15.máj 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Najprv musíme vedieť, že v našom živote niet väčšieho, cennejšieho bohatstva, ako je Eucharistia. Sväté prijímanie, to nie je nič iné, než zjednotenie Pána Boha s človekom – skrze to, keď prijímame Telo a Krv Ježiša Krista. Pri sv. prijímaní je Ježiš v nás a my v ňom. Toto nie sme schopní poznať v tomto živote. Pochopíme to až vo večnosti. Túto vieru máme v sebe denne obnovovať a nesmie sa stať pre nás len zvykom, ako napríklad ranná káva, ktorú pijeme mechanicky, len preto, že sme si na to zvykli“

~Bl. Vasiľ Hopko, biskup~

07.11.2003 - Miron
čítanosť2868 reakcie0
(Share 680 0)


Téma: Zbor archanjela Michala a ostatných beztelesných mocností / Anjel

Myšlienky... 234/2003

AI      Stratiť sa dá všeličo. Ak stratíme nejakú vec, pociťujeme smútok úmerný hodnote stratenej veci. Niekedy takáto strata spôsobuje nemalé ťažkosti. Horšie je, ak človek stratí niečo iné. Napríklad ak stratí zmysel pre spravodlivosť. Jeho konanie potom spôsobuje bolesť druhým, to isté platí aj vtedy, keď človek stratí napríklad mieru v pití alkoholu.
      No najväčším nešťastím pre človeka je, ak stratí zmysel pre nadprirodzeno. Nedokáže takto spoznať dielo Božej dobroty vo svojom živote. Opovážim sa tvrdiť, že aj my sme viac či menej poznačení touto stratou zmyslu pre nadprirodzeno. Nie že by sme odporovali pravdám viery, ale nedokážeme ich uplatňovať v živote. A to z jednoduchého dôvodu: zdajú sa nám natoľko nadprirodzené, že si nedokážeme predstaviť ich účinkovanie v reálnom svete.
KE      Dnes, keď oslavujeme sv. archanjela Michala a ostatné beztelesné nebeské mocnosti, dostávame šancu obnoviť si zmysel pre nadprirodzeno a tak obohatiť svoj život.
DI      Sväté písmo často hovorí o anjeloch, ale vždy akoby len mimochodom. Akoby sa vychádzalo z predpokladu, že ich jestvovanie je čosi tak samozrejmé, že to netreba ďalej rozvádzať. Vyjadruje sa o nich ako o tvoroch, ktoré Boh posiela k jednotlivým ľuďom alebo národom ako poslov a vykonávateľov Božich príkazov. V knihách Starého i Nového zákona ich nájdeme aj pod takými menami ako „mužovia“, „Synovia Boží“, „Božie pluky“, „nebeské vojsko“, „Kniežatstvá“, „Mocnosti“, „Panstvá“ a podobne. V Novom zákone sa o anjeloch hovorí 179 ráz.
      Pozorný čitateľ evanjelií si nemôže nevšimnúť, že o anjeloch nachádzame zmienku, kedykoľvek sa začína nejaké nové obdobie Ježišovho života, či už ide o narodenie, začiatok verejného života, posledná noc pred smrťou, zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie...
      Toto všetko hovorí o jestvovaní týchto duchovných bytostí, ktoré boli stvorené Bohom.
PAR      Akosi ľahšie je nám uveriť v existenciu padlých anjelov, pretože zlo, ktoré pôsobia, preciťujeme oveľa silnejšie, než pomoc a ochranu dobrých duchov - anjelov. Pritom každý z nás od prvého okamihu počatia dostáva túto vznešenú bytosť - anjela strážcu - ako sprievodcu a pomocníka, brata a priateľa, poradcu a ochrancu. Jeho úlohou je pomáhať človeku, aby dosiahol večnú spásu. Kardinál Ratzinger o anjeloch hovorí toto: „Anjel, to je zosobnená myšlienka Božia na mňa, a tým aj dôkaz toho, že sa Boh o mňa stará.“
      Ak sa pozrieme na životy svätých, objavíme, že si veľmi uctievali svojich anjelov strážnych. Niektorí ich dokonca aj videli. Pápež Ján XXIII. každé dobré vnuknutie, dobrý nápad, pripisoval svojmu anjelovi strážcovi. Osobitná úcta je venovaná sv. archanjelovi Michalovi.
      Anjeli pomáhajú ľuďom na ceste k spáse. Cirkev nám však rozpráva o mnohých udalostiach, kedy anjeli ochraňovali telesné životy svojich zverencov. Spomeňme si len na zázrak sv. Michala archanjela v Kolosách, keď zachránil pred smrťou veľké množstvo kresťanov, alebo na jeho zjavenie v Ríme v r. 590 na znamenie, že modlitba Božieho ľudu bola vypočutá a morová nákaza sa ukončila.
      Čo poviete, za koľko „šťastných náhod“ vo svojom živote vďačíme anjelom? Mnohé z toho, čo človek bez zmyslu pre nadprirodzeno považuje za náhodu, pre človeka, ktorý v sebe spája svet prirodzený i nadprirodzený, je dielom osobného ochrancu, anjela strážcu.
MY      Pozrite sa. Istý kňaz ešte ako bohoslovec našiel so svojim priateľom pri rieke v hustej tráve revolver. Bez uvažovania zo žartu namieril na priateľa a stlačil kohútik. Revolver nevystrelil. Potom namieril hore do vzduchu a znovu stlačil kohútik. Ozval sa výstrel. Revolver bol nabitý čo vôbec nepredpokladal. Ostali obaja celí zmrazení, zdesení, najmä ten, čo strieľal. Bola to náhoda, že prvýkrát nevystrelil? Či len zle stlači1 kohútik? Bohoslovec si bol však istý, že tu zasiahol jeho anjel strážny a zachránil ho pred vraždou priateľa. Padol na zem, plakal i radoval sa, ďakoval a každý rok išiel na to miesto vzdať Bohu vďaku. (František Dancák, Dal nám príklad, 9. dodatok, Kružlov 1981, s. 3.)
ADE      Najhoršie nešťastie pre človeka je, keď stratí zmysel pre nadprirodzeno. Obnovme si teda tento zmysel skrze obnovu osobnej úcty k anjelom. Buďme im vďační, za pomoc a ochranu, nezabúdajme sa k ním obracať v modlitbe každý deň a zvlášť vo chvíľach skúšky a nebezpečenstva.
10.02.2010 | Čítanosť(2452)
Téma: Svätý Michal / Anjel /
25.06.2003 | Čítanosť(1256)
Téma: Anjel
25.06.2003 | Čítanosť(1194)
Téma: Anjel
25.06.2003 | Čítanosť(1064)
Téma: Anjel


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet