19.január 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Cirkev nie je spolok rovnako ideologicky zameraných ľudí, záujmové združenie usilujúce sa o rozšírenie nejakého svetového názoru. Cirkev je jednota, kde sú v jednom strede - v Kristovi - uzmierené všetky protiklady.

~KLAUS HEMMERLE~

15.10.2004 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1624 reakcie0
(Share 359 0)


Téma: Modlitba / Vytrvalosť / Lk 18, 1-8 / Ex 17, 9

Homília

      Poľský spisovateľ Adam Mickiewicz napísal peknú baladu Návrat otca.
      Bohatý obchodník dlhší čas pôsobil v cudzine. Keď sa mal vrátiť, žena poslala deti otcovi naproti. Čakali ho na križovatke, kde bola aj kaplnka. Pri nej si deti kľakli a modlili sa za otca, ktorý sa mal už čoskoro vrátiť.
      V tom sa objavili vozy a na jednom z nich sedel aj ich otec. Deti vybehnú naproti, aby ho privítali. Aj otec sa nezdržal, vyskočil a bežal deťom oproti, aby si ich privinul do náručia. Zrazu spoza stromov vyskočili zbojníci. Zmocnili sa vozov, bohatstva a jeden z nich chcel zabiť aj otca, keď tu veliteľ skríkol:
      „Stoj! A pusti na slobodu otca aj s deťmi!“
      Keď sa ho kupec spýtal na dôvod, dostal odpoveď:
      „Keď naša banda čakala na vozy, prišli deti, ktoré nevedeli, že ich z krovia sledujeme, pokľakli si pred kaplnkou a modlili sa za svojho otca.“
      Táto modlitba pohla srdce zbojníka, aby konal ináč, ako plánoval. Spomenul si na svoje deti a ženu. Preto dal všetkým slobodu.
      Modlitba detí zmäkčila srdce veliteľa zbojníkov.
      Keď Pán Ježiš skončil rozprávanie apoštolom o ťažkostiach, ktoré budú doliehať na všetkých ľudí až do konca sveta, povedal im jeden príklad, na ktorom veľmi zdôraznil povinnosť všetkých ľudí, že je potrebné stále modliť sa a neochabovať.
      Pán Ježiš rozprával o sudcovi, ktorý sa nebál Boha a ktorý pohŕdal aj ľuďmi. Skutočný nemilosrdný bezbožník. Pán Ježiš hneď poukázal na nečestné správanie sudcu, ktorý držal s bohatými, pretože od nich dostával väčšie pozornosti či úplatky, a tak ich žiadosti vybavoval k ich spokojnosti a rýchlo.
      Za týmto sudcom prichádza žena vdova a žiada ho o pomoc. Sudca ju odmieta. Zaiste preto, že žena na prvý pohľad nemá peniaze, aby si získala jeho pozornosť, ale získa si sudcu pre svoju neodbytnosť, keď stále prosí a prosí. Pán Ježiš ukončí svoje rozprávanie konštatovaním, že sudca bol spravodlivý k tejto žene len preto, že ho neprestajne unúvala – a tým viac a skôr vypočuje Boh naše prosby.
      Ježiš nám predstavil dve osoby: sudcu a vdovu. Prvá osoba dáva to, čo sa od nej žiada; kým druhá osoba nalieha, aby ho získala na svoju stranu. Je potrebné povšimnúť si obidve osoby, pretože nám odhaľujú istú zvláštnu vec, že postoj jednej dopĺňa konanie druhej.
      Vieme, že sudca nemal úmysel ujať sa práve vdovy, a tak splniť jej prosby. Tým viac Boh, ktorý nás miluje, splní naše prosby a priania, keď ho budeme veľmi prosiť. Pán Boh vypočuje prosby trpiacich a núdznych s veľkou trpezlivosťou a tým viac tých, ktorí neustávajú v prosbách.
      Zvláštny príklad nám predkladá prvé čítanie z Druhej Mojžišovej knihy – Exodus.
      Amalekiti sa postavia do cesty Židom, ktorí putujú do svojej zasľúbenej krajiny. Mojžiš posiela do vojny s nimi Jozueho so slovami: „Ja budem stáť na končiari vrchu s Božou palicou“ (Ex 17, 9).
      Ďalej sa dozvedáme, že keď mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael, ale keď jeho ruky spadli k telu, víťazili Amalekiti. Mojžiš bol starý a ruky ho boleli. Vystreté ruky boli ruky modliaceho sa Mojžiša. Preto Áron a Hur posadili Mojžiša na skalu a pod zdvihnuté ruky mu dali z oboch strán kamene, takže mu neklesali, a tak Jozue porazil ostrím meča Amalekitov. Tu vidíme starosť Boha o bojujúci izraelský národ nad svojimi nepriateľmi. Mojžišova modlitba bola vypočutá.
      Aj my sme podobní bojujúcemu vyvolenému národu, a preto mali by sme sa aj my správať podobne, to znamená modliť sa neustále a Boh nám dá konečné víťazstvo a svoju pomoc.
      Evanjelium nás k tomu povzbudzuje, aby sme boli vytrvalí v modlitbe. Niekedy sa nám snáď zdá, akoby bol Boh hluchý, keď ho o niečo prosíme. Odkladá s pomocou, so svojou odpoveďou, alebo neraz sa stane, že nás vôbec nevypočuje. Prosíme o uzdravenie, a zdravie sa nevráti. Prosíme o obrátenie alebo potrestanie niekoho, a ten sa stane ešte horším. Prosíme o pokoj, a napätie sa ešte viac vyostruje. Môže sa stať, že pri počúvaní týchto textov môže niekto namietať a argumentovať, že to tak nie je, ako sme si to povedali, ako to opisuje evanjelium či Mojžišova kniha.
      Pripomeňme si slová: Či Boh neobráni svojich vyvolených? Rozprávanie o sudcovi a žene má byť pre nás povzbudením a poučením, že Boh nás vždy vypočuje, ak nám to slúži ku spáse. Bližšie nevysvetľuje, ale vyzýva nás, aby sme sa stále modlili a zmierili sa aj s tým, keď nás hneď Boh nevypočuje. Koná to zámerne a pre naše dobro, náš úžitok. Chce, aby sme sa osvedčili a v tomto duchu chápme aj otázku Pána Ježiša: „Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“ (Lk 18, 1-8).
      Hoci Pán Ježiš nevysvetľuje príčiny, prečo odkladá s našimi prosbami, zaiste je to dobré, lebo pre mnoho netrpezlivých ľudí bude ťažké čakať a nastane u nich znechutenie vo viere a v dôvere voči Bohu. Začnú hľadať pomoc inde, mimo Boha. Mnohým je ťažko vytrvať v modlitbe. Povzbuďme sa a vzor viďme na druhej postave z evanjelia, na žene – vdove. Ona sa nedá znechutiť. Zotrváva v pokore a prosí.
      Podobné poučenie dáva aj apoštol Pavol Timotejovi: „Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené“ (2 Tim 3, 14).
      V televízií sme mohli neraz vidieť, že niektorí športovci sa pred začatím výkonu prežehnajú. Tento znak nie je pre nich len symbol viery, spolupatričnosti ku Kristovi, ale je to pre nich úprimná modlitba, ktorá ich má posilniť v športovom výkone.
      Môžeme sa pýtať sami seba: Je potrebné modliť sa? Pomáha vôbec modlitba? Veď dnešný človek je schopný svojím rozumom vytvoriť toľko vecí! Preniká pod povrch zeme, ale i do výšky vesmíru, podmaňuje si oceány a podobne. Môže mu v tom pomôcť modlitba?
      Ch. de Foucauld hovorí: „Ak sa zle modlíme, alebo sa málo modlíme, musíme byť zodpovední za všetko dobro, ktoré sme mohli spraviť skrze modlitbu a ktoré sme nespravili.
      Žijeme v časoch, v ktorých si človek častejšie ako v minulosti uvedomuje a znepokojuje, lebo už nevie, na koho sa má obrátiť svojím hlasom o pomoc, a to najmä preto, že ten či ten bol prednedávnom bohom, v ktorého iní skladali nádeje, a zrazu je opakom. Ba čo viac, úžasná nízkosť, podlosť, zloba. Svet, ktorý sa vzdiaľuje od Boha, neuznáva ho, popiera, vlastne ho najviac potrebuje.
      Nebojme sa hovoriť tomuto svetu o Bohu! Máme sa preto neustále modliť za obrátenie sveta, aby svet spoznal, že sa v mnohých veciach mýlil a mýli, jedine Boh ho nesklame. Nikto okrem Boha nie je dokonalý, spravodlivý, a preto nikto okrem Boha nemôže ľudí urobiť šťastnými už tu na zemi. Nikto a nič neurobí raj na zemi, aj keď ľudia budú mať čo jesť, budú mať pohodlie, budú zdraví, budú sa dožívať vysokého veku, a predsa toto bude len dočasne.
      Človek predsa chce žiť nielen tých niekoľko desiatok rokov, ale chce žiť večne, a to nám môže zabezpečiť jedine Boh. Preto je potrebné dať Bohu to, čo mu patrí, čo je nám zárukou skutočného šťastia.
      Preto buďme vytrvalí v modlitbách ako vdova. Nedajme sa znechutiť, zastrašiť a oklamať. Uvedomujeme si, že keď vytrváme, jedine Boh nám môže dať to, o čo prosíme.
      Nielen zbojník sa zmiloval nad otcom detí, ktoré sa za neho pred kaplnkou modlili, ale máme aj v každodennom živote dosť príkladov, na ktorých môžeme vidieť silu modlitby. Amen.

      Inšpirácie: Lk 18, 1-8 / Ex 17, 9
      Kartotéka: Modlitba / Vytrvalosť / Lk 18 / Ex 17
11.07.2003 | Čítanosť(3722)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(2989)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2904)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2893)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2702)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet