1.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Základné slová neoznačujú veci, ale vzťahy. Základné slovo ja - ty možno povedať len celou bytosťou. Každý prostriedok je prekážkou. Až tam, kde sa rúcajú všetky prostriedky, dochádza k stretnutiu.

~MARTIN BUBER~

16.10.2003 - Miron
čítanosť1523 reakcie0
(Share 343 2)


Téma: Lk 6, 31-36

Myšlienky... 217/2003

AI      V dnešnej dobe sa na pultoch kníhkupectiev veľmi často objavujú knihy, ktoré chcú človeku poradiť ako sa stať úspešným a obľúbeným. Patria medzi najpredávanejšie tituly. Nečudo, veď každý chce byť úspešný a obľúbený.
KE      My, kresťania, netúžime po uznaní tohto sveta, ale hľadáme cesty, ako sa stať úspešnými a obľúbenými v očiach nášho Boha. Preto radi prijímame poučenie sv. evanjelia.
DI      Poučenie dnešného evanjelia je formulované slovami, ktorým každý rozumie. Nie je teda ani tak potrebné zaoberať sa ich významom, ako skôr čnosťami, ktoré nám pomáhajú uviesť tieto rady do praktického života. Ide hlavne o pokoru a veľkodušnosť.
      Aj keď sa zdá, že ide o dve odlišné veci, predsa len môžeme medzi nimi nájsť tesné spojenie.
PAR      Poďme teda hľadať toto spojenie. Pozrime sa najprv na pokoru. Je to vlastnosť, ktorá sa rodí z poznania pravdy o Bohu a človeku. Pravdou je, že človek je dielo Stvoriteľa. Boh ho stvoril z ničoho, bez jeho najmenšieho pričinenia. Pravdou je, že Boh dáva človeku svoju milosť. Čiže dôležitú vec nadprirodzeného charakteru. Bez Boha nemôžeme nič vykonať. A pravdou je, že človek je hriešny. To jediné čo máme sami od seba je hriech. A len Boh nás môže od hriechu oslobodiť svojou odpúšťajúcou láskou.
      Kto si uvedomuje tieto základné pravdy o Bohu a človeku, má dostatočnú pohnútku k pestovaniu pokory. Inými slovami: uznáva, že len Bohu patrí všetka česť a sláva.
      Veľkodušnosť je vlastnosťou tých, ktorí v Bohu vidia svoj konečný ciel a preto sa mu úplne odovzdávajú. Charakterizuje ich veľké nasadenie pre Božie veci, bez ohľadu na ťažkosti, ktoré ich sprevádzajú.
      Tu môžeme nájsť tesné spojenie medzi pokorou a veľkodušnosťou. Bez pokory totiž nikto nedospeje k veľkodušnosti. Pokora bez veľkodušnosti je obyčajným farizejstvom a veľkodušnosť bez pokory je iba honbou za márnou slávou sveta.
      Cítite, že pokora a veľkodušnosť nám pomôžu uviesť do praktického života rady dnešného evanjelia?
MY      Povzbuďme sa preto k pestovaniu pokory, ktorá rodí pravú veľkodušnosť. Pokora dáva vzrast kvalitného vzťahu k Bohu. Pokorný nachádza pravdu. Pokorný má čnosť nádeje, lebo nedôveruje sebe, ale Bohu. Pokorný má čnosť lásky, pretože miluje Boha a blížneho viac ako seba. Pokorný miluje Boha a Boh miluje pokorného.
      Aj ľudia majú radi pokorného, pretože je láskavý, tichý a sympaticky. Nechváli sa, ale všetko pripisuje Bohu. Nevyhovára sa, ale všetko zlé úprimne vyzná. Neodmieta chválu, ale pripisuje ju Bohu. Urážku veľkomyseľne odpustí. Nič nežiada a nič neodmieta. Pravidlom života pokorného je jednoduchosť.
ADE      Cítite silu pokory? Či to nie je skvelá rada ako sa stať úspešným a obľúbeným v očiach nášho Boha? Nemusíme teda kupovať drahé knihy z kníhkupectiev, lebo Božie slovo nám ukazuje pokoru ako cestu k úspechu. Nebojme sa teda a vykročme na túto cestu, ktorú pred nami odskúšali celé zástupy svätých.

      Inšpirácie – Lk 6, 27-36
15.10.2003 | Čítanosť(3258)
Téma: Mt 7, 3-5 / Lk 6, 39-42
20.06.2003 | Čítanosť(2228)
Téma: Láska / Viera / Lk 6, 32
12.06.2003 | Čítanosť(4270)
Lk 6, 37-45
12.06.2003 | Čítanosť(3062)
Lk 6, 1-11
12.06.2003 | Čítanosť(2911)
Lk 6, 12-19


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet