láskou, dovtedy prikázania a Božia vôľa sú pre nás neznesiteľným bremenom. Preto sa stáva, že niektorí si z prikázaní vyberajú len to, čo im vyhovuje a ostatné odmietajú ako neprimerané požiadavky pre dnešnú dobu. A to len preto, že im chýba vzťah lásky k Bohu.
      „Kto miluje Boha „ostáva v Bohu“ (1 Jn 4, 16), v Bohu, ktorý je svojou podstatou Láska. Má účasť priamo na jeho živote. Kto miluje Boha, „ostáva v Bohu a Boh v ňom“ (1 Jn 4, 16). Boh je takto prítomný v človeku. A z človeka, v ktorom je takto Boh, jednoducho musí táto prítomnosť vyžarovať zo slov i mlčania, zo skutkov, z celého života i umierania. A ak chceme pomenovať vyžarovanie tejto Božej prítomnosti z človeka, máme na to iba jedno slovo: láska. Takto sú tieto dve naoko rozdielne prikázania tak hlboko spojené, že ich od seba nemožno oddeliť.
MY      Láska k Bohu sa takto viditeľne prejavuje v každej chvíli ľudského života.
      Pozrite sa na skúsenosť jednej sestričky. Hovorí: „Pacientka, ktorá ležala na mojom oddelení, umierala. Bez toho, aby som zanedbávala svoje povinnosti, chodila som k nej tak často, ako mi to čas dovoľoval. Hoci zdravotná starostlivosť bola veľmi dobrá, cítila som, že by som mala urobiť ešte niečo navyše. Modlila som sa za ňu, aby som ju takto sprevádzala na jej ceste do druhého života.
      Odrazu prišiel do izby lekár, a keď videl, čo robím, mrzutý a bez slova odišiel von. To sa opakovalo niekoľkokrát. Mal iný svetonázor a o kresťanstve vedel veľmi málo. Keď u nás ležal ďalší pacient a zdalo sa, že jeho dni sú už spočítané, urobila som to isté. Ani lekár nezmenil svoje správanie a v nijakom prípade sa neusiloval skryť svoj odmietavý postoj.
      Stálo ma to určitú námahu, aby som necítila hnev nad jeho postojom. Usilovala som sa ho milovať a preto som ho zahrnula do svojich modlitieb.
      Jedného dňa prišiel ku mne a povedal: „Ak raz budem umierať, musíte byť takisto pri mne.“ (Nové mesto č. 5/1995, s. 16.)
ADE      Hľa, takto sa Boh dotkol srdca lekára. Umožnila to láska sestričky, cez ktorú bol Boh prítomný v tomto svete. Povzbuďme sa k pravej láske k Bohu, aby jeho prítomnosť mohla uzdraviť nás i celý svet.
28.09.2010 | Čítanosť(2830)
Téma: Mt 22, 29-30
12.06.2003 | Čítanosť(3294)
Mt 22, 1-14
12.06.2003 | Čítanosť(3110)
Mt 22, 34-46
12.06.2003 | Čítanosť(2909)
Mt 22, 23-33


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet