6.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Utekať pred životnou situáciou, do ktorej nás Boh postavil, znamená utekať pred svojím šťastím.”


~SV. VINCENT DE PAUL~

23.10.2003 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1362 reakcie0
(Share 356 0)


Téma: Lk 13, 6-9

Myšlienky... 221/2003

       Jedného dňa, keď okolo Ježiša sa znovu zhromaždil veľký zástup, povedal im toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník...“ (Lk 13, 6).
       Ovocné stromy boli v starej Palestíne veľmi vzácne. Figový strom prinášal ročne tri úrody, a preto bol veľmi vzácny. Sadili ho do najúrodnejšej zeme. I tento človek ho zasadil do vinice. Ale na svoje prekvapenie nenašiel na ňom ovocie. Preto rozhorčene povedal svojmu vinohradníkovi: „Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?“ (Lk 13, 7). Ale strom bol naoko pekný, košatý a preto vinohradník povedal: „Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš“ (Lk 13, 8-9).
       Figovník predstavuje židovský národ, o ktorý sa Boh trpezlivo staral. Ale napriek všetkému úsiliu židovský národ bol ako neúrodný figovník. Boží Syn tri roky chodil po zemi, avšak vybraný a šľachtený figovník - židovský národ - neprinášal úrodu. Ježiš prosí o milosť, ponúka svoje utrpenie, krv - ale márne.
       Neúrodný figovník je však obrazom aj každej neplodnej duše. Boh od nás žiada, aby sme prinášali ovocie dobrého života. Božia trpezlivosť je síce sama o sebe nekonečná, u človeka je však ohraničená ľudskou slobodou a konečnosťou ľudského pozemského života. Kto odkladá nápravu svojho života, je v smrteľnom nebezpečí.
       Misionár P. Ábel spomína, že ho raz prosila istá pani, aby vhodným spôsobom obrátil jej nešťastnú dcéru. Bola vydatá, ale s mužom nežila. Opustila modlitbu, sviatosti a vôbec vieru v Boha. Raz, keď jeho cesta viedla okolo, zašiel k nej a snažil sa ju priviesť k myšlienke na obrátenie, ale márne. Pri odchode jej povedal: „Majte sa dobre, ale pamätajte: Boh vás predsa raz dostane; buď ako milosrdný Spasiteľ, alebo ako hrozný Sudca.“
       O nejaký čas písala mu jej matka, že dcéra sa obrátila. Príčinou boli práve slová tohto misionára, ktoré ju stále trápili. Rozhodla sa, že predsa je len lepšie padnúť do rúk milosrdného Spasiteľa, než do rúk hrozného Sudcu (Hebr 10, 31).
       Ježiš vo svojich podobenstvách veľmi často hovoril o Božom milosrdenstve, ktoré má k nám nebeský Otec. Sú to najmä podobenstvá o márnotratnom synovi, o stratenej ovci, o stratenej drachme a i. Na obrátenie hriešnika Boh niekedy čaká veľmi dlho. Avšak, ako píše sv. apoštol Pavol, Boh sa nedá posmievať (Gal 6, 7). Ak nás k pokániu nepobadá Božia dobrota, jeho trpezlivosť a zhovievavosť, príde „deň hnevu, keď sa zjaví spravodlivý Boží súd. On odplatí každému podľa jeho skutkov: večným životom tým, čo vytrvalosťou v dobrých skutkoch hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť, hnevom a rozhorčením tým, čo tvrdošijne odporujú pravde a oddávajú sa neprávosti“ (Rim 2, 5-8).

      Inšpirácie – Lk 13, 1-9
12.06.2003 | Čítanosť(3069)
Lk 13, 10-17
12.06.2003 | Čítanosť(2753)
Lk 13, 18-21
12.06.2003 | Čítanosť(2474)
Lk 13, 22-30


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet