25.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Velebnosť sa spojila s malosťou. Moc so slabosťou, neporušiteľná prirodzenosť s prirodzenosťou podliehajúcou utrpeniu. Pravý Boh sa narodil v celej a dokonalej prirodzenosti opravdivého človeka. So všetkým tým, čo mu patrí, so všetkým, čo máme my.”

~SV. LEV VEĽKÝ~

27.10.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť406 reakcie0
(Share 297 0)


2. Tá, ktorá je nekonečne krásna

Mária, najväčšie požehnanie

       „Celá krásna si, Mária, v tebe škvrny nijakej niet...“
      Táto mariánska pieseň, ktorej základom sú slová starozákonnej knihy (Veľpiesne (4, 7), je známa v celom katolíckom svete. Ňou oslavujú „nepoškvrnenú Kráľovnú vesmíru, Pannu prečistú, ktorá vo svojej dobrote ustavične spína ruky k Synovi“ (na večierni sviatku Ochrany P. Márie).
      To potvrdzuje už svätý Efrém Sýrsky, učiteľ Cirkvi zo 4. storočia, keď volá: „Tys druhá po Bohu... Teba len tvoj Tvorca prevyšuje. Nijaká svätosť, nijaká dokonalosť ti nechýba. Si úplne plná Božej milosti.“
      Kresťanský starovek mal tú najkrajšiu predstavu o Panne Márii. Vylučuje u nej i najnepatrnejší tieň akejkoľvek nedokonalosti. Cirkevní Otcovia jej dávali rozličné pomenovania. Pannu Máriu nazývali: Nedotknutá, Čistá, Krásna, Bohumilá, Bohu dôstojná, Požehnaná, Blahoslavená...
      Z jej krásy dodnes nič neubudlo. Odvtedy, čo anjel zniesol z neba pozdrav: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou“ (Lk 1, 28), uplynulo už dvetisíc rokov. My, ctitelia Panny Márie, pokračujeme v jej oslave, spievajúc o nej piesne vďačnosti Bohu za to, že ju ozdobil všetkými čnosťami a naplnil presladkým bohatstvom milosti už pri samom jej počatí.
      V jednej rodine deti prezerali rodinný fotoalbum. Svojím detským rozumom posudzovali a hľadali chybu na každom jednom. Strýko nemá vlasov, babička má staromódny čepiec, otec pozerá veľmi prísne... Naraz všetky stíchli. Pred sebou mali fotografiu matky. Chvíľu pozorovali, a potom nahlas zvolali: Naša mamka je zlatá! Pri pohľade na matku umĺkol detský rozum. Tu nehľadali nejakú chybu. Prebudilo sa detské srdce plné lásky a prehovorilo.
      Je to obraz zo všedného života, ktorý nám hovorí, že v žene vidí zrkadlenie tej krásy a tých najvznešenejších citov, akých je schopné ľudské srdce – úplnú obetu z lásky, silu, ktorá vie zniesť aj najväčšie utrpenia, bezhraničnú vernosť, neúnavnú tvorivosť, schopnosť spojiť prenikavú intuíciu so slovom útechy a povzbudenia.
      Pokiaľ ide o úctu k Panne Márii ako ku vzoru života dnešnej ženy, pápež Ján Pavol II. vo svojej encyklike Redemptoris Mater pripomenul, že ženu priťahuje a viaže k Matke Spasiteľa osobitné puto ženskosti. Postava Panny Márie osvetľuje bytie a poslanie ženy cez skutočnosť, že Boh sám sa v tajomstve vtelenia svojho Syna zveril slobodnej a tvorivej službe ženy. Preto každá žena, ktorá hľadí na Pannu Máriu, odkrýva v nej tajomstvo, ako dôsledne prežívať svoju ženskosť a ako ju privádzať k dokonalosti.
      Sväté písmo nám o Panne Márii hovorí veľmi málo. Evanjelia sú príležitostné správy. Hovoria mnoho, ale neopisujú nám ani život Krista, ani život jeho matky. Starovek taký spôsob životopisov nepoznal. Sústredil sa len na podanie toho, čo ten či onen niečo veľkého vykonal.
      Napriek tomu vieme dosť a naša obrazotvornosť nám pritom pomáha, aby sme dokázali si predstaviť všetko to podstatné o Panne Márii. To však, čo uvádza Sväté písmo, nám úplne stačí, aby sme Pannu Máriu mohli pozorovať v celej jej duševnej kráse a veľkosti. V celých ľudských dejinách nepoznáme iný príklad, príklad nijakej inej ženy-matky, ku ktorej by sa ľudstvo vracalo a obracalo tak oddane a verne, tak živo a vytrvalo až do dnešnej chvíle, ako to robili a robia generácie veriacich kresťanov, keď ide o Ježišovu Matku.
      Svätí Otcovia o Panne Márii používajú slová z knihy Zjavenia apoštola Jána: „Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd...“ (12, 1). Tou ženou je Panna Mária, Matka Mesiáša. Alkuin, teológ na dvore Karola Veľkého, píše vo svojom komentári k tomuto miestu Zjavenia apoštola Jána toto: „Slnkom odetá Žena je blahoslavená Panna Mária, ktorú zatienila moc Najvyššieho...“ A hĺbavý mních Rupert z Deutz píše: „Žena odetá slnkom je symbol Cirkvi, ktorej najvýznamnejšou a najlepšou časťou je blahoslavená Panna Mária, skrze požehnaný plod svojho vlastného života.“
      Svätá Bernadeta mala šťastie vidieť Pannu Máriu častejšie. V súvislosti s tým raz povedala: „Keď ju človek raz videl, nemôže už nič milovať na tejto zemi. Rád by umrel, aby ju mohol znovu vidieť.“
      Vo francúzskom meste La Salette sa v roku 1846 zjavila dvom sedliackym deťom – Melánii a Maximovi, ktoré pásli kravy. Plakala nad hriešnym položením sveta a žiadala, aby svet robil pokánie prv ako zahynie.
      Keď tieto deti dorástli, dievča vstúpilo do kláštora a mladík ostal mládencom až do smrti. Na otázku, prečo sa neožení, tvár sa mu rozžiarila nadzemskou radosťou a povedal: „Kto raz videl Pannu Máriu, ten nie je viac schopný milovať inú ženu.“
      Gróf Bruissard, ateista, čítal o zjaveniach Panny Márie v Lurdách. Počul ako pri jednom zjavení sa Panna Mária usmiala na Bernadetu. Navštívil v Lurdách Bernadetu a márne sa snažil, aby mu ukázala, ako sa Panna Mária usmievala. Po dlhej dobe Bernadeta povolila, zložila ruky k modlitbe a usmiala sa tak dojímavo, že Bruissard niečo podobné ešte nevidel. Povedal: „Tvár jej žiarila zvláštnym svetlom, že som bol celý zmätený. Oči mala upreté hore a stále sa usmievala. Zostal som ako omráčený. Cítil som, že Bernadeta vo svojom úsmeve vyjadrila čosi zázračného, že je to úsmev Panny Márie... Ten úsmev ma prinútil zmeniť život...“
      Svätá Terézia z Avily, učiteľka Cirkvi, mala videnie, v ktorom videla duše v posväcujúcej milosti a chcela sa im klaňať, lebo si myslela, že vidí Boha. Také krásne boli duše... A aká krásna bola duša tej, ktorú anjel nazval plnou milosti?
      Pekne to vyjadril aj Michel Quoist, ktorý do Ježišových úst vložil tieto slová: „Moja matka je krásna, taká krásna, že som necítil cudzotu v jej blízkosti, keď som opustil nebeské kráľovstvo. A ja dobre viem, čo to je...“ (To najlepšie, čo som stvoril, je moja Matka).
Táto vznešená výsada Panny Márie – jej duševná krása a veľkosť – je pre nás kresťanov výzvou, aby sme sa približovali k jej vzoru. Aby i v našom živote a práci, v každodennom živote, bolo vidieť, že sme deťmi Panny Márie, že je v nás vidieť kus jej života. Tak sa vyjadrila aj Teresa Quevedo, španielska študentka, dievča našej doby: „Panna Mária, daj, aby všetci, ktorí na mňa pozerajú, videli vo mne teba.“
       „Celá krásna si, Mária, v tebe škvrny nijakej niet...“ Kiež by táto neporovnateľná krása Panny plnej milosti mohla hlbšie preniknúť celé naše bytie a viesť ho hlbšie do tajomstva božského života!


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet