4.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    V Božom svetle poznávame nad slnko jasnejšie, že i najmenšie rozmnoženie lásky medzi Božími dietkami má tisíckrát väčšiu cenu a je mnoho tisíckrát dôležitejšie ako všetky hmotné majetky sveta.

~Charles de Foucauld ~

30.09.2003 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1530 reakcie0
(Share 429 0)


Téma: Mt 21, 28-32

Myšlienky... 199/2003

       Počuť zvesť o nebeskom kráľovstve nestačí. Prikyvovať na všetko, ale pokračovať ďalej v živote ako predtým a nepokúsiť sa ani o premenu srdca, to je ešte menej. Ježiš to pekne povedal vo svojej reči na vrchu: „Čo ma oslovujete“ ,Pane, Pane,´ keď nerobíte, čo hovorím“ (Lk 6, 46).
       Táto myšlienka je pekne vyjadrená v podobenstve o dvoch synoch. Ježiš ho povedal tým, ktorí k nemu prišli, aby ho pokúšali. Boli to „veľkňazi a starší ľudu“ (Mt 21, 23). Tvárili sa priateľsky, pretvarovali sa, ale Ježiš poznal ich zmýšľanie, že ich náboženská horlivosť je nepoctivá. K tomu ešte pohŕdali tými, ktorí navonok prejavovali málo náboženskej horlivosti. Tým adresoval toto podobenstvo:
       „Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ,Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!´ Ale on odpovedal: ,Nechce sa mi.´ No potom to oľutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal to isté. Ten odpovedal: ,Idem, pane.´ Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“ (Mt 21, 28-31).
       Príklad nepotreboval mnoho premýšľania. Preto všetci odpovedali: „Ten prvý“ (Mt 2, 31). Tu sa už Ježiš obrátil priamo na nich. „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu“ (Mt 21, 32).
       Toto podobenstvo stojí naozaj za to, aby sme sa nad ním zamysleli. Môže sa totiž stať, že budeme spokojní sami so sebou, že chodíme do chrámu a sme veriaci, ale náš život nebude tomu zodpovedať. Naše náboženstvo nás nespasí. Preto sa môže stať, že nás do nebeského kráľovstva predbehne niekto, kto sa dnes javí ako nenáboženský, ale zajtra sa dá na pokánie a všetko dohoní.
       Slávna parížska herečka Eva Lavallierová bola tak znechutená starým človekom v sebe, že chcela skočiť do rieky Seiny a skoncovať so svojím životom. Neznámy muž mu zachránil. Potom našla iný prostriedok, ako pochovať starého človeka: svätú spoveď. Vtedy v nej ožil nový človek a s ním pocit nesmierneho šťastia, ktoré nestratila ani v bolestiach na smrteľnej posteli v roku 1929.
       Možno uviesť mnoho príkladov, ktoré sú podobné tomuto prvému synovi z podobenstva. Vo svojom živote zaváhali, ale nakoniec sa obrátili a svojím životom dohnali všetko. Ďaleko predišli tých, ktorí sa robili zbožnými a spravodlivými, ale pre svoju spásu nepohli ani prstom. Práve preto „budú poslední prvými a prví poslednými“ (Mt 20, 16).

      Inšpirácie – Mt 21, 28-32
28.09.2010 | Čítanosť(2424)
Téma: Mt 21, 28
12.06.2003 | Čítanosť(3377)
Mt 21, 33-46
12.06.2003 | Čítanosť(3284)
Mt 21, 18-27
12.06.2003 | Čítanosť(3065)
Mt 21, 28-32


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet