9.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Nečistí duchovia nemôžu poznať naše myšlienky. Môžu si len domýšľať buď na základe viditeľných znakov, alebo tým, že skúmajú naše sklony, naše slová a veci, ktorým nevenujeme svoju pozornosť. Naproti tomu to, čo sme nevyjadrili navonok, čo zostáva v hĺbke našich duší, je pre nich úplne nedostupné. Ani myšlienky, ktoré nám sami ponúkajú, ani náš súhlas s nimi, ani reakcia, ktorú v nás vyvolávajú, im pre samotnú podstatu našej duše nemôžu byť známe... poznajú ich jedine prostredníctvom našich pohybov a vonkajších prejavov.

~Ján Kasián~

30.09.2003 - Miron
čítanosť1195 reakcie0
(Share 287 1)


Téma: Ochrana presvätej Bohorodičky

Myšlienky... 200/2003

AI      Určite ste si všimli, že pri prezentácií nového automobilu sa okrem technických parametrov v poslednej dobe zdôrazňuje stupeň bezpečnosti. Je to prirodzené, pretože človek si vždy volí to, čo je pre neho bezpečné, čo mu poskytuje určitú ochranu.
      Z tejto túžby po bezpečnosti a ochrane pramení u veriaceho človeka radostné oslavovanie dnešného sviatku.
KE      Posolstvo sviatku Ochrany presvätej Bohorodičky neprináša len spomienku na zázračnú ochranu Panny Márie Carihradu pri obliehaní Saracénmi, ale hlavne uistenie o stálej starostlivosti Matky Božej o každého z nás.
DI      Každý, či už chce alebo nie, nájde pod jej ochranným plášťom miesto. Veď keď si jej Syn skrze utrpenie vyvolil všetkých za svojich bratov a sestry, Mária nemôže byť ničím iným, než matkou všetkých. A pretože bola najprv Kristovou telesnou a duchovnou matkou a On vždycky ostáva jej synom, nemôže byť u neho jej príhovor za deti nevypočutý. (Podľa: Hans-Urs von Balthasar, Maria, SCRIPTUM, Praha 1993, s. 43.)
      Dejiny vykúpeného ľudstva sú priam preplnené svedectvami, ktoré hovoria o mnohých milostiach, ktoré dostali od Boha skrze Máriu. Vždy som dojatý, keď na pútnických miestach vidím žulové tabuľky so slovami vďaky za vypočuté prosby. Napĺňa ma to vždy nanovo lásku a dôverou k našej nebeskej Matke.
PAR      Mariánsky časopis Immaculata pravidelne uverejňuje svedectvá čitateľov o stálej pomoci Panny Márie. Jedna čitateľka sa takto verejne poďakovala Bohu a Panne Márií za udelené milosti, pomoc, ochranu a záchranu života. Píše toto:
      „Môj priateľ pracuje vo veľmi hlučnom a rizikovom pracovisku. Raz išiel zamyslený po koľajnici, ktorú opravovali. Vo vrecku v prstoch držal zázračnú medailu Panny Márie. Naraz mu napadlo otočiť sa... a asi dva metre za ním išiel priamo na neho uvoľnený vagón. Bol taký hluk, že nepočul spolupracovníkov, ktorí na neho volali, aby z koľajnice zoskočil. Zachránil ho vlastne len ten pocit otočiť sa, a isto to nebol náhodný pocit.
      Onedlho po tejto udalosti sa stalo niečo horšieho. Práve odpočívali, keď ho znenazdania zasiahlo 300 kg rameno stroja. Bola to rana presne do hlavy a odhodila ho na tri metre. Keď sa prebral, nevedel, že sa vôbec niečo stalo. Ostalo mu len pár modrín a trošku ho bolela hlava. Bol celkom v poriadku. Všetci, ktorí to videli, hovorili, že prežiť taký úder do hlavy je nemožné. My však vieme, čo ho zachránilo. Prežil vďaka ochrane Panny Márie, za čo jej z hĺbky duše ďakujeme.“ (Immaculata č. 1/1997, s. 30.)
MY      Toto svedectvo je len kvapkou z mora svedectiev, ktoré by sme mohli uviesť. Nie je však nutné uvádzať viac svedectiev. Je však dobré a potrebné posilniť svoj osobný vzťah k Matke Božej.
      Deti nebeskej Matky sa nechávajú viesť jej príkladom. Osvojujú si čnosti, milujú Božie slovo, cvičia sa v poslušnosti. Učia sa od nej vyslovovať svoje „Fiat“ Božej vôli.
      Ak máme dnes prosiť Presvätú Bohorodičku o ochranu, prosme predovšetkým o to, aby sa nás ujala a viedla k dospelosti Božích detí. Prosme o ochranu na ceste k dokonalosti a svätosti.
ADE      Ak dnes oslavujeme sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky, pochovajme svoju ľahostajnosť či povrchnú sentimentálnu zbožnosť, ktorá neprináša ovocie. Vstúpme do nového a hlbokého vzťahu so svojou nebeskou Matkou, ktorá sa o nás stará a túži nás všetkých priviesť do neba.


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet