21.január 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Uprostred spleti toľkých ľudských slov je evanjelium jediným hlasom, ktorý osvecuje, priťahuje, posilňuje i nasycuje.

~JÁN XXIII.~

27.10.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť399 reakcie0
(Share 209 0)


1. Tá, ktorá je nad všetkým

Mária, najväčšie požehnanie

      Panna Mária je medzi stvorenými najvyššia, Bohu najbližšia. To sú „veľké veci“, ktoré v jej živote urobil ten, „ktorý je mocný“ (Lk 1, 49). Preto jej v tomto druhu patrí najvyššia úcta (cultus hyperdulia).
      Na večierni sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky o Panne Márii spievame: „Veľkolepá je tvoja sláva. Boh ťa zahrnul úžasnými divmi...“
      Tu je potrebné povedať, že celá jej sláva, vznešenosť a krása nie je v Cirkvi náhodným zjavom, ani sa nezrodila len z podnetov a potrieb ľudí. Nepochádza ani z pekných legiend. Celá jej veľkosť a dôvod jej kultu pochádza zo skutočnosti, že sa stala Matkou Božieho Syna. Preto bola uchránená od dedičného hriechu (Nepoškvrnene počatá), preto bola „milosti plná“ (Lk 1, 28), preto zostala pannou, preto bola uchránená od telesného rozkladu a bola vzatá do neba (Nanebovzatá).
      Napriek tomu zostáva hlboko pod Bohom. Z toho dôvodu sa Panne Márii neklaniame. „V cirkevnom vyznaní a v teológii sa nikdy nezabúda na skutočnosť, že jedine Bohu patrí úcta klaňania“ (M. Schmaus).
      Je však vysoko nad všetkým stvorením. Preto jej vzdávame najvyššiu úctu. Tento kult sa v Cirkvi vždy praktizoval (porov.: LG 66). Je „to pre jej dôverný vzťah ku Kristovi, pre jej miesto v dejinách spásy, pre jej dokonalé vykúpenie a pre jej špecifické začlenenie do Cirkvi“ (M. Schmaus).
      „Panna Mária je najdokonalejšie stvorenie, aké kedy vyšlo z Božích rúk. Je taká dobrá, taká jednoduchá, taká jemná, taká nezvyčajne pokorná a čistá, že si ju človek musí zamilovať“ (Federico Suárez). Michel Quoist vo svojich Modlitbách intuíciou veriaceho básnika vyjadril tie pravdy, ktoré sú vyjadrené v nejednej modlitbe k Panne Márii. On kladie jej slová na pery samého Ježiša Krista, ktorý vyznáva, že „to najlepšie, čo som stvoril, je moja Matka“. Na tieto slová nadviazal aj Ján Pavol II., keď na všeobecnej audiencii dňa 11. mája 1983 povedal. „Dar jeho Matky bol posledným darom, ktorý dal ľudstvu ako ovocie svojej obety.“ Preto Panna Mária je pre nás „tým najväčším požehnaním, ktoré zostúpilo na celé stvorenie“ (Charles Péguy).
      Jej súčasníci si jej pobyt na tomto svete sotva všimli. Ale v Božích očiach bola Panna Mária jedinečná. Nebeský Otec nám ju dal, ona nám dala Syna, a oddala sa Svätému Duchu. Oblažuje srdcia svojich detí, pretože je taká milujúca a má také materinské srdce.
      Je pravda, že o živote Panny Márie vieme málo, ale netreba vlastne vedieť oveľa viac. Milostiplný život Panny Márie od prvej chvíle počatia je aj jedinečný, aj príkladný. Nejestvuje iný vzor než Ježiš Kristus, ale je tiež pravda, že nejestvovalo nijaké iné stvorenie, ktoré by ho tak verne napodobňovalo a ktoré by tak verne zreprodukovalo obraz jej Syna. A ak nám Boh nechcel dať Slovo priamo, ale prostredníctvom Panny, iste najlepším spôsobom, ako napodobniť Krista, je napodobňovať Pannu Máriu. To preto, že „je nielen prvá medzi ženami“, ale je „požehnaná medzi ženami. Je nielen prvá medzi stvoreniami“, ale „je stvorením výnimočným, nekonečne ojedinelým, nekonečne jedinečným“ (Charles Péguy).
      Maxim Gorkij vo svojom románe Rozprávanie o Taliansku medzi spomienkami na zážitky zo Sorenta, o. i. píše: „Katolícke náboženstvo je založené na Madone. Panna Mária je jednoduchšia než Ježiš, je bližšia srdcu, niet v nej protikladov, nehrozí peklom, je len láskou, pomocou a odpustením.“
      Keď nás Cirkev učí, že oddanosť Panne Márii je znakom a zárukou spásy, nehovorí to naľahko alebo iba ako podnet na zbožnú meditáciu. Svätý Bernard už dávno povedal, že „Boh chcel, aby sme nemali nič, čo by už neprešlo Máriinými rukami“. Pápež Lev XIII., ktorý prevzal učenie svätého Bernardína Sienského, poukazuje vo svojej encyklike Jucunda semper na to, že „každá milosť, ktorú tento svet dostáva, sa zvyčajne udeľuje v troch krokoch: od Boha Kristovi, od Krista Panne Márii a od Panny Márie nám“.
      Panna Mária svojím príkladom nám predovšetkým ukázala cestu, spôsob, ako žiť v jednote s Ježišom Kristom. Vo svojom obyčajnom živote a mimoriadnych chvíľach nám zanechala veľmi jednoduché poučenie, ľahké na pochopenie a na nasledovanie. Ukázala nám, že vo svete, v domove, v bežných každodenných úlohách, v povinnosti každej chvíle možno dosiahnuť dokonalosť a najvyšší stupeň svätosti. Ukázala nám tajomstvo povolania, že tí, ktorí toto tajomstvo spoznajú, nájdu hlboký zmysel života a budú vedieť robiť z malých vecí veľké, z prostých hrdinské, z obyčajných mimoriadne.
      Poznanie, že sme deťmi takejto Matky, malo by byť pre nás stálym zdrojom radosti. Svätá Cirkev je si vedomá tohto jej poslania a úlohy, preto o nej s radosťou spieva: „Najsvätejšia Panna, zjavuješ sa nám v temnotách ako svetelná pochodeň. Zažíhaš duchovné svetlo a všetkých vedieš k poznaniu Boha. Svojím leskom osvecuješ naše mysle, preto ťa ctíme a voláme: Raduj sa...“ (Akatist k Bohorodičke).


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet