1.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Materstvo je záležitosťou skôr intuície srdca, než úvahy rozumu. Skôr poéziou než filozofiou, pretože matka je príliš skutočná a hlboká, tak veľmi blízka ľudskému srdcu.”

~CHIARA LUBICHOVÁ ~

26.09.2003 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1662 reakcie0
(Share 397 0)


Téma: Mt 25, 14-30 / Lk 19, 12-27

Myšlienky... 198/2003

       Ježiš Kristus vo svojich podobenstvách a prirovnaniach často zdôrazňoval nutnosť spolupráce človeka s Božím volaním. Je to napr. v podobenstve o rozsievačovi (Mt 13, 24-30); o kúkoli medzi pšenicou (Mt 13, 24-30); o rybárskej sieti (Mt 13, 47-5O) a i. Hovoril, že človek má povinnosť otvoriť sa Božiemu zrnu a podľa možností má zveľaďovať pole svojej duše, aby prinieslo dobrú úrodu (Mt 13, l9-23).
       Človek dostal túto úlohu od Boha a nezáleží na výsledku, ale na dobrej vôli dosiahnuť tento cieľ. Toto nám chcel Ježiš povedať v podobenstve o talentoch.
       S nebeským kráľovstvom je to teda tak, „ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa schopností a odcestoval...“ (Mt 25, 14-15).
       A ako to dopadlo? Pán tých sluhov sa po dlhom čase vrátil a začal s nimi účtovať. Ten, čo dostal päť talentov, získal ďalších päť. I ten druhý, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten tretí zakopal svoj talent a pri jeho príchode mu ho vrátil. Prvého i druhého sluhu pán pochválil za ich usilovnosť. Toto tretieho označil za lenivého a nebol hodný zúčastniť sa na radosti svojho pána.
       Podobenstvo o talentoch dáva nám široké pole zamyslieť sa nad Božou štedrosťou a dôverou voči ľuďom. Boh dal ľuďom rozum a slobodnú vôľu. Slobodne sa môžu rozhodnúť, ako naložia so zverenými darmi. Nezáleží na výsledku, ale na dobrej vôli dosiahnuť tento cieľ. To je pre nás šťastím a nádejou - ale i hrozbou: hrozbou, ak neukážeme dobrú vôľu; nádejou, pretože pre každého človeka je možné, aby ukázal dobrú vôľu voči Božiemu poriadku tak, ako ho poznáva vo vlastnom svedomí, nech sú predpoklady a okolnosti nášho života akékoľvek. Takto podnecuje ľudskú iniciatívu podľa známeho ľudového príslovia: Pričiň sa človeče a Boh ti pomôže.
       Matka sv. Klementa z Ancyry synovi ešte v mladosti často pripomínala: „Syn môj, to, o čo tu ide, je večný život!“
       V tomto zmysle máme chápať i Kristovo zverenie darov, talentov, aby sme s nimi hospodárili podľa svojich schopností a získali si tak najlepšiu odmenu u nebeského Hospodára. Raz sa nás opýta, ako sme tieto dary využili pre seba, ale hlavne pre našich blížnych. Ide tu vlastne o večný život, život bez konca, život s Bohom a boli by sme naozaj naničhodníci, keby sme sa nepričinili o jeho dosiahnutie.
       Sv. Gvantenius (+ 1160), škótsky mních, si často pripomínal: „Aký úžitok mi to prinesie pre večný život?“ Toto nech je i meradlom všetkých našich skutkov.
       Z tejto príčiny nás nabáda Božský Spasiteľ k horlivému hospodáreniu s Božími darmi, ktoré sme prijali od rodičov narodením a od Krista znovuzrodením. Pred nami sa otvára radosť večného života; či ju dosiahneme, záleží od nás. Vernosť v málom nám pripraví „nesmierne veľkú váhu večnej slávy“ (2 Kor 4, 17) pripravenú od stvorenia sveta, ak sme v hospodárení so zverenými darmi nesklamali.

      Inšpirácie – Mt 25, 14-30
      Inšpirácie – Lk 19, 11-27
12.06.2003 | Čítanosť(3147)
Mt 25, 14-30
12.06.2003 | Čítanosť(3053)
Mt 25, 31-46
12.06.2003 | Čítanosť(2974)
Mt 25, 1-13


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet