21.január 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Naša smrť je tajomným pokračovaním smrti Syna za Cirkev, za našu spásu a za spásu sveta.”


~BRAT EFRAIM~

16.10.2004 - Miron
čítanosť1962 reakcie0
(Share 393 1)


Téma: Jn 17, 1-13

Homilia

AI      Zaiste už každý z nás pocítil silu príhovoru. Je veľkým požehnaním, ak máme blízkeho človeka, ktorého príhovor je dostatočne mocný, aby pomohol naplniť naše potreby či túžby.
KE      Vo veciach tohto sveta musíme mať určité postavenie, aby sme mohli svojim príhovorom niekomu pomôcť. V duchovnej rovine je to oveľa jednoduchšie. Všetci máme prostriedok, ktorým sa môžeme prihovárať za ostatných. Tým prostriedkom je modlitba. Ježišova veľkňazska modlitba, ktorú nám zachoval sv. evanjelista Ján, je krásnym príkladom ako sa máme modliť.
DI      Prihovárať sa v modlitbe za bratov, za všetkých ľudí, znamená zjednotiť sa vo viere so vzkrieseným Kristom, ktorý žije a neustále sa prihovára za svet u svojho Otca.       Dnešné evanjelium zachycuje, ako sa za nás Ježiš modlí. A vo svojej modlitbe pokračuje naďalej, skrze Svätého Ducha, ktorý s za nás prihovára.
      Je dôležité prihovárať sa v modlitbe jeden za druhého. Sv. Ambróz hovorí: „Ak sa modlíš za seba, budeš sa modliť iba ty sám, a ak sa všetci budú modliť len sami za seba, milosť, ktorú modliaci dostane bude menšia než milosť, ktorú dostane ten, kto prosí za druhých. A pretože sa jednotlivci modlia za všetkých, všetci sa modlia za jednotlivca. Z toho vyplýva, že ak sa budeš modliť len za seba, budeš sa modliť sám. No ak sa budeš modliť za všetkých, všetci sa budú modliť za teba, lebo ty si jeden zo všetkých.“
PAR      „Smelo“ sa modlíme len vtedy, keď sa modlíme za druhých. Táto modlitba je Bohu milá preto, že je v nej menej sebectva a pripájame sa v nej Božej vôli, ktorá chce, aby všetci boli spasení.
      Človek vplyvom dedičného hriechu je naklonený k nezriadenej sebeláske a prílišnému individualizmu. Pokora, nevyhnutná pre modlitbu, mu neraz robí ťažkosti. Ale od chvíle keď pochopí svoj vzťah k Bohu, pochopí aj dôležitosť modlitby. Pochopí, že nie je sám pre seba. Potom je už iba krôčik k modlitbe príhovoru za všetkých. Texty svätej liturgie nás učia tejto modlitbe, pretože sa v nej modlíme za všetkých a za všetko.
MY      Modlitba príhovoru je veľmi mocná. Boh je ako milosrdný otec, ktorý je povinný potrestať svojho s na, ale hľadá všetky poľahčujúce okolnosti. Je šťastný, keď ho príhovor bratov vinníka zdržuje od trestu.
      Pozrite sa. Keď vyvolený národ vyšiel z egyptského zajatia, na svojej púti došiel k hore Sinaj . Mojžiš vystúpil na horu a rozprával sa s Bohom. Keď dlho neišiel, ľud si urobil zo šperkov zlaté teľa a klaňal sa mu. Vtedy sa Boh na nich rozhneval a chcel ich vyhubiť. Mojžiš však začal orodovať za ľud. Ponúka na uzmierenie za previnenie ľudu vlastný život. Svojim príhovorom uzmieril Boha s ľudom.( Ex 32 ) (Raniero Cantalamessa, Pod vládou Kristovou, Karmelitánske nakladatelství Kostelní Vydří 1994, s. l90-191)
ADE      Naučme sa teda modlitbe príhovoru za druhých. Táto modlitba je mocná a Bohu milá. Uzmieruje Boha s ľuďmi a je prameňom mnohých dobrodení.

      Inšpirácie: Jn 17, 1-26
      Kartotéka: Jn 17
16.08.2007 | Čítanosť(4493)
Téma: Jn 17,11
05.02.2009 | Čítanosť(2900)
Téma: Jn 17, 21
12.06.2003 | Čítanosť(2765)
Jn 17, 1-26


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet