9.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Dúfať znamená veriť v dobrodružstvo lásky, mať dôveru k ľuďom, urobiť skok do neznáma a celkom sa prenechať Bohu.”

~DOM HELDER CAMARA~

20.10.2003 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1325 reakcie0
(Share 359 0)


Téma: Lk 14, 7-11

Myšlienky... 220/2003

       V jednu sobotu vošiel Ježiš „do domu ktoréhosi popredného farizeja“ na sobotňajšiu hostinu (Lk 14, 1). Pritom si všimol, ako si pozvaní vyberali popredné miesta pri stole. Im adresoval toto podobenstvo:
       „Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho, ako si ty; a prišiel by ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by ti: ,Uvoľni miesto tomuto.´ Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval, a povie: Priateľu, postúp vyššie! Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi...“ (Lk 14, 8-10).
       Pýcha má široko rozvetvené korene. Prvým je namyslenosť a povýšenosť nad ostatných. Takéto prílišné sebavedomie núti ľudí zaujať popredné miesta v spoločnosti i pri stole. Taká nadutosť je ošklivá nielen v Božích očiach, ale i v očiach ľudských. „V nenávisti je u Boha pýcha“, čítame v Sirachovej knihe (10, 7).To preto, lebo k pýche sa často druží povýšenectvo, bezohľadnosť na ceste za úspechom, špehúnstvo, neznášanlivosť, tvrdosť, bezohľadnosť a často klam, intrigy, podvod. Sväté písmo preto nazýva pýchu „počiatkom každého hriechu“ (Kaz 10, 15). Preto Ježiš Kristus adresuje svoje slová všetkým: „Každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený“ (Lk 14, 11).
       Toto podobenstvo povedal Ježiš preto, aby zdôraznil, že len bezvýznamní a neužitoční ľudia si žiadajú, aby sa im slúžilo. Kto je ale veľký, práve v tom je jeho veľkosť, že vie slúžiť malým. Porovnajme napr. Kristovo umývanie nôh apoštolom, ktoré nám zachytil sv. Ján vo svojom evanjeliu (Jn 13, 1-20). Je to veľký prejav poníženosti a lásky, čím potvrdil svoje predchádzajúce slová: „Ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých“ (Mt 20, 28).
       Práve toto je poznávacím znakom veľkých ľudí, že sa vedia ponížiť, keď je to potrebné. Poníženosť, to nie je hanba, to je skúška ohňom pre génia. Ak niekto nemôže, alebo nechce slúžiť, znamená to, že nemá čo dať. Je slabý, nedokonalý a prázdny.
       V živote používame miery a váhy. Najčastejšie také, aká nám osobne vyhovujú. Posúvame sa často pri spoločenských príležitostiach na prednejšie miesto. Máme predsa právo. Veď vlastníme rýchlejšie auto, vyšší titul, krajší dom, lepšie vzdelanie, atď. Sme predsa niekto! Ale nemyslíme na to, že raz príde Pán a pridelí nám také miesto, aké nám patrí podľa nášho vnútorného života a podľa vykonaných skutkov.
       Pri jednej slávnostnej recepcii sa stalo, že bývalý nemecký kancelár Otto Bismarck (1815-1895) dostal miesto až kdesi na konci stola. Akási významná dáma sa domnievala, že by sa mu za to bolo treba ospravedlniť. Na to Bismarck povedal: „Buďte bez starosti. Kde sedím ja, tam je vždy prvé miesto.“
       Albert Einstein (1879-1955), autor teórie relativity, pri oslave polstoročia teórie relativity sa pre svoj zlý zdravotný stav nemohol zúčastniť na tých oslavách. Avšak, ako to napísal svojmu priateľovi, bol vďačný tomuto osudu, pretože „všetko, čo nejako súvisí s kultom osobnosti, sa mi hnusilo... Hlučné oslavy nezodpovedajú skutočnému stavu vecí...“ Ťažko znášal takéto oslavy.
       Pápež Ján XXIII. Keď sa niečím mnoho a veľmi zaoberal, hovoril si: „Angelo, veľmi si na sebe zakladáš.“ To ho vždy upokojilo. Keď bol dňa 20. októbra 1958 zvolený za pápeža, na otázku kardinála Tisseranta, či prijíma voľbu, povedal: „Čo viem o svojej úbohosti a nízkosti, stačí k môjmu zahanbeniu. Avšak v hlasovaní svojich bratov vidím znamenie Božej vôle. Prijímam voľbu od nich vykonanú a skláňam svoju hlavu k horkému kalichu a svoje plecia pod ťarchu kríža.“
       O takej pokore Ježiš často učil. Slová, ktoré povedal svojim apoštolom pri jednej príležitosti, platia pre všetkých: „Kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom“ (Mt 20, 27). Podľa jeho slov jedinou ctižiadosťou je ctižiadosť slúžiť druhým. Sám to potvrdil svojím životom. Preto v ňom nachádzame i najlepší príklad pre svoj život. Mali by sme preto častejšie uvažovať o jeho výzve: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom...“ (Mt 11, 29).

      Inšpirácie – Lk 14, 7-14
12.06.2003 | Čítanosť(3393)
Lk 14, 15-24
12.06.2003 | Čítanosť(2463)
Lk 14, 7-14
12.06.2003 | Čítanosť(2064)
Lk 14, 25-35


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet