17.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Budúca cirkev sa bude podobať skôr pohyblivej rybárskej sieti, v ktorej sú všetky druhy rýb, ako strnulej skale.

~A. Rosenberg~

28.07.2004 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1094 reakcie0
(Share 279 1)


Téma: Po živom Bohu žízni moja duša / Lk 7, 11-17

Pohrebná homília

Pohrebná homília Ronalda Geráta.

"Kristus je naša nádej, potecha. On je ten, ktorý prvý vstal z mŕtvych a ktorý ani nás nenechá v smrti.“
Plní smútku, zhromaždili sme sa na tomto mieste, aby sme s vierou a nádejou odprevadili nášho brata Janka. Vy, drahí rodičia, súrodenci najlepšie viete, čím bol pre vás. No i keď vám srdce preniká hlboký žiaľ, keď odchádza od vás púčik, ktorý sa ešte nerozvinul do kvetu, predsa v tejto ťažkej chvíli prichádza k nám Ježiš so svojím posolstvom nádeje.

Keď ju Pán uvidel, bolo mu jej ľúto a povedal jej: „Neplač“ (Lk 7, 13)!

Do tejto našej bolestnej situácie vzťahu k smrti vstupuje v dnešnom Božom slove Ježiš. Prichádza k nám, aby človek neostal sám, ale aby s jeho útechou a pomocou sa dokázal vyrovnať vo svojom vnútri s touto skutočnosťou. „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky“ (Jn 11, 25-26). V týchto slovách nachádzame oporný bod našej nádeje. Aj my podobne ako mládenec dnešného evanjelia vstaneme z mŕtvych. Vstaneme k novému životu, ktorý je pre nás pripravený od večnosti.

Boh vo svojom pláne spásy dovoľuje, aby jeho syn okúsil smrť, aby poznal stav smrti. Tento vnútorný stav je krásou vzťahu k hrobu a zmŕtvychvstania, prostredníctvom ktorého Ježiš prináša pokoj a harmóniu celému stvoreniu. Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov. Pánova smrť je obeta, z ktorej sa definitívne prejavuje vykúpenie ľudstva. Táto obeta je darom samotného Boha Otca, ktorý daruje svojho vlastného Syna. No zároveň v nej vidíme aj obetu Ježišovu, ktorou sa Ježiš dobrovoľne a s láskou daruje svetu. „Nik mi život neberie, ja ho dávam sám od seba“ (Jn 10, 18).

Predčasne odišiel človek z nášho pozemského života. No predsa, keď rosíme túto telesnú schránku bolestnými slzami, vedzme, že Ježiš je tu s nami. Je tu s nami, aby nám pripomenul, že náš zosnulý Janko žije. Žije, no nie už v tomto pozemskom živote, ale vo večnom domove, kde niet ani smútku, ani bolesti, ani utrpenia. Keď sa bližšie zahľadíme na tento katafalk, zbadáme, že naň dopadajú slnečné lúče. Ich jas akoby nám chcel povedať, že hoci nášho Janka už nebudeme vidieť našimi telesnými očami, predsa budeme môcť byť živený vierou, že raz vo večnosti sa spolu stretneme.
K úteche nad hrobom nie je iné povzbudenie, ako zmŕtvychvstanie. Sám Ježiš umiera na kríži a je pochovaný. Ale tým sa všetko nekončí. Ježiš na tretí deň víťazí nad smrťou a vstáva z mŕtvych. To, že sme tu zhromaždení, aby sme sa rozlúčili s telesnými pozostatkami nášho zosnulého brata, je dôkazom toho, že smrťou sa všetkou nekončí, ale práve začína.
Pri pohrebe belgického kráľa Balduina si kráľovná Fabiola obliekla biele šaty ako pri svadbe, aby boli symbolom viery, viery v zmŕtvychvstanie.
Smrť prerušuje načas styk so svetom viditeľným, ale otvára oči do sveta neviditeľného. Na hroboch bývajú niekedy nápisy: Tu spí spánkom večným... Cirkevní otcovia však hovorili opačne. Život tu na zemi je len sen, smrťou sa prebudíme. A po prebudení i vstaneme, ale to až na konci vekov.
Smrti neujdeme, každého z nás to osobne čaká. Nik nie je bez výnimky. Ani starý, ani mladý, ani chudák, ani boháč.

Milí rodičia, bratia a sestry! Nad každým hrobom sa majestátne vypína kríž. Kríž, ktorý je znakom spásy a víťazstvom nad smrťou. A práve tento kríž, pri ktorom sa budeme často stretávať, nech sa nám stane útechou, že Boh je tu vždy s nami a že máme pripravený večný príbytok. Nech toto vedomie zastane prítomné vo vašom srdci. Oni nech vovedú do vášho srdca nádej, že smrť je bránou, ktorou sa nerozbijú všetky naše túžby, očakávania a nádeje, ale ktorou prechádzame do nového života.
Preto dnes prosme Ježiša, aby sme boli dobre pripravení, keď príde naša posledná chvíľa.
Amen.

28.07.2004 | Čítanosť(4266)
Téma: Neplačte / Lk 7, 11-17
12.06.2003 | Čítanosť(4596)
Lk 7, 18-35
12.06.2003 | Čítanosť(3379)
Lk 7, 11-17
12.06.2003 | Čítanosť(2514)
Lk 7, 1-10


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet