1.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Ak chceš dať svojmu životu maximálnu platnosť, vymeň svoju obmedzenú vôľu za nekonečnú vôľu Boha. On vymení tvoje úbohé sily za svoju nekonečnú všemohúcnosť.”

~MICHEL QUOIST~

07.10.2003 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1276 reakcie0
(Share 314 0)


Téma: Mk 4, 26-29

Myšlienky... 207/2003

       Nebeské kráľovstvo je úkazom, tak cudzím človekovi, že ho bez Božieho zjavenia nechápe. Ani Kristovi učeníci ho nechápali. Nechápali a nemohli ho chápať pre jeho božskú stránku. Len Kristove slová odhaľujú čiastočne clonu z tohto tajomstva. Najmä podobenstvami sa im ho snažil priblížiť a zrozumiteľným urobiť „podľa toho, ako boli schopní počúvať“ (Mk 4, 33).
       V jednom z nich, o zasiatom semene, hovorí:
       „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva“ (Mk 4, 26-29).
       Týmto milým a krátkym podobenstvo, ktoré mnohí považujú akoby za pokračovanie podobenstva o rozsievačovi, vysvetľuje Ježiš význam Božieho kráľovstva, poukazujúc v ňom i na svoju vlastnú úlohu. On totiž vykoná svoju prácu a odíde. Zasiate semeno klíči, rastie a raz dozrie, ale spôsobom a rytmom, ktorý pre človeka zostane navždy tajomstvom. Semeno necháva rásť a dozrieť až do žatvy; v biblickej reči do konca sveta (Mt 13, 30). Až potom príde Božský rozsievač k žatve (porov. Zjv 14, 14-16); teda až v čase žatvy, nikdy nie hneď po žatve, ako to očakávali mnohí učeníci (porov. Lk 19, 11). Tým dostávame napomenutie k trpezlivosti (Jak 5, 7) a k pevnej dôvere. Svet sa nevyvíja smerom ku katastrofe, ale k žatve. Raz semeno dozrie, keď sa ukončia Božie plány s tvorstvom. Zatiaľ je potrebné očakávať sľúbený Kristov druhý príchod: „Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána..., ako príde a zaklope“ (Lk 12, 36).
       V tomto podobenstve Ježiš zdôrazňuje spoluprácu človeka s Božou milosťou. Ale tu si musí aj uvedomiť, že rozhodujúcu časť spásy koná Boh, človek je len spolupracovníkom. Vnútorná sila milosti je tu taká mocná, že nahradí i ľudskú nedostatočnosť, pokiaľ mal človek dobrú vôľu. A toto núti človeka k dobrému životu.
       O bl. Viliamovi Aiselínovi (+ 1588), novicovi z rehole premonštrántov, čítame, že raz, keď počúval kázeň o Poslednom súde, rozplakal sa. Veľmi sa bál Božieho súdu. Jeho predstavený mu povedal: „Táto dôležitá pravda nie je nám zjavená preto, aby nás strašila, ale aby nás povzbudila k spravodlivému životu
       V Gogoľovom románe Revízor čítame, ako náčelník mestečka spolu so skupinou úradníkov nepreberá v zneužívaniach a lotrovstvách. Ale predsa má strach z príchodu revízora vyslaného vládou. Keď práve prichádza, usilujú sa ho podplatiť, zdemoralizovať a vtiahnuť do svojich machinácií. Ale ukáže sa, že hosť, ktorý prišiel, nie je tým, za koho ho pokladajú. Namiesto neho prichádza opravdivý revízor, pred ktorým sa naozaj bude potrebné zodpovedať za zneužívanie svojho postavenia i poslania.
       Koniec sveta - účtovanie. Áno, raz naozaj nastane. Prv však nastane koniec môjho i tvojho života. Odídeme, zomrieme, budeme súdení. Ako obstojíme? „Ak sa spravodlivý ťažko zachráni, kde sa podeje bezbožný a hriešnik? (l Pt 4, 18).
       Kiež by to o sebe mohol povedať každý jeden z nás až príde koniec nášho života. Urobme si teda včas dobré predsavzatia, že naplníme svoj život tak, ako chce Boh, aby sme „dali dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde“ (z liturgie sv. Jána Zlatoústeho). A verme, že ak ukážeme dobrú vôľu k spáse. Že ten, kto začal v nás dielo spásy, že ho aj dokončí (Flp 1, 6).

      Inšpirácie – Mk 4, 24-34
10.02.2010 | Čítanosť(3099)
Téma: Mk 4, 1
12.06.2003 | Čítanosť(2800)
Mk 4, 24-34
12.06.2003 | Čítanosť(2611)
Mk 4, 1-23
12.06.2003 | Čítanosť(2361)
Mk 4, 35-41


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet