9.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Nesnažím sa pochopiť, aby som uveril, pretože nikdy nepochopím, kým neuverím.

~SV. ANZELM~

24.09.2003 - Juliána Demjanová
čítanosť1446 reakcie0
(Share 364 0)


Téma: Evanjelizácia / Odvaha evanjelizovať / Ježiš Kristus – prvý a najväčší hlásateľ evanjelia

Kartotéka

      Evanjelizátor musí byť odvážny. Už Ján Krstiteľ mal dostatok odvahy pri svojom hlásaní. A ako musel byť odvážny Ježiš Kristus, keď sa za nás dal ukrižovať? Čo robili apoštoli, keď apoštola Petra a ďalších chytili a zbičovali? Dohodli sa, že sa stretnú a budú sa modliť. A modlili sa takto: „A teraz, Pane, pozri na ich hrozby a daj, aby tvoji služobníci hlásali tvoje slovo so všetkou odvahou“ (Sk 4, 29). Bola to veľmi dobrá modlitba, pretože po tejto modlitbe na nich zostúpil Svätý Duch s takou mocou, že sa zatriaslo miesto, na ktorom boli zhromaždení. A Písmo sväté hovorí: „...všetkých naplnil Svätý Duch a smelo hlásali Božie slovo“ (Sk 4, 31b). A takto sa musíme modliť aj my.1
      Tom Forrest spomína, že v dnešnej dobe problémom v evanjelizácii môže byť hanba a ostych evanjelizátora. Hovorí, že najväčším problémom tejto hanby nieje ani utrpenie prvých kresťanov, ani fyzická bolesť, ale posmech tohoto sveta. Toto vidí ako koreň strachu z evanjelizácii a hanby z nej.2
      Je pravda, že k evanjelizácii sa treba vždy trocha premôcť. Nezabudnime však na Ježišove slová: „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi“ (Lk 12, 8).
       „Ježiš sám bol Evanjeliom Božím, prvým a najväčším hlásateľom evanjelia. A tým bol až do konca, dokonale, až po obetu svojho pozemského života.“3
      Písmo sväté hovorí, že Kristus bol prorok, mocný v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom (por. Lk 24,19). On ohlasoval slovo a bol Slovom. Bol poslom, ale aj posolstvom. Priniesol nám dobrú novinu a aj je dobrou novinou. Kristus je naším vzorom.4
      Keď sa pozeráme na jeho vzor vidíme:
-      ako je naplnený túžbou: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!“ (Lk 12, 49);
-      ako vystupuje na horu modliť sa;
-      ako je naplnený súcitom s ľudským utrpením, ako to bolo v prípade naimskej vdovy: „Keď ju Pán uvidel, bolo mu jej ľúto a povedal jej: Neplač!“ (Lk 7,13);
-      ako ohlasuje Božie kráľovstvo;
-      ako dáva za nás svoj život na kríži;

      Skutočne je vzorom každého hlásateľa evanjelia. On je jediným dokonalým evanjelizátorom! Jeho evanjelizácia bola výlučne láskou! Kto iný, než on, prežíval lásku v celej jej šírke, bez obmedzenia?
      „Ježiš je trpezlivý, Ježiš je dobrotivý, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebný, nie je sebecký, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Ježiš všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.“5
      Ježiš, prvý a najväčší hlásateľ evanjelia, nás žiada, aby sme pokračovali v jeho diele. Aj prostredníctvom nás chce zachraňovať svet.
      „Evanjelizačná činnosť vyžaduje, aby hlásateľ radostnej zvesti cítil stále rastúcu lásku k tým, ktorým hlása evanjelium. Apoštol Pavol, vzor každého hlásateľa, napísal Solúnčanom slová, ktoré sú programom aj pre nás: „Boli sme vám natoľko naklonení, že by sme vám boli dali nielen blahozvesť Božiu, ale aj vlastný život, lebo tak sme si vás zamilovali“ (porov. 1 Sol 2,8). Aká je to láska? Iste väčšia než láska vychovávateľa. Je to láska otca alebo skôr matky. Pán túto lásku očakáva od každého hlásateľa evanjelia alebo budovateľa Cirkvi.“6
      Dnes je Kristus na nebesiach a sedí po pravici Otca. Prosí nás: „Buďte mojím hlasom!“
       „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“ (Mk 16, 15). A dnes nás Cirkev pozýva k novej evanjelizácii celého sveta.7


1 Porov. FORREST, T.: Evanjelizácia 2000, s. 29.
2 Tamtiež s. 31.
3 PAVOL VI.: Evangelii nuntiandi, čl. 7.
4 Porov. FORREST, T.: Evanjelizácia 2000, s. 20.
5 Porov. MOENS, J. – L.: Evanjelizovať znamená milovať, s. 83.
6 PAVOL VI.: Evangelii nuntiandi, čl. 79.
7 MOENS, J. – L.: Evanjelizovať znamená milovať, s. 84.
09.06.2007 | Čítanosť(4684)
Téma: Evanjelizácia
30.09.2010 | Čítanosť(2559)
Téma: Evanjelizácia


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet