1.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Pravda sa v týchto časoch tak zastiera a lož tak povyšuje, že kto menej miluje pravdu, nebude ju vedieť spoznať.

~Pascal ~

28.10.2003 - Miron
čítanosť1445 reakcie0
(Share 283 0)


Téma: Lk 10, 25-37

Myšlienky... 228/2003

AI      Zaiste máte skúsenosť, že slová obsahovo veľmi hodnotné, častým používaním strácajú svoju pôsobivosť. Ba, dokonca nevhodné používanie slova posúva jeho význam do úplne iného zmyslu. Také oslabené alebo znehodnotené slovo už nemá silu zapôsobiť na človeka.
      Jedným z takýchto slov, ktoré dnešná doba znehodnotila, je slovo „láska“. Televízia, rozhlas i literatúra predkladajú človeku rôzne podoby lásky v situáciách, ktoré sú často vzájomne odlišné. Preto sa nemôžeme čudovať, že slovo láska nemá veľký vplyv na konanie ľudí.
KE      Evanjelium nám môže pomôcť, aby sme láske vrátili jej správny význam i silu (Lk 10, 25-28).
DI      Láska je cit k poznanému dobru. Malé dieťa spoznáva veci okolo seba priamou skúsenosťou. Keď napríklad ochutná sladkú kašu a tá mu zachutí, nadobúda skúsenosť, že kaša je dobré jedlo. Zaujme kladný cit ku kaši. Povie: „Mám rád kašu.“ Postupom času však poznáva iné, lepšie dobrá a začne rozlišovať, čo má rád a čo má najradšej.
      Keď človek príde do veku, keď začne samostatne rozmýšľať, zisťuje, že neustále spoznáva nové a dokonalejšie dobrá. Keď ich sleduje, dôjde k poznaniu, že na tomto svete niet úplné dokonalé dobro. Nadobúda skúsenosť Boha. Boh je dokonalé dobro a preto požaduje lásku človeka. Túto požiadavku Boh vložil do príkazu: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!“ (Mk 12, 30). Takáto láska má ovládať celý život človeka, ak má mať cenu pred Bohom. Takáto láska spôsobuje, že Boh prebýva v duši človeka: „Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom“ (1 Jn 4, 16). Ten, kto je preniknutý láskou, usiluje sa všemožne o plnenie prikázaní v zmysle Ježišových slov: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania“ (Jn 14, 15). Určite cítite, že takáto láska je prameňom čistej radosti. Prináša hlboký pokoj, ktorý nič nemôže narušiť.
PAR      Ak človek odmietne takúto lásku, spôsobí zbytočné ťažkostí nielen sebe, ale aj druhým. Takýmto klasickým príkladom sú ľahkovážne vzťahy medzi mladými ľuďmi. Vzájomný cit k sebe povyšujú nad všetko ostatné. Aj nad Božie prikázania. Nahovárajú si, že ich cit im dovoľuje konať všetko. Výsledkom v prevážnej miere je nechcené tehotenstvo a rýchly vstup do manželstva. Nezrelosť a slabé vzájomné poznanie zvyčajne vedú k nedorozumeniam, niekedy až k rozvodu. Trpia manželia, deti i rodičia. A to len preto, že láska k Bohu bola vynechaná zo života.
      Len človek, ktorý sa usiluje čo najviac milovať Boha, dokáže správne milovať blížneho. Táto láska mu zároveň dáva schopnosť pozitívne pôsobiť na svoje okolie.
MY      Pozrite sa. Jeden architekt rozprával: „Stretol som sa s kolegom a prišla reč na rôzne témy. Aj na Cirkev. Mal veľa výhrad a výčitiek na jej adresu. Nutkalo ma skočiť mu do rečí a vysvetliť, že v niektorých otázkach má skreslený názor. Uvedomil som si však, že by to nebol postoj lásky k nemu. Nechal som ho teda ďalej rozprávať a snažil som sa v tej chvíli byť úplne pre neho. Vylúčil som zo srdca všetky výhrady voči nemu. Kolega sa ma napokon spýtal: „A čo si ty o tom myslíš?“ Ja som povedal: „Vieš, ja verím, že Boh je láska. Som presvedčený, že má cenu túto lásku rozdávať ľuďom.“
      Na druhý deň mi kolega s usmiatou tvárou povedal: „Ten tvoj nápad je veľmi nebezpečný…, ale krásny. Keď som včera išiel domov, spomenul som si na tvoje slová o láske a kúpil som manželke kytičku. To bolo ale prekvapenie!“ (Homiletické směrnice 1985/86, 1/30.)
      Cítite, že keď sa láske vráti pravý význam a správne sa použije, stane sa zdrojom šíriaceho sa dobra?
ADE      Zatúžme, teda, po obnove slova láska. Správne pochopenie i používanie nielenže uzdraví naše vzájomné vzťahy, ale skrze nás svet znova objaví pravý význam i hodnotu tohto slova.

      Inšpirácie – Lk 10, 25-37
12.06.2003 | Čítanosť(8672)
Lk 10, 25-37
12.06.2003 | Čítanosť(3825)
Lk 10, 1-20
12.06.2003 | Čítanosť(3151)
Lk 10, 21-24


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet