1.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Nikto nerozlúšti hádanku života, ak nerozrieši problém utrpenia. A pretože len kresťan ho môže rozriešiť, on jediný môže pochopiť život.

~Ch. Leclercq ~

30.09.2003 - Miron
čítanosť1557 reakcie0
(Share 322 0)


Téma: Uzdravenie Kanaánčanky / Mt 15, 21-28

Myšlienky... 201/2003

AI      V poslednej dobe sa často hovorí o tolerancií. Ba dokonca OSN vyhlásila rok 1995 za Rok tolerancie. Ide tu teda o niečo dôležité a pre ľudí veľmi potrebné. Výraz tolerancia má koreň v dvoch latinských slovách: tolus znamená bremeno a tolerare znášať, prijať bremeno. Inými slovami tolerancia je rešpektovanie slobody druhého človeka a to napriek jeho odlišnému postoju a presvedčeniu.
KE      Dnešné evanjelium nás učí tolerancií.
DI      Kanaánska žena, ktorá sa obrátila na Ježiša s prosbou o pomoc, nepatrila k Izraelskému národu. V očiach apoštolov bola pohankou. No preto, že verila v Ježišovu moc, pre svoju vieru a vytrvalosť bola vypočutá.
      Môžeme však nájsť aj iné prípady. Evanjelista Marek zachytáva, ako apoštol Ján rozprával Ježišovi, že niekomu bránili vyháňať zlých duchov v Kristovom mene len preto, že s nimi nechodí. Rozhorčenie sa zdalo byť na mieste. Prečo si niekto počína na vlastnú päsť, keď sa môže pripojiť k ostatným učeníkom.
      Ježišova odpoveď ich zaiste uzemnila. „Nebráňte mu! Lebo nik, kto koná divy v mojom mene, nebude tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás“ (Mk 9, 39-40).
      Ďalší príklad správneho chápania tolerancie je v podobenstve o pšenici a kúkoli. Sluhovia boli na ceste k fanatizmu, keď chceli vytrhať kúkoľ spomedzi pšenice. Neuvedomovali si, že by tým mohli poškodiť pšenici. To im musel majiteľ role pripomenúť. To však neznamená, že by bol za kúkoľ. Jednoducho len chránil pšenicu.
      Hľa, ako Boh rešpektuje slobodu človeka. O Bohu môžeme povedať, že je tolerantný. Svedčia o tom Ježišove slová: „...on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých“ (Mt 5,45).
PAR      Predsa sa len môže stať, že niekto považuje toleranciu za slabosť, za ústupok voči pravde. No nie je to tak! Pravdu treba vždy a za každých okolnosti hovoriť, naznačovať, konať a žiť.
      Toto nám zvyčajne robí problém, pretože sa často stretávame s príslušníkmi iných kresťanských ba i nekresťanských vierovyznaní. V takýchto prípadoch katolík, ktorý je presvedčený, že skutočne pozná pravdu, sa má horlivo, ale taktne, usilovať priviesť k tejto pravde aj iných. Keď urobí všetko, čo bolo v jeho silách a to bez zjavného úspechu, neprestane byť k ním tolerantný. Ba má byť k ním viac než tolerantný. Musí si ich ctiť a to nielen ako možných členov svojho náboženstva, ale i preto, že sú, ako napokon všetci ľudia, deťmi spoločného Otca. (A. H. Mateje, Ozvena Slova 2, Grafički zavod LOGOS, Zagreb 1989, s. 357.)
MY      Príklad ozajstnej kresťanskej tolerancie nájdeme v knihe „Prázdne ruce“. Je to románovým spôsobom vyrozprávaný životopis mnícha Berna, ktorý bol opátom v kláštore na Reichenau.
      Na pozadí hlavného deja je pekne vykreslený vzťah opáta Berna k majiteľovi záložne v Kostnici. Vola1 sa Lévi a bol to Žid. Často požičiaval opátovi peniaze, keď sa kláštor dostal do finančnej tiesne. Pociťoval k opátovi náklonnosť za jeho úctu a láskavosť, ktorú Židia od kresťanov len málo pociťovali. Opát Berno mu raz dokonca zachránil život, keď ho varoval pred nebezpečenstvom.
      Po rokoch, keď obaja zostarli, prišiel Lévi do kláštora za opátom. Povedal mu: „Nikdy ste sa nepokúšali získať ma pre svoju vieru, pán Berno. Zaiste ste vedeli, že takáto snaha by vyvolala môj odpor. Ale vaše milosrdenstvo, vaša dobrota a vaša veľkomyseľná láska mi otvorili prístup k posolstvu Ježiša Krista. Boli ste pre mňa svedkom tejto pravdy. Dnes som tu, aby som sa vám poďakoval, že ste ma skrze svoje kresťanstvo priviedli na cestu k nemu. Udelíte mi svätý krst, otče?“
ADE      Toto je príklad kresťanskej tolerancie, ktorá sa neochvejne drží pravdy, pritom však znáša okolo seba tých, ktorí inak zmýšľajú, v pevnej nádejí, že raz aj oni spoznajú pravdu a príjmu ju. Osvojiť si túto čnosť znamená dať nádej spoločnosti poznačenej toľkými, často malichernými spormi a nedorozumeniami.
12.06.2003 | Čítanosť(3014)
Mt 15, 21-28
12.06.2003 | Čítanosť(2967)
Mt 15, 29-39
12.06.2003 | Čítanosť(2765)
Mt 15, 1-20


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet