4.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Svedomie človeka je Božia myšlienka.

~V. Hugo ~

07.10.2003 - Miron
čítanosť1314 reakcie0
(Share 316 0)


Téma: Lk 6, 27-36

Myšlienky... 206/2003

AI      Niekto si urobí z každého človeka, ktorého stretne, svojho nepriateľa. Iní zasa naopak, z každého stretnutia odchádzajú bohatší o priateľa, ktorého práve získali. Len v spoločnosti tých druhých sa človek cíti dobre. Akou mocou teda disponujú, keď si dokážu získať človeka? Je to moc nezištnej lásky.
KE      K osvojeniu takejto lásky nás vedú Ježišove slová: „Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!“ (Lk 6, 27-28).
DI      Ak milujeme len tých, ktorí nás milujú, do našej lásky sa rýchlo vkradne sebectvo. Pociťujeme príjemné chvíľky a myslíme si, že milujeme. Láska však nežije z toho, čo prijíma, ale z toho, čo dáva. Najviac môžeme dať tomu, kto najviac potrebuje.
      Ak nás Ježiš nabáda k láske k nepriateľom, robí to preto, že nám chce povedať, že práve oni najviac potrebujú lásku. Vyhasla v nich láska. Nedokážu si sami pomôcť. Keď sa k týmto ľuďom priblížime s láskou, je to pre nich veľká pomoc. Obrazne povedané: ak sa vyhasnutého knôtu sviečky dotkneme inou, horiacou sviečkou, znovu sa zapáli. Láska hlboko preniká a premieňa tých, ktorých sa dotkne.
PAR      Život Don Boska mnohokrát jedinečne potvrdzuje tieto slová. Spomeňme len jednu udalosť. Don Bosko na jednej zo svojich ciest objavil Michala Magoneho, generála uličníkov a vyslobodil ho z pochybného pouličného života a azda aj zachránil pred väzením. Ponúkol mu domov, vzdelanie, dobrých kamarátov a radostný život s Ježišom. A Miško neodmietol.
      Raz ho Don Bosko našiel pri okne ako plače. Keď sa ho spýtal, čo sa s ním robí, dostal od tohto 13-ročného chlapca zaujímavú odpoveď: „Keď pozorujem Mesiac na oblohe ako poslušne plní Božiu vôľu a neúnavne znovu a znovu vychádza a svieti ľuďom, je mi tak ľúto, že ja som predtým dobrého Boha toľko zarmucoval svojou neposlušnosťou, keď som viedol hriešny život.“ (DANCÁK, F., Dal nám príklad, 5413.)
      Láska, ktorú Don Bosko venoval pouličnému darebákovi, priniesla svoje ovocie. Zapálila v Miškovi veľkú lásku k Bohu i blížnym. A to tak veľkú, že ho priviedla až k svätosti.
MY      Boh nás učí pravej láske. I do tohto sveta, ktorého hybnou silou je chamtivosť, nevraživosť, lakomstvo a nenávisť, hovorí o skutočnej a pravej láske. Obracia sa na všetkých, ktorí sú ochotní počúvať. Z Ježišových úst to neznie ako príkaz, ale skôr ako prosba, či rada. Chce nás naučiť milovať tak, ako miluje Boh.
      Prijmime túto prosbu, lebo ak sa milujeme navzájom nezištnou láskou, začíname sa podobať Bohu. Toto mal na mysli mystik Angelus Silesius, keď povedal: „Človeče, čo miluješ, v to sa premeníš. Staneš sa Bohom, ak miluješ Boha a v Bohu blížneho; staneš sa zemou, ak miluješ zem.“
      Boh nás pozýva, aby sme napodobňovali jeho lásku. Preukazuje nám ju vždy, keď nám vo sviatostí zmierenia odpúšťa hriechy. Prijmime jeho pozvanie.
ADE      Možno, že sa nám to vidí náročné a ťažké. Ale s Božou pomocou to dokážeme, ak si hlboko do srdca vštepíme evanjeliovú radu, ktorá nás nabáda, aby sme druhým robili iba to, čo chceme, aby druhí robili nám.

      Inšpirácie – Lk 6, 27-36
15.10.2003 | Čítanosť(3263)
Téma: Mt 7, 3-5 / Lk 6, 39-42
20.06.2003 | Čítanosť(2228)
Téma: Láska / Viera / Lk 6, 32
12.06.2003 | Čítanosť(4271)
Lk 6, 37-45
12.06.2003 | Čítanosť(3062)
Lk 6, 1-11
12.06.2003 | Čítanosť(2911)
Lk 6, 12-19


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet