9.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Čo pomôže pôst tela, keď duša je naplnená tisícorakým zlom.

~sv. Bazil Veľký~

08.10.2003 - Miron
čítanosť1602 reakcie0
(Share 317 0)


Téma: Mk 10, 17-30

Myšlienky... 211/2003
(Zdroj: Podľa: Jude Siciliano, OP - A service of The Order of Preachers, The Dominicans.)

      Pri pozornom čítaní evanjelia spozorujeme zaujímavý fakt. V každej pasáži – hoci je unikátna čo sa týka deja, postáv a Ježišových slov – môžeme nájsť seba samých. Máme pocit, že tieto slová, napísané pred stovkami rokov, boli napísané pre nás ako poučenie či napomenutie pre konkrétnu chvíľu či stav, ktorý prežívame. Pri povrchnom čítaní evanjelia nám tento fakt uniká. Ak takto napríklad prečítame epizódu o stretnutí bohatého mladíka s Ježišom Kristom, potom nám skôr napadne prekopírovať túto pasáž a rozposlať všetkým „boháčom“, ktorých poznáme z médií. Znamená to však, že sme minuli posolstvo tejto pasáže, ktoré bolo určené výlučne iba pre nás.
      Bohatý mladík sa pýtal Ježiša, čo má robiť, aby obsiahol večný život. Keď mu Spasiteľ pripomína prikázania, mladík rýchlo sumarizuje svoj život: „Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti“ (Mk 10, 20). Ježiš ho neobviňuje z falošne pýchy ani z preháňania a klamstva. Môžeme preto usúdiť, že povedal pravdu. Robil skutočne všetko, čo mu prikázania ukladali. Ak by sme ho poznali a ak by nás požiadal o odporúčanie pre Ježiša, zaiste by sme o ňom napísali len dobré veci a naliehali by sme na Spasiteľa, aby ho prijal za svojho učeníka. Predpokladali by sme, že takého človeka by Ježiš určite chcel mať medzi svojimi apoštolmi. Reakcia Ježiša Krista tomu nasvedčovala – na mladík sa „pozrel s láskou“. No predsa nie je všetko v poriadku. Tomuto mladíkovi, ktorý na prvý pohľad mal všetko i bohatstvo i dobrý život, predsa len niečo chýbalo.
      Pre správne pochopenie tejto pasáže z evanjelia potrebujeme porozumieť náboženskému a kultúrnemu vnímaniu bohatstva tej doby. Bohatstvo bolo vnímané ako odmena od Boha za dobrý život. Bohatstvo bolo považované za znak Božej priazne a požehnania. Aj v súčasnosti to tak trochu rovnako vnímame. Veď či neďakujeme Bohu za jeho požehnanie, keď mysli sumarizujeme všetko, čo vlastníme? Pre tých, ktorí boli svedkami rozhovoru medzi mladíkom a Ježišom, mladý boháč bol človekom, ktorý dodržiaval prikázania a za to bol odmenené Bohom. Mnohí z nich však boli chudobní. Aj samotní apoštoli boli chudobní. Opustili i to málo, čo mali a nasledovali Ježiša. Na každého z nich sa mohlo v duchu tej doby pozerať s určitým podozrením, že za táto chudoba je znakom Božej nepriazne pre nedržiavanie prikázaní, hriešny život alebo že sa narodil rodičom, ktorí zhrešili. Ani tento postoj nie je príliš vzdialený súčasnosti, kedy svet akosi podobne pozerá na bohatých a chudobných. Zástupy, ktoré počúvali Ježišovo učenie patrili medzi najnižšie triedy v spoločnosti. Podľa „hodnotenia“ svojej doby nemali príliš dobré vyhliadky na získanie večného života. Preto Ježišove slová im prinášali úľavu a s radosťou prijímali toto zrušenie zakorenenej predstavy o akejsi privilegovanosti bohatých v Božích očiach.
      Učeníci však boli trochu zmätení, keď počuli Ježišove slová: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky“ (Mk 10, 23). Kto potom môže byť spasení, keď pre tých, ktorí sa pre svoje bohatstvo pokladajú za Bohom požehnaných, je to tak ťažké? Azda aj preto sa apoštol Peter v mene všetkých pýta Ježiša Krista: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou“ (Mk 10, 28). Veď aj toho mála čo mali a čo mohli považovať za istý prejav Božej priazne, sa vzdali. Riskovali vlastne všetko, keď sa rozhodli nasledovať Krista. Ježiš ich však ubezpečuje, že Boh veľkodušne a štedro postará o všetky ich potreby a k tomu im navyše daruje i večný život (porov. Mk 10, 29-31). Chudoba nie je prekážkou na dosiahnutie večného života, ktorý je Božím darom.
      Ježiš žiadal bohatého mladíka, aby sa vzdal všetkého majetku, ktorý bol pre neho akousi „zárukou“ Božej priazne. Ježiš skutočne chcel, aby ho tento muž nasledoval. Chcel mu dať to, čo hľadal – večný život. A nielen to. Chcel ho uviesť do hlbšieho a ešte hojnejšieho života, aký ešte napriek svojmu bohatstvu nepoznal. Ak on neho žiadal, aby sa vzdal bohatstva, tak len preto, aby mu ponúkol iné bohatstvo. Veď povedal: „Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca alebo deti alebo polia, 30 aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život“ (Mk 10, 29-30).
      Bohatý mladík určite počul, že Ježiš vo svojej náuke hovorí o obetiach, ale vzdať sa všetkého majetku, to bolo pre neho príliš. Veď majetok ho presviedčal o tom, že je v Božej priazni. Majetok pre neho tiež znamenal určitú istotu a ponúkal mu určitú slobodu života, ktorá nebola obmedzovaná materiálnymi možnosťami. Jednoducho neuveril, že Ježiš mu môže dať niečo viac. A preto od neho odchádza.
      Ak budeme pozorne čítať túto evanjeliovú pasáž, určite spoznáme v bohatom mladíkovi seba samých. Prichádzame k Ježišovi Kristovi a cítime, ako doslova rozbíja naše predstavy, ako nás nabáda, aby sme opustili falošné ilúzie, ktorých sa úporne držíme. Spochybňuje veci, ktoré považujeme za istoty pre svoj život. Tieto stretnutia s Ježišom nie sú ničím ľahkým. Neraz od neho odchádzame zarmútení ako ten bohatý mladík. Pritom všetko, na čom si tak zakladáme a čoho sa nechceme vzdať je ničím v porovnaní s tým, čo nám chce darovať Ježiš.
      Skúsme dôkladne preskúmať svoje srdcia a hľadať, čo je v nich „ešte tým jedným, čo nám chýba...“, aby sme pri Ježišovom pozvaní: „Poď za mnou!“ vykročili za ním rýchlo a radostne.

      Inšpirácie – Mk 10, 17-27
12.06.2003 | Čítanosť(2889)
Mk 10, 1-16
12.06.2003 | Čítanosť(2542)
Mk 10, 17-27
12.06.2003 | Čítanosť(2371)
Mk 10, 35-45


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet