25.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Nezabúdajme, že ani vrták, ani sekera, ani údery nejakého iného nástroja, hoci i veľmi ostrého, nie sú najnebezpečnejšími nepriateľmi skaly, ale voda, ktorá po kvapkách vniká do trhlín, až celú skalu roztrhne. Pre kresťana spočíva veľké nebezpečenstvo v tom, že podceňuje boj so zlom v malých bitkách, až zlo postupne presiakne dušu, takže tá nakoniec ochabne, zoslabne, stane sa ľahostajnou a necitlivou na Boží hlas.

~bl. Josemaría Escrivá~

18.10.2004 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1373 reakcie0
(Share 317 0)


Téma: Žena v Cirkvi / Lk 8, 1-3

Homília

      Príslovie hovorí: „Nie je dobré človeku vo svete samotnému.“
      Keď sme počúvali evanjelium, ktoré malo len tri veršíky, mali sme pocit, že aj Pán Ježiš o tom vedel. V evanjeliu sa spomína, že ho sprevádzali minimálne aspoň pätnásti; dvanásť apoštolov, ale aj niektoré ženy Mária, zvaná Magdaléna, Jana, žena Herodosovho správcu Chúzu, Zuzana a iné.
      Ježiša nazývali počas jeho účinkovania aj potulným učiteľom. Nemal svoje stále miesto ani v synagóge, ani v Jeruzalemskom chráme. Bol akýmsi pútnikom, ktorí ide z mesta do mesta, z dediny do dediny a prináša ľuďom svoje učenie, ktoré dostáva názov „radostná zvesť“, pretože hovorí o príchode Božieho kráľovstva.
      Ježiš po svojom nanebovstúpení uistil apoštolov: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 19-20). Ježiš je zvlášť tam, kde sa ohlasuje radostná zvesť, teda sprevádza kňazov až do konca sveta všade.
      Pán Ježiš je doprevádzaný nielen apoštolmi, ale aj ženami, ktoré mu svojím majetkom a službou slúžia. Keď si uvedomíme dobu, v ktorej žil Ježiš, aké bolo vzťahy medzi ženami a cudzím mužom, bolo to teda čosi neslýchané, že si Pán Ježiš dovolí, aby ho sprevádzali na jeho učiteľskej ceste aj ženy.
      Tým chcel Pán Ježiš poukázať na dve veci:
      1. Žena je v Božom kráľovstve rovnoprávna s mužom.
      2. Žena nie je vylúčená zo služby v Cirkvi.
      Pán Ježiš sa nedržal ani v tejto veci Mojžišovho zákona. Preto na inom mieste povedal: „...neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť“ (Mt 5, 17).
      Svojím správaním robí priam revolučnú vec, keď ženu oslobodzuje od nezdravých zákonov, volí prvú emancipáciu, ktorú ešte i dnes mnohé náboženstvá a národy nedali svojim ženám. Kresťanstvo emancipovalo ženu zákonom nerozlučiteľnosti manželstva, keď učí, že pred Bohom sú si muž i žena rovnoprávnymi partnermi. Ďalej ženám sa umožňuje prístup ku charitatívnej činnosti. Ženy obsluhujú Krista. Neskoršie na Východe i Západe vznikajú zasvätenia žien a voláme ich rehoľnými sestrami. Kresťanské zrovnoprávnenie muža a ženy zachováva dôstojnosť panny, matky a svedkyne pre Krista.
      Cirkev tým, že umožnila žene zasvätiť svoj život Kristovi ako rehoľná sestra, nepopiera materstvo u veriacej ženy. Je potrebné pochopiť i duchovné materstvo žien, ktoré sú zasvätené Kristovi. Zriekajú sa toho najkrajšieho, čo môže žena na zemi poznať, a to je byť matkou a manželkou. Nezriekajú sa toho násilne, ale vedome a dobrovoľne pre veci ešte väčšieho zmyslu a významu pre Božie kráľovstvo. To je veľmi vážna vec, ktorú mnohí i v Cirkvi podceňujú a nevedia pochopiť.
      Na druhej strane v emancipácii sú snahy dať žene miesto, ktoré jej nedal Kristus. Pri Poslednej večeri sa spomínajú len apoštoli, a nie ženy, preto žena u nás v Cirkvi nemá a nemôže mať miesto ako kňaz. Preto aj keď v iných cirkvách už majú kazateľky, pastorky, vidíme, že v cirkvách, ktoré majú neprerušenú reťaz postupnosti, žena nie je pri oltári. Vidíme to nielen u veriacich katolíckej Cirkvi, ale ani gréckokatolíci, ani pravoslávni, či iné apoštolské cirkvi Východu nemajú ženy pri oltári.
      Žena sa tým neznižuje. Naopak, svoje schopnosti, nadanie, svoju lásku k Pánu Ježišovi môže prejaviť aj v iných a tiež dôležitých miestach v Cirkvi.
      Modlime sa dnes za ženské povolania, aby ako nositeľky života boli svojim deťom prvými svedkami viery v Ježiša Krista, aby boli svojim mužom najoddanejšími sprievodkyňami ich života.
      Modlime sa aj za tie ženy, ktoré sa rozhodli zasvätiť svoje životy Bohu ako rehoľné sestry, alebo ženy v laickom apoštoláte, aby vytrvali vo svojich sľuboch a predsavzatiach, aby pamätali, že aj od nich záleží budúcnosť a večná spása mnohých duší.
      Je krásne, keď sa v Cirkvi nikto necíti osamotený, nepotrebný, či neužitočný. Amen.

      Inšpirácie: Lk 8, 1-3
      Kartotéka: Žena / Lk 8
25.06.2003 | Čítanosť(442)
Téma: Žena
25.06.2003 | Čítanosť(429)
Téma: Žena
25.06.2003 | Čítanosť(415)
Téma: Žena
12.06.2003 | Čítanosť(3515)
Lk 8, 26-39
18.01.2010 | Čítanosť(1249)
Cirkev


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet