18.apríl 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Žiť s Máriou znamená oddať sa mlčanlivému načúvaniu Božím slovám, aby sme nimi presýtili všednosť.

~LUIGI DEL GIUDICE~

19.12.2003 - Miron
čítanosť6011 reakcie0
(Share 698 1)


Téma: Narodenie Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista podľa tela / Vianoce / Mt 2, 1-12

Myšlienky... 245/2003

AI      Nikto azda nebude namietať ak poviem, že Vianoce sú najkrajšími sviatkami roka. Atmosféra pokoja a mieru vedie ku kontemplácií narodeného Dieťaťa. Nie je možné nevidieť dôsledky tejto udalosti pre celé ľudstvo. Ak by sme ich však chceli zhrnúť do jednej jedinej vety, môžeme si poslúžiť pričastenom (liturgický spev počas sv. prijímania) dnešného sviatku:
KE      „Vyslobodenie poslal Pán svojmu ľudu. Aleluja.“ (Modlíme sa k Pánovi, Vydavateľstvo Petra, Prešov 1998, s. 149 (porov. Ž 111,9).)
DI      Už starozákonné proroctvá hovoria o tejto veľkej udalosti, kedy Boh sa sám daruje svojmu ľudu, aby ho oslobodil.
      Keď sa Izrael dostal vlastnou vinou, vlastnou nevernosťou, do babylonského zajatia, prorok lzaiáš v Duchu prorokoval, že dôsledky hriechu Izraela sú síce závažné, ale že Boh nechce, aby národ bol nimi navždy zaťažený. Púšť, ktorú si Izrael vo svojom živote sám spôsobil sa zmení na to na úrodnú a kvitnúcu zem.
      Izraeliti skutočne zakúsili naplnenie tohto proroctva. Vrátili sa z Babylonu, vybudovali si znovu chrám a obnovili starozákonnú bohoslužbu. Perzský kráľ Kýros, voči ktorému boli úplne slabí a bezmocní, ich sám prepustil a poslal priamo do ich krajiny.
      Týmto však nekončí naplnenie prorockých slov. Pretože až v Kristovi sa úplne naplňujú. Smelo však môžeme povedať, že aj v živote tých, ktorí uverili v Ježiša Krista. Ježiš prináša odpustenie, uzdravenie, život ľudí znovu rozkvitá. A tak je tomu u všetkých, ktorí skôr či neskôr v Ježiša uverili. Pokiaľ berieme evanjelium s úplnou vážnosťou, získavame na budúcnosť nový pohľad: Boh chce uskutočniť krásne veci ktoré v tak jasných farbách vykresľuje prorok lzaiáš, v našich životoch. V nás, nielen okolo nás.
PAR      Aby sme zažili toto Božie vyslobodenie, tento Boží dar, musíme v tomto svete zvrátenom od bludov, falošných teórií, skazených mravov, pevne prilipnúť k evanjeliu. Len v ňom nájdeme silu k odvahe odmietnuť každý postoj, ktorý sa nezhoduje s evanjeliom. Len v ňom nájdeme pravú náuku a pravdu života. Moderný človek veľmi túži po slobode a preto potrebuje pochopiť, že skutočnú slobodu možno nájsť len v Kristovi.
      Aby sa človek mohol tešiť takejto slobode, ktorú mu ponúka Kristus, musí sa mu zveriť, musíme sa mu dať osvietiť a svojimi skutkami uviesť jeho slová do života. Toto odovzdanie sa je darom, ktorý máme dnes priniesť k jasličkám.
MY      Matka Tereza z Kalkaty, zakladateľka a generálna predstavená Misionárok kresťanskej lásky, spomína na udalosť, keď jej sestry prišli do Ruska a vláda im poskytla jedno poschodie v istej nemocnici. Začali od tých najponíženejších prác a po týždni tam mali prvú sv. liturgiu. Kňaz im nechal Eucharistiu v skromnom bohostánku,
Krátko nato prišiel za matkou Terezou riaditeľ nemocnice a spýtal sa jej: „Čo sa to deje v mojej nemocnici?“
      „Neviem,“ odpovedala mu matka Tereza.
      „Sestry sú milšie k pacientom, pacienti nekričia, a vôbec, vládne tu akási iná atmosféra,“ vysvetľoval riaditeľ.
      A tak mu povedala: „To Ježiš Kristus prišiel bývať do tejto nemocnice.“
      To On spôsobil túto neobyčajnú zmenu jednoducho svojou prítomnosťou. (František Dancák, Dal nám príklad, 14. dodatok, Kružlov 1996, s. 26.)
ADE      „Vyslobodenie poslal Pán svojmu ľudu. Aleluja.“ Ježiš Kristus prichádza, aby nás vyslobodil, aby nám daroval nový život, neporovnateľne krajší než si vieme predstaviť. Nuž otvorme mu dvere svojho srdca, aby sa v nás mohol ubytovať. Otvorme sa pre jeho slová, ktoré nás vedú k pravej slobode a k pravému životu. Potom už Vianoce nebudeme prežívať iba v tieto decembrové dni, ale po celý rok.

      Inšpirácie – Mt 2, 1-12
20.06.2003 | Čítanosť(5591)
Téma: Vianoce / Mt 1, 22
20.06.2003 | Čítanosť(4342)
Téma: Vianoce / Mt 1, 22
20.06.2003 | Čítanosť(3647)
Téma: Pochopiť Vianoce
19.12.2003 | Čítanosť(3118)
Téma: Vianoce
25.06.2003 | Čítanosť(2208)
Téma: Vianoce
25.06.2003 | Čítanosť(2054)
Téma: Vianoce
12.06.2003 | Čítanosť(3531)
Mt 2, 13-23
12.06.2003 | Čítanosť(3059)
Mt 2, 1-12


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet