18.apríl 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Nie je dôležité to, čo robíme, ale koľko lásky do svojej činnosti vložíme. Robme malé veci s veľkou láskou.

~BL. MATKA TERÉZIA~

25.12.2003 - Miron
čítanosť4172 reakcie0
(Share 823 2)


Téma: Nedeľa po Narodení Pána / Mt 2, 13-23

Myšlienky... 248/2003

AI      Prežili sme nádherné vianočné sviatky. Teraz, keď sú už za nami, sme azda smutnejší, lebo pred nami je vidina každodenných všedných dní, ktoré vytláčajú sviatočnú atmosféru z nášho života. Zaiste by sme radi poznali nejaký recept, ako si uchovať aspoň niečo z tej sviatočnej atmosféry v každom tom všednom dni.
KE      Cirkev nám takýto recept dáva, keď nám veľmi odporúča pestovať duchovné čítanie.
DI      Ak hovoríme o duchovnom čítaní, myslime tým predovšetkým na čítanie Svätého písma.
      Svätý Epifán Cyperský (+403) sa o Svätom písme vyjadril, že už samotný fakt, že „vlastníme Sväté písmo je veľmi dobrým pre spásu našej duše. Skutočne už len pohľad na Sväté písmo nás robí silnejšími proti hriechu a dodáva nám silu konať dobro. O to viac, ak ho začneme čítať. Čítanie Svätého písma je veľkou istotou proti hriechu“.
      V Spomienkach ruského pútnika čítame, ako duchovný otec poradil jednému notorickému alkoholikovi, ktorý sa chcel úprimne odnaučiť od pijatiky, aby vždy, keď v sebe pocíti chuť „vypiť si“, prečítal si jednu kapitolu z Nového zákona. Ten sa opýtal: „A keď chuť nepominie?“ „Potom si prečítaj ďalšiu kapitolu,“ odpovedal starec. A náruživosť ho skutočne v krátkom čase opustila.
      Nejaký krátky úryvok, či veta zo Svätého písma môže zmeniť celý náš život, pretože cez Sväté písmo k nám hovorí Boh.
      Slová „Robte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské“ (Mt 4,17), obrátili v kilikijskom Tarse hriešneho herca Babilosa, ktorý po počutí týchto slov Svätého písma prepustil svoje obe „družky“ a začal žiť čnostne. Podobne zatriaslo pár slov Svätého písma i inými hriešnikmi. Spomeňme si na Augustína či Ignáca z Loyoly.
PAR      Ak chceme, aby nám duchovné čítanie Svätého písma prinieslo duchovný osoh, musíme naplniť určité predpoklady.
      Tým prvým je nutnosť očistiť sa. Aby sme porozumeli tomu, čo je napísané vo Svätom písme, musí v nás prebývať Svätý Duch. A Svätý Duch prebýva iba v tých, ktorí sú čistí srdcom: teda bez ťažkého hriechu, cieľavedome sa očisťujúci od akejkoľvek vášne,
      Nesmieme sa dať znechutiť a vytrvalo čítať. Ak niečomu nerozumieme, máme sa modliť a prosiť Pána Boha, aby nám dal milosť porozumieť čítanému. Nemáme sa báť ísť aj za svojim duchovným otcom, aby nám vysvetlil ťažšie časti Svätého písma, ktorým nerozumieme.
      A napokon je dobré čítať aj exegetické knihy, ktoré vysvetľujú Sväté písmo, ako aj životopisy svätých, ktoré nám na jednotlivých svätých ukazujú ako sa im podarilo uviesť slová Svätého písma do života.
      Toto všetko bude výrazne vplývať na náš život. Bude nás to viesť k stále väčšiemu poznaniu evanjelia a to v nás vzbudí radostnú a sviatočnú atmosféru i v ten najvšednejší deň.
MY      A že tu ide o veľkú silu, ktorá nás vedie na cestu spásy, o tom hovoria aj slová cirkevného historika Sokratesa (žil v 5. st.). Opísal príbeh abbu Pambona, ktorý bol analfabetom. Išiel k inému mníchovi, aby sa dal poučiť o nejakom žalme. Ten mu začal čítať prvý verš 38. žalmu:
      „Povedal som: Budem bdieť nad svojim správaním sa, aby som nehrešil svojim jazykom.“
      Pambon viac nechcel počúvať, utiahol sa hovoriac:
      „Tento jediný verš je mi dostatočným a mám čo robiť, aby som ho uviedol do svojho života.“
      Prešlo šesť mesiacov, keď sa majster stretol opäť s Pambonom. Opýtal sa ho, ako sa mu vedie. Pambon mu odpovedal:
      „Ešte som neuviedol do môjho praktického života prvý verš.“
      Po mnohých rokoch, jeden priateľ sa spýtal Pambona, či už žije ten verš. Pambon mu odpovedal:
      „Po devätnástich rokoch a s veľkým odriekaním som uviedol tento verš do svojho života.“ (Podľa: Jozafát V. Timkovič, OSBM, Duchovné čítanie, Krásnobrodský zborník č. 1/1996, s. 33-40.)
ADE      Ak sa nám podarí zaviesť do svojho života duchovné čítanie, dokážeme potom naplniť i všedné dni sviatočnou atmosférou. Amen.
20.12.2006 | Čítanosť(2199)
Téma: Mt 2, 14
12.06.2003 | Čítanosť(3531)
Mt 2, 13-23
12.06.2003 | Čítanosť(3059)
Mt 2, 1-12


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet