18.apríl 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Všetci, čo nám od počiatku až po naše dni, každý vo svojom čase, vysvetľovali Božiu spasiteľnú vôľu, hovoria, že Bohu nie je nič také milé, nič nemá tak rád, ako keď sa k nemu ľudia obrátia úprimným pokáním.

~Sv. Maxim Vyznavač~

01.07.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť2233 reakcie0
(Share 447 0)


Téma: Mt l3, 31-33 / Mk 4, 30-32 / Lk 13, l8-21

Myšlienky... 76/2004

       V podobenstve o rozsievačovi bolo povedané, že len štvrtá čiastka semena priniesla úžitok (Mt 13, 8). V druhom podobenstve - o kúkoli medzi pšenicou - sa zasa hovorí, že nepriateľ aj do tej štvrtej čiastky zasial kúkoľ a usiloval sa otráviť aj tú štvrtú čiastku (Mt 13, 25). Ak sa veci majú takto, škoda sa namáhať. Práca na šírení Božieho kráľovstva nemá zmysel, pomysleli si nielen apoštoli, ale aj ostatní, ktorí počúvali Ježiša na brehu pri mori (Mt 13, 1-2).
       Ježiš to spozoroval a chcel im dodať odvahu, že jemu nikdy nešlo o množstvo, o veľké masy. Jemu ide skôr o vnútorné presvedčenie. O Božie kráľovstvo, ktoré je v nás. Ide mu o našu osobnú dokonalosť. Na každom jednom z nás mu záleží... Preto im povedal ďalšie dve krátke podobenstvá, ktorými ukázal na to, že Božie dielo bude rásť, aj keby sa celý svet sprisahal proti nemu. Boh nie je viazaný ľudskou mierou (porov. Iz 55, 9), nepotrebuje slávnostné položenie základného kameňa, veľký začiatok a pod. Božie diela začínajú väčšinou v skrytosti a ticho. A na nepomere medzi začiatkom a výsledkom sa prejavuje predovšetkým Božia moc.
       Prvé je o horčičnom zrnku, „ktoré človek vzal a zasial na svojej roli“ (Mt 13, 31). Horčičné zrnko „je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietavajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch“ (Mt 13, 32).
       V druhom a tiež veľmi kratučkom podobenstve prirovnáva nebeské kráľovstvo ku „kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí“ (Mt 13, 33).
       Tieto krátke podobenstvá hlásajú svetu, že Boh používa malé veci k tomu, aby zahanbil a poučil tých, ktorí si z Kristovho učenia robili a robia posmech. A predsa toto učenie, naoko také nepatrné, si stále kliesni cestu dopredu „po celom svete na svedectvo všetkým národom“ (Mt 24, 14). Najprv je maličké, také malé ako horčičné semienko. Napokon prerástlo všetky byliny, stalo sa stromom, na konároch ktorého oddychovali nebeské vtáky a robili si hniezda.
       Šírenie Božieho kráľovstva prirovnal Ježiš ku kvasu, ktorý žena zapravila do troch mier múky. Kvas dal do pohybu svoju nesmiernu a vnútornú silu a nalial nový život do mŕtvej masy múky. Tak aj Božie slovo pôsobením Svätého Ducha ožilo v srdciach židov a pohanov a zmenilo ich na horlivých kresťanov. Svoju činnosť neobmedzilo len na ľudí žijúcich v oblasti Palestíny, ale na všetkých ľudí „až po samý kraj zeme“ (Sk 1, 8). Pracuje stále, pracuje aj dnes a bude pracovať a prinášať hojné ovocie „po všetky dni až do skončenia sveta“ Mt 28, 20).
       Ako príklad možno uviesť hoci len polhodinovú manifestáciu veriacich 25.marca l988 v Bratislave. Účastníci stáli na Hviezdoslavovom námestí pokojne so sviečkami, modlili sa a spievali. Nik nevytŕhal dlažbu, nerozbíjal okná, neprevracal autá, nestaval barikády, nehádzal kamene do príslušníkov ozbrojených zložiek ani im nekládol fyzický odpor, keď tichý, ale rozhodný postoj manifestujúcich potláčali. Tu sa u veriacich výrazne prejavila sila pôsobenia Svätého Ducha, ktorá zvíťazila nad vášňami.
       Tak ako kvas prenikne celé cesto, tak aj Kristovo učenie má preniknúť všetkými oblasťami nášho života. Kresťan sa nesmie stiahnuť do ulity svojho súkromia a hovoriť: „Robte si čo chcete, ale bezo mňa!“ Jeho úlohou je pokrstiť celé ľudské bytie, zmýšľanie i konanie a niesť Kristovo zmýšľanie do všetkých oblastí každodenného života. Pôsobením Svätého Ducha sa má stať akoby mohutným stromom, v konároch ktorého by našli mnohí svoj odpočinok. Preniknúť svetom ako kvas cestom, aby skvasilo celý zemský povrch. Takto posilnení a preniknutí Božím učením sa stať opravdivým požehnaním zeme.
10.02.2010 | Čítanosť(3102)
Téma: Mk 4, 1
12.06.2003 | Čítanosť(2808)
Mk 4, 24-34
12.06.2003 | Čítanosť(2613)
Mk 4, 1-23
12.06.2003 | Čítanosť(2363)
Mk 4, 35-41


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet