25.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Láska dáva a nič nežiada, prijíma bez vzdoru, odpúšťa bez váhania a trpí, len ak pre vlastnú nedostatočnosť.”

~PETER LIPPERT ~

26.10.2004 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1256 reakcie0
(Share 287 0)


Téma: Lk 9, 43-45

Homília

      Zažili ste už sklamanie? Zaiste. Viete však, že čím viac sme dôverovali, zakladali si na niečom a potom nás to sklamalo, tým viac sklamanie bolelo. Pán Ježiš vedel, že mnoho ľudí ide za ním len preto, že vidia divy a znamenia, ktoré koná.
      V dnešnom evanjeliu čítame vážne upozornenie, ktoré adresuje svojim poslucháčom, ale i nám: „Dobre počúvajte a zapamätajte si, čo vám poviem: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí.“ (Lk 9, 44).
      V evanjeliách čítame o údive ľudí nad skutkami, ktoré koná Pán Ježiš. Počínal si ako taký, ktorý má moc, a nie ako farizeji a zákonníci. Pán Ježiš i napriek tomu, že upozorňuje ľudí na seba svojimi zázrakmi, chce ich priviesť k tomu, že nestačí len vidieť a zažiť. Jeho viera nesmie byť postavená len na zázrakoch. Preto, aby jeho obdivovatelia a poslucháči nezažili sklamanie a nezlomilo ich to, keď príde deň, pre ktorý vlastne prišiel na svet, keď bude musieť zomrieť za hriechy ľudí, aby si ľudia nezúfali, aby to nebolo príčinou sklamania, už vopred hovorí: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí.“ A Lukáš opisuje reakciu ľudí: „Lenže oni nechápali toto slovo. Bolo im zahalené, aby mu nerozumeli, ale báli sa ho opýtať na to slovo“ (Lk 9, 45).
      Tieto slová sa však raz stanú pre mnohých veľkým povzbudením, keď skutočne Pán Ježiš zomrie a oni sa po jeho zmŕtvychvstaní rozpomenú na tieto slová. Aj keď snáď na chvíľu zaváhajú, ale to upevní ich vieru.
      Často tí, ktorí nechápu poslanie Krista, sa pýtajú: Prečo musel Kristus trpieť? Prečo musí trpieť kresťan? Prečo Boh netrestá hneď tých, ktorí páchajú hriech a bezprávie?
      Je to pre nás tajomstvo. No často sa dožijeme aj odpovede na tieto otázky už tu na zemi. Je to tajomstvo, ktoré potrebuje čas a logiku na vysvetlenie.
      Vidíme na svätcoch, že aj ich Pán nechal do poslednej kvapky krvi trpieť. Iní do konca svojich síl museli bojovať proti presile. Toto všetko dopustil Pán Ježiš len pre ich dobro a pre spásu ich nesmrteľnej duše, a to len preto, aby ich zachránil pre večný život. Vidíme na príklade našich bratov, ktorým dávame titul „svätí“ či blahoslavení“, že Boh dopustil zdanlivo ich porážku pred svetom, aby vytvoril ich víťazstvo a nový život.
      Z praxe vieme, že nie všetko je zlato, čo sa blyští. Tak je to aj s hodnotami našej viery. Koľkí sa sklamali vo viere, keď ju chápali len ako čosi okázalé, bombastické, ale keď prišlo prenasledovanie, útlak či obeta pre svoju vieru, už zrádzajú, zapierajú a odpadajú.
      Viera – to nie sú len naučené formulky. Viera – to sú na drobné v praxi života premenené slová Pána Ježiša.
      Pán Ježiš nesľubuje tu na zemi nebo, raj, ale hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma“ (Lk 9, 23). Pripomeňme si však pre naše povzbudenie slová, ktoré tiež povedal Pán Ježiš, keď nám chce pomôcť, aby sme vytrvali vo viere, aby sme nezmalomyseľneli v ťažkostiach a v krížoch života: „Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké“ (Mt 11, 30).
      Nesmieme vidieť vo svojom živote len to ťažké, tvrdé, ale máme vidieť i to príjemné, uspokojujúce, čo dáva Boh duši, ktorá ho miluje. A taká duša sa potom nebojí pohľadu na kríž, a nebojí sa ho vziať na svoje ramená.
      U pravého veriaceho nemožno hovoriť o sklamaní. Boh ešte nikdy nikoho nepriviedol ku sklamaniu. to len ľudská slabosť zvíťazila u ľudí, ktorí sa dopustili rúhania, reptania, zúfalstva vo svojom živote a pritom vinu vidia u Boha, v Cirkvi.
      Pane, daj nám silnú vieru! Amen.

      Inšpirácie: Lk 9, 37-50
      Kartotéka: Lk 9
12.06.2003 | Čítanosť(3130)
Lk 9, 37-50
12.06.2003 | Čítanosť(2970)
Lk 9, 1-9
12.06.2003 | Čítanosť(2862)
Lk 9, 18-27


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet