20.január 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Zabi jedného človeka - si vrah. Zabi tisíce - si hrdina.

~indické príslovie ~

22.10.2004 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť684 reakcie0
(Share 227 0)


Téma: Hodnota sviatku / Nedeľa / Lk 6, 1-5

Homília

      Mnohokrát sa pýtajú niektorí veriaci: Môžem robiť to alebo ono v nedeľu? Smie sa to? Nebudem mať hriech? Nepohorším iných?
      Pripomeňme si: Čo kedysi bolo a je Židom sobota, to je kresťanom nedeľa. Zmysel nedele a chodenia do kostola je vyjadrením úcty Najvyššiemu, že Boh človeku nie je ľahostajný. Nedeľa má zmysel aj v tom, že sa rozvíja dobro, človek má čas na oddych, uvoľnenie napätia, ktoré je potrebné pre zdravie tela, duše a pre prácu.
      Človek si je vedomý, že ako kvetinky v záhrade treba pestovať a ošetrovať, aj dobro v človekovi treba rozvíjať a pestovať. Toto je všeobecne platný zákon, o ktorom nik nepochybuje. Aj keď človek v záhrade sadí, pleje a okopáva, aj tak je tam dosť buriny. To platí aj o rozvíjaní dobra v človekovi. Pestovanie dobra, úcty ku krásnym zásadám, ktoré sú základom krásnej spoločnosti, nie je nikdy zbytočné.
      Nielen farizejom, ale aj nám sú určené slová Pána Ježiša: „Syn človeka je pánom aj nad sobotou“ (Lk 6, 5).
      Cirkev nariaďuje, aby sa veriaci, ak je to možné, zúčastňovali v nedeľu a vo sviatok na svätej omši.
      Obeta omše svätej je obnovenie obety Kristovej na kríži a je nielen pripomienkou tejto obety, pripomienkou premenenia pri Poslednej večeri, ale je zároveň výzvou pre veriacich k obetiam pre dobro a hrdinstvo v ťažkostiach, ktoré im život nadelí.
      Eucharistická hostina je výzvou pre veriacich, aby sa podelili so svojimi statkami, aby sa vzájomne rešpektovali, aby tvorili jednu rodinu, ktorej členovia sa neničia, ale si roznášajú radosti a pomáhajú si. Takto chápeme účasť na svätej omši, ktorá má pokračovať v konkrétnom, všednom dni v poctivej práci, v zmierení so susedmi a príbuznými, a to je najkrajším príspevkom pre skrášľovanie života, je najkrajšou službou životu.
      Čo bolo Ježišom povedané pre sobotu, platí aj pre nedeľu. Nedeľa je pre človeka, a nie človek pre nedeľu.
      Niekedy sa stane, že ak človek chce predísť nesmiernym škodám, musí pracovať aj v nedeľu. To platí najmä pri zbere úrody, pri rôznych katastrofách. Jedná sa o prácu v hoteloch, v doprave, v niektorých továrňach, ktorá musí byť nepretržitá a človek musí pracovať aj v nedeľu, pretože robí na smeny.
      Avšak najnovšou módou je, že sa nedeľa a sviatok ignorujú. Títo ľudia si neuvedomujú, že ignorovanie úcty k Pánu Bohu, k Božím zákonom a k Desatoru hospodárskej prosperite neprospieva, naopak, že hriechy a nesvedomitosť hospodársku prosperitu ničia. Pestovanie krásnych zásad poctivosti, svedomitosti, pravdomluvnosti, slovom čností a tiež krásne duševné kvality sú zárukou, že ľudia jeden druhému nekradnú a neklamú.
      Dôvera nie je len náboženský a etický pojem, ale aj pojem hospodársky. Lebo podnik, ktorý má dôveru, že vyrába dobré výrobky, má aj miliónové zárobky.
      Ignorovanie a šliapanie Božích zákonov a prikázaní je prejavom krátkozrakosti človeka, lebo úcta k týmto zákonom chráni aj toho, ktorý sa im posmieva. Niekedy sa vyslovuje názor, že v záujme náboženstva, aby si nepopudilo proti sebe mocných, treba mlčať na krivdy, vykorisťovanie, utrpenie nevinných.
      Toto je ale najväčšia zrada náboženstva, zrada Božej vôle, ktorá chráni všetkých ľudí a touto zradou náboženstva najviac trpelo aj v minulosti.
      Keď bol svätý Šebastián obžalovaný z toho, že je kresťanom, dal si ho zavolať sám cisár Dioklecián a povedal mu:
      „Cenil som si ťa ako priateľa, a ty sa mi takto odvďačuješ? Ty ma takto zrádzaš?“
      A Šebastián mu odpovedal:
      „Veľký cisár, nemáš vernejších služobníkov ako sú kresťania. Milujeme svoju vlasť a poslúchame nariadenia cisára. Avšak veríme, že cisár nie je Bohom. Boh je vyšší ako cisár a Božie zákony chránia všetkých ľudí, aj cisára.
      Cisár Dioklecián tieto argumenty nechápal, lebo si myslel, že jedine on je suverénny pán nad celou ríšou. Vyššieho pána neuznával. Zakrátko na základe tých istých princípov násilia, ktoré sám užíval, bol aj on zavraždený.
      Politika násilia, šliapania Božích zákonov vedie k záhube všetkých.
      Úcta k Božím zákonom, ktoré chránia všetkých ľudí, je jedinou zárukou krajšej budúcnosti a pokoja pre všetkých ľudí na svete. Ale aj táto úcta sa sama nevytvorí, ale musí sa pestovať.
      Svedomitosť, úcta k spravodlivosti a pravde, ktorá je základom dôvery medzi ľuďmi a národmi, sa musí tiež pestovať. Krása charakteru, bez ktorej krásna spoločnosť je nemysliteľná, sa musí taktiež pestovať. A to je krásny zmysel nedele.
      Keď toto všetko ľudia bagatelizujú, nie sú jej hodní a utrpenie, ktoré z neúcty k Božím zákonom vyplýva, je len zaslúženým trestom pre ľudí. Ľudia si tvoria vlastnú filozofiu, ktorá hovie ich pohodliu, ale sa nepýtajú, či táto filozofia im prinesie požehnanie.
      Duševná zdatnosť a obetavosť, ktorá je pre život človeka nesmierne dôležitá, sa tiež sama nevytvorí a práve obeta omše svätej je vhodnou školou pre pestovanie duševnej zdatnosti a obetavosti. Amen.

      Inšpirácie: Lk 6, 1-11
      Kartotéka: Lk 6
25.06.2003 | Čítanosť(802)
Téma:Nedeľa
25.06.2003 | Čítanosť(719)
Téma:Nedeľa
10.09.2004 | Čítanosť(1998)
Nedeľa Krista Kráľa
27.03.2006 | Čítanosť(1914)
24. nedeľa po ZSD
27.03.2006 | Čítanosť(1775)
22. nedeľa po ZSD


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet