9.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Ak máme človeka študovať vedecky, musíme ho pripraviť o slobodu. Svet je nutnosť, ale je v rukách Krista, ktorý je darcom slobody. Viera v Krista vracia svetu slobodu, o ktorú by ho veda pripravila.

~HRYHORIJ SAVYČ SKOVORODA~

14.10.2003 - Miron
čítanosť1351 reakcie0
(Share 368 0)


Téma: Nasledovanie Krista / Svedectvo / Sv. Demeter

Myšlienky... 214/2003

      Solún je veľkým a rušným gréckym mestom. Predsa však v jeden deň sa úplne mení jeho atmosféra. Je to vo sviatok sv. Demetera, ktorý je patrónom mesta Solún. V ten deň napĺňa ulice mesta sviatočná atmosféra. Mesto je plné pútnikov. Slávnostné bohoslužby sa prenášajú rozhlasom a televíziou do celého Grécka. Vyznanie viery pri bohoslužbe spieva prezident republiky a Otčenáš predseda vlády.
      Aj u nás, zvlášť na východnom Slovensku, sa na mnohým miestach schádza veriaci ľud, aby oslávil tohto veľkého svätca. Jeho úcta na našom území je časťou cyrilometodského dedičstva. Veď svätí bratia Cyril a Metod prišli k nám zo Solúna a je iba prirodzené, že šírili úctu k nemu.
      Kto bol teda svätý Demeter? (Pozri životopis.) Bol to muž, ktorého cisár Maximián ustanovil po za svojho námestníka v meste Solún. Prikázal mu: „Chráň svoju otčinu od nepriateľov, očisť od nečestných kresťanov a zahub každého, kto vyznáva Kristovo meno.“ Svätý Demeter však nerešpektoval tento príkaz. Ba práve naopak! Verejne vyznával a oslavoval Ježiša Krista. Vykoreňoval z mesta modlárske mnohobožstvo a viedol ľud k pravej viere. Solúnčania ho po svätom apoštolovi Pavlovi považujú za druhého veľkého apoštola svojho mesta. Toto jeho počínanie však vyvolalo hnev cisára Maximiána, čo pre svätého Demetera znamenalo mučenícku smrť.
      Môže sa nám zdať, že sviatok tohto svätca, ktorý položil svoj život za Krista pre mnohými storočiami, nie je aktuálny pre súčasnosť. Ak však opustíme povrchnosť pri vnímaní tohto sviatku a ponoríme sa hlbšie do jeho posolstva, nájdeme podobnosť doby, v ktorej žil sv. Demeter, s dobou, v ktorej žijeme. Veď či necítime v súčasnosti prúdy, ktoré chcú nenápadne vytlačiť vieru v Ježiša Krista zo sŕdc ľudí? Všimnite si priam propagáciu necudnosti, ktorá mnohým vtláča nesprávny obraz o láske medzi mužom a ženou. Pouvažujte nad vtieravosťou reklám, ktoré nám vnucujú konzumný spôsob života. Pripomeňte si všetky tie aktivity v našej spoločnosti, ktoré chcú uzákoniť kultúru smrti pod pláštikom falošného humanizmu. Nemožno opomenúť rozmáhajúce sa modlárstvo, kedy mnohí sa klaňajú falošným bôžikom v podobe peňazí, moci a vplyvu i sláve za každú cenu. Či to nie sú prúdy, ktoré chcú vytlačiť kresťanstvo z tejto doby?
      Svätý Demeter sa postavil voči takýmto prúdom, verejne sa priznal ku Kristovi a priviedol k nemu mnohých. V tomto jeho príklade je vložené posolstvo pre nás. Nabáda nás, aby sme sa nebáli i v tejto dobe verejne a otvorene hlásiť ku Kristovi a hájiť jeho náuku. Zaiste dnes nás už nečaká za takéto počínanie mučenícka smrť, ale zo skúsenosti vieme, že musíme počítať s mnohými nepríjemnými i bolestivými ranami. Je potrebné preto pestovať čnosť udatnosti, vďaka ktorej – ako učí sv. Gregor Veľký – si kresťan môže dokonca „obľúbiť nepríjemnosti tohto sveta v nádeji na večnú odmenu“.
      Všetko, čo sa od nás žiada, je vydať svedectvo o pravde v tomto svete, v prostredí, kde žijeme a pracujeme. Teda jednoducho odolávať tým falošným prúdom súčasnosti, ukazujúc na vlastnom živote, že sa dá žiť aj inak, krajšie a dokonalejšie. To prinúti mnohých z nášho okolia pýtať sa na zmysel nášho života. A my im budeme môcť zvestovať Ježiša Krista a jeho náuku, ktorá dvíha človeka z otroctva hriechu k dôstojnosti Božích synov a dcér.
      Mnohí odmietnu príklad nášho života i samotné zvestovanie Evanjelia. No pre mnohých to bude impulzom, aby prehodnotili svoj život.
      Pekne o tom svedčí konvertita Thomas Merton, keď vo svojej knihe Hora siedmich stupňov spomína na rodinu, u ktorej bol raz cez prázdniny. Upútala ho ich dobrotivosť a ich pozornosť. Akí boli vyrovnaní! A pritom akí jednoduchí!
      „Každý si ich vážil,“ hovorí Merton. „Boli svätí v tej najúčinnejšej forme - boli posvätení tým, že viedli obyčajný život nadprirodzeným spôsobom. Boli posvätení skrytosťou svojho života, obyčajnou zručnosťou, všednými prácami. Ale toto všetko bolo z milosti zjednotené vo vzťahu k Bohu vo viere a láske. Byť u nich, to bol pre mňa poklad. Boli to chvíle, na ktoré nikdy nezabudnem. Na nič ma nedonucovali - a preto som ich mal rád. Bol som tam často v lesoch s chlapcom - synovcom tejto rodiny. Kde-tu som vypustil z úst poznámku, ako som to bol zvyknutý na internáte. Chlapec si to všimol a opýtal sa ma, kde som si zvykol na taký spôsob reči. Cítil som sa zahanbený - ale ľúbilo sa mi, s akou vľúdnosťou prejavil svoj názor a zdalo sa mi, že hneď na to zabudol...
      Návštevy u rodiny Privatových - to bola pre mňa milosť! Nepoznal som zdroj ich vyrovnaného života. Boli veriaci. Len raz sme hovorili o náboženstve. Namietal som. Neodporovali mi nijakými argumentmi. Chcel som, aby argumentovali - ale oni argumentmi pohŕdali. Bolo pre mňa nepríjemné, otrasné a ponižujúce cítiť ich pokoj, tichosť a silu. Ako stáli ticho oproti mne s nevyslovenou obžalobou, že som ochudobnený o vieru, že neprijímam v živote podstatné. Zdalo sa mi, že by každú dišputu považovali len za stratu času, za prázdne slová, za príležitosť, aby som sa vynášal. Nedali mi príležitosť na dišputu! Nechali ma v pochybnostiach. Mňa zo zhrýzalo! Nikdy som nestretol ľudí, pre ktorých by viera bola v živote taká vážna záležitosť! A ako ma mali radi! Koľko vďačím týmto skvelým ľuďom? Raz to azda spoznám a budem môcť zaďakovať!“ (W.R., Rok nad posolstvom, Knižnica viery, 1988, s. 105.)
      Môžu takto hovoriť aj tí, čo sa stretajú so mnou? Skúsme na túto otázku odpovedať väčšou horlivosťou vo svojom duchovnom živote i väčšou vernosťou Kristovi vo všetkých veľkých a malých situáciách nášho života, aby sme v tomto svete svedčili o Bohu. Takto – mnohokrát celkom nenápadne – ukážeme správnu cestu tým, ktorí sa dali strhnúť falošnými prúdmi tejto doby. Môžeme si byť pritom istí príhovorom svätého veľkomučeníka Demetera, ktorého sviatok dnes radostne oslavujeme.
25.06.2003 | Čítanosť(1409)
Téma: Nasledovanie Krista
16.08.2003 | Čítanosť(1384)
Téma: Nasledovanie Krista


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet