19.január 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Príliš často si myslíme, že Boh nepočuje naše prosby. V skutočnosti však sme to my, čo nepočúvame jeho odpovede.”

~Francois Mauriac~

23.10.2004 - Miron
čítanosť1290 reakcie0
(Share 263 0)


Téma: 21. nedeľa po ZSD / Lk 8, 5-15

Homília

AI      Keď sa skončila druhá svetová vojna porážkou Japonska, mnoho japonských vojakov ostalo roztrúsených v malých skupinkách i jednotlivo na množstve drobných neobývaných ostrovoch. Keďže stratili kontakt s veliteľstvom, žili v presvedčení, že vojna pokračuje a plnili rozkazy, ktoré už dávno stratili platnosť. Niektorí takto žili celé roky. A ani potom, keď boli objavení, nechceli uveriť, že vojna sa skončila a je čas zložiť zbrane. Strata kontaktu s veliteľom ich tak dostala do absurdného postavenia a ich vernosť vojenským rozkazom stratila zmysel.
KE      Do podobnej nezmyselnej životnej situácie sa môžeme dostať aj my, keď stratíme kontakt s našim Spasiteľom.
DI      Veľmi ľahko by sme mohli vyrozprávať mnohé prípady z okruhu našich priateľov a známych, ktorí sa z tohto dôvodu dostali do takejto situácie. Väčšinou by išlo o ľudí, ktorí podľahli alkoholu či iným drogám a ich život sa ocitol v troskách. Ale aj o tých, ktorí nesprávnymi rozhodnutiami a skutkami spôsobili rozklad svojho manželstva do takej miery, že nastal rozchod. No väčšinu tvoria tí, ktorých navonok nesprevádzajú takéto zrejmé znaky, ale napriek tomu strata kontaktu s Bohom napĺňa ich vnútro smútkom a stagnáciou. Túto skupinu tvoria ľudia, ktorí žijú zo dňa na deň pre krátkodobé ciele, v ktorých hľadajú svoje životné šťastie. Keď ich však dosiahnú, zo smútkom zisťujú, že ich to nenaplnilo šťastím, ktoré očakávali.
      Podobenstvo o rozsievačovi vysvetľuje dôvody, kedy človek môže stratiť kontakt s Bohom a tak stratiť i zmysel svojho života.
      Tým prvým dôvodom je tvrdosť ľudského srdca. Ježiš Kristus ho prirovnáva k udupanej tvrdej ceste, na ktorú aj keď dopadne semeno – Božie slovo, nemá žiadnu šancu zapustiť korene a vyhnať klíček. Ba dokonca prichádza nepriateľ – diabol a odstraňuje tieto semena života z ľudského života, aby zmaril i to malé percento možnej úspešnosti siatby. Ďalším dôvodom je nedôvera sile Božieho slova v čase skúšky a tým tretím dôvodom je znemožnenie pôsobenia Božieho slova starosťami, bohatstvom a rozkošami života. Toto všetko spôsobuje stratu kontaktu s Bohom, napriek tomu, že človek o ňom vie, ba dokonca tvrdí, že v neho verí. Japonskí vojaci sa dostali do nezmyselnej životnej situácie v tej chvíli, keď prestali chodiť nové rozkazy z veliteľstva. Podobne aj človek sa dostáva do nezmyselnej životnej situácie, keď nevníma alebo rýchlo zabúda na „rozkazy pre život“, ktoré mu dáva Boh.
      Ježiš Kristus však v podobenstve rozpráva aj o tých, ktorí sa otvorili naplno pre Božie slovo, prekonali skúšky a odolali starostiam, bohatstvu i rozkošiam života. Títo ľudia prinášajú úrodu. Slovo úroda je tu symbolom pre novú kvalitu života, ktorá vstupuje do života jednotlivca i spoločnosti. Vnímanie tejto novej kvality života spôsobuje radosť a šťastie, pretože ide vždy o priblíženie sa k večnej radosti a šťastiu v nebeskom kráľovstve.
PAR      Bob a Jan Smutherman pracovali na preklade Svätého písma do jazyka istého domorodého kmeňa južnej Kolumbie. Práca im išla veľmi dobre, pretože syn náčelníka tohto kmeňa im pomáhal pri hľadaní takých slov a spojení, ktoré najvernejšie interpretovali zmysel textu.
      Po piatich rokoch práce bol dokončený preklad Jánovho evanjelia a pripravený na tlač. Náčelník zhromaždil celý svoj kmeň, aby si vypočuli tento preklad. Náčelníkov syn začal čítať a všetci v tichu a s veľkou pozornosťou počúvali. Keď však prečítal deviatu kapitolu, ktorá rozpráva o uzdravení slepého od narodenia, náčelník náhle vstal. Ozval sa šum, ktorý prezrádzal prekvapenie zhromaždených. Náčelník však gestom ruky všetkých utíšil a slávnostne, vedomý si svojej funkcie zákonodarcu v kmeni, povedal: „Od tejto chvíle prestaneme zabíjať naše nemluvniatka!“
      Bolo totiž pre nich úplne prirodzené, že dieťa, ktoré sa narodilo s nejakou vážnou telesnou deformáciou alebo poruchou, odniesli na opustené miesto a nechali ho tam. To pre bábätko znamenalo istú smrť.
      Náčelník počúval evanjelium pozorne. Počul, že Ježiš vysvetľuje učeníkom, že na tomto slepom od narodenia sa majú zjaviť Božie skutky (porov. Jn 9, 3). Hneď z toho vyvodil správny uzáver. Nemôžu ďalej takto zabíjať deti – hoci sú postihnuté nejakou vadou – možno aj na nich sa majú zjaviť Božie skutky (Philip L. McKown, Bible Translation).
MY      Kiež by každý z nás mal takto otvorené a vnímavé srdce pre Božie slovo. Je to cesta ako duchovne rásť, ako využívať možnosti svojho života. Je to cesta, ktorá vedie k nebu.
ADE      Strata kontaktu s veliteľstvom dostala japonských vojakov do nezmyselnej situácie. My sa podobnej situácií môžeme vyhnúť, keď budeme skrze Božie slovo udržiavať neustály kontakt s naším Spasiteľom.

      Inšpirácie: Lk 8, 4-15
      Kartotéka: Lk 8
12.06.2003 | Čítanosť(3501)
Lk 8, 26-39
12.06.2003 | Čítanosť(3479)
Lk 8, 16-21
12.06.2003 | Čítanosť(2915)
Lk 8, 40-56


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet