20.január 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Zo všetkých čností vyhľadávajme hlavne tie, ktoré slúžia nielen na našu spásu, ale aj pre dobro blížneho... Čo sa týka pozemských vecí, nik nežije len pre seba: remeselník, vojak, roľník, obchodník, všetci bez výnimky prispievajú k spoločnému dobru a dobru svojich blížnych. Ešte v plnšej miere sa to týka duchovného života, ktorý je pravým životom. Ten, kto žije len pre seba a pohŕda blížnym, je neužitočná bytosť, nie je ani človekom, nepatrí do nášho rodu.

~sv. Ján Zlatoústy~

23.10.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1145 reakcie0
(Share 300 0)


Téma: Lk 18, 10-14

Myšlienky... 135/2004

       Poľský kňaz Z. Chlewiňski urobil raz prieskum medzi ľuďmi s úmyslom zistiť, čo odpudzuje ľudí od náboženstva. Táto otázka bola položená ľuďom hlboko veriacim, ateistom i ľuďom nábožensky ľahostajným. Na prvom mieste bolo: časté pokrytectvo a náboženská povrchnosť veriacich. Keď si tieto odpovede všimneme, zistíme, že sa veľmi zhodujú s Kristovými výčitkami na adresu farizejskej zbožnosti (porov. Mt 23, 1-36).
       Kto boli títo farizeji, o ktorých sa tak často hovorí na stránkach Svätého písma? Táto židovská skupina náboženskej elity, ktorá vznikla približne 130 rokov pred Kristom sa neskoršie stala vládnucou triedou popri sekte saducejov a mala rozhodujúci vplyv na náboženský i politický život v Izraeli. Takéto rozhodujúce postavenie mala aj za čias Ježiša Krista.
       Charakteristickou črtou učenia farizejov bolo, že okrem napísanej „tóry“ (zákona) kládli na plecia ľudu veľké jarmo kultových úkonov, ktoré ľud popri svojich denných povinnostiach a prácach ani nestíhal robiť. Ich farizejstvo odkryl a verejne karhal Ježiš. Odsúdil ich preto, že dbali iba na vonkajší spôsob zbožnosti a pritom zabúdali na vnútorné pohnútky a na to, „čo je v zákone dôležitejšie - spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť“ (Mt 23, 23). Preto im povedal: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte“ (Mt 23, 13).
       Práve „tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal toto podobenstvo“ (Lk 18, 9) o farizejovi a mýtnikovi. Predstavil v ňom dvoch ľudí, ktorí sa prišli pomodliť do chrámu. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa v chráme postavil a nahlas sa modlil. V modlitbe vypočítaval, čo všetko dobre robí. Jeho pohľad spočinul na prítomnom mýtnikovi a hneď na ňom vidí iba zlé. Mýtnik však stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči pozdvihnúť k nebu, ale bil sa do pŕs a hovoril: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu“ (Lk 18, 13). Preto „odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený“ (Lk 18, 14).
       Taká zbožnosť, akú prejavil tento farizej v chráme, si naozaj zasluhuje Kristovo: „Beda vám!“ Ježiš žiada celkom inú zbožnosť. Chce, aby bol naplnený celý zákon. No nesmieme pritom zabudnúť na to, čo je v zákone najdôležitejšie: milosrdenstvo a láska.
       Matka s dieťaťom v náručí sa ponáhľa k autobusu. Ten ju predchádza, potom zastaví na zastávke, čaká, až ľudia vystúpia a nastúpia a ide ďalej. Žena s dieťaťom príde neskoro. Vodič, ktorý ženu videl a odišiel, držal sa presne cestovného poriadku. Nič mu nemožno vyčítať. Alebo predsa? Áno! Neukázal sa voči žene a dieťaťu: ľudským.
       Týmto zdanlivým zachovávaním predpisov hrešíme často viac, než si myslíme.. Ako často nám slúži nejaký predpis len ako maska, aby sme v blížnom nevideli človeka. Z tejto príčiny hovorí aj Ježiš, že najdôležitejšie v zákone je prikázanie lásky.
       Čo najviac odpudzuje ľudí od náboženstva? Pokrytectvo a náboženská povrchnosť veriacich. To nám vytýkajú mnohí neveriaci. Veriaci človek má byť vo svete svetlom a soľou, Kristovým svedkom, cestou k nemu. Ak sa stane prekážkou, beda mu. Takým adresuje Ježiš aj toto podobenstvo o farizejovi a mýtnikovi.
       Ježiš Kristus sa najprv sám ponížil a stal sa poslušným až na smrť na kríži. „Preto ho Boh nad všetko povýšil...“ (Flp 2, 8-9). Najprv sám bol tichý a pokorný srdcom a až potom povedal: „Učte sa odo mňa...“ (Mt 11, 29). Preto nič nie je také cudzie Kristovmu duchu a jeho evanjeliu, ako pokrytectvo a farizejstvo. Z tejto príčiny povedal: „Každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený“ (Lk 18, 14).

      Inšpirácie: Lk 18, 9-14
      Kartotéka: Lk 18
12.06.2003 | Čítanosť(8961)
Lk 18, 9-14
12.06.2003 | Čítanosť(2790)
Lk 18, 35-43
12.06.2003 | Čítanosť(2212)
Lk 18, 18-27


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet