9.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Žiť s Máriou znamená oddať sa mlčanlivému načúvaniu Božím slovám, aby sme nimi presýtili všednosť.

~LUIGI DEL GIUDICE~

27.10.2003 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1545 reakcie0
(Share 431 0)


Téma: Lk 12, 16-21

Myšlienky... 227/2003

       Ježiš Kristus bol všeobecne pokladaný za učiteľa a znalca Zákona. Preto istý človek zo zástupu sa obrátil na neho s otázkou, aby mu pomohol vyriešiť spor o dedičstvo. Ježiš využil túto príležitosť a podobenstvom o nerozumnom boháčovi dal poučenie jemu i svojim učeníkom, že pozemský majetok nepovažuje za dostatočný prostriedok k zaisteniu večného života.
       „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si: „Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu...“ (Lk 12, 16-17). Bohatý človek, k tomu veľká úroda na poli. To bol jeho životný ideál, po ktorom už dávno túžil. Preto si teraz povedal: „Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!“ (Lk 12, 19). Hojnosť všetkého a dlhý život. Akoby duša človeka len po tom túžila. Takýto postoj Ježiš odsudzuje. V podobenstve to vyjadril slovami k tomuto boháčovi takto: „Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?“ (Lk 12, 20).
       Predstavme si, ako bolo tomuto boháčovi, keď mu Boh oznámil svoje rozhodnutie. Musel sa zhroziť, keď všetky jeho plány do budúcnosti Boh skrížil náhlou smrťou. A „tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý“, končí Ježiš podobenstvo (Lk 12, 21).
       Naozaj blázon je človek, ak si namýšľa, že istota a zabezpečenie jeho života spočíva v jeho rukách, alebo v bohatstve a hojnosti. Kto sa spolieha na svoje „sýpky“, na to, čo má, čo drží pevne v rukách, ten zabúda na Boha a blížneho, pretože si myslí, že v tom má istotu. Kto však nepočíta vo svojich plánoch s Bohom, ten sa ho prakticky zrieka a skončí s prázdnymi rukami. Smrťou príde človek o všetko svoje hmotné bohatstvo. Iba ten si zachráni život i teraz i v budúcnosti, kto bude bohatý i pred Bohom, pre koho je Boh najväčším bohatstvom.
       Honorát, arelatský biskup (+ 429), bol prv pohanom, ale keď poznal kresťanstvo, dal sa pokrstiť. Viedol dokonalý život. Jeho otec ho chcel odvrátiť od takého života poľovačkou, divadlom, hrami, avšak statočný mládenec povedal: Taký život síce baví, ale tiež klame.“
       V podobenstve Ježiš neodsudzuje dobrá tohto sveta, ale rozhodne odsudzuje ich zlé užívanie, najmä ak pri tom zabúdame na Pána Boha a blížneho. Dobrá tohto sveta sú prostriedkom a nie cieľom. Jedenie, pitie, užívanie nikdy úplne nenaplní ľudský život. Naopak, vedie k egoizmu a k zabúdaniu na Boha a blížneho. Spomeňme si napr. na bohatého človeka z podobenstva o boháčovi a Lazárovi, ktorý sa pekne obliekal „ a deň čo deň prepychovo hodoval“ (Lk 16, l9). Kde bola starosť o dušu?
       O Epaminondasovi tébanskom čítame, že keď jeho sluha prijal zlato od zajatých, dal si ho zavolať a povedal: „Daj mi štít a kúp si hostinec, pretože odteraz, keď si bohatý, k boju sa viac nehodíš.“
       Bohatý človek ľahko zabúda , čo je v jeho živote primárne. Ľahko sa preto stane, že zabudne na svoj cieľ, pre ktorý je stvorený. I žiadateľ o pomoc pri riešení dedičstva medzi bratmi bol príliš v zajatí hmotných starostí a dbal asi málo o duchovné hodnoty. Preto bol Ježišom odmietnutý (Lk 12, 14).
       Hojnosť a dostatok všetkého v časoch hospodárskeho vzostupu a blahobytu nesmú byť pre kresťana vnútornou istotou. Kresťan má vedieť, že majetok má len v správe podľa Božej vôle, teda i k dobru spoločnosti a že v okamihu smrti musí zo všetkého zložiť účty. Preto je zmýšľanie niektorých dnešných ľudí rovnako nerozumné ako zmýšľanie bohatého sedliaka: „Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!“ (Lk 12, 19). To preto, že Ježiš žiada od kresťana, aby bol bohatý pred Bohom (Lk 12, 21) a zhromažďoval si poklady pre nebo (Mt 6, 20).
       Myšlienka na smrť má nám preto pomáhať k tomu, aby sme múdro zaobchádzali s pozemskými hodnotami. Život vyhrá len ten, kto vsadí na Božiu kartu. Kto vsadí na hmotné veci, je podľa Ježiša Krista „blázon“ (Lk 12, 20). Preto ak sa nechceme podobať hlúpemu boháčovi z podobenstva, rýchlo usporiadajme svoje vnútro podľa Božieho priania. Čo ak tejto noci požiadajú našu dušu?

      Inšpirácie – Lk 12, 13-21
12.06.2003 | Čítanosť(3116)
Lk 12, 49-59
12.06.2003 | Čítanosť(2924)
Lk 12, 32-48
12.06.2003 | Čítanosť(2860)
Lk 12, 1-12


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet