20.január 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Pohanstvo nebolo nepriateľom prírody. No iba kresťanstvo ju povznieslo a povýšilo, postavilo ju až na úroveň človeka.

~Bernanos ~

27.10.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť395 reakcie0
(Share 210 0)


3. Tá, ktorá sa za nás prihovára

Mária, najväčšie požehnanie

      V jednom z athoských kláštorov je pozoruhodný grécky nápis k obrazu Matky Božej – na spôsob rozhovoru medzi ňou a jej Synom Ježišom Kristom.
      Mária: Prijmi prosbu svojej matky, Milosrdný.
      Ježiš: Čo si žiadaš, Matka?
      Mária: Spásu pre ľudí.
      Ježiš: Oni ma rozhnevali.
      Mária: Zmiluj sa nad nimi, Syn môj.
      Ježiš: Oni sa nechcú obrátiť.
      Mária: Zachráň ich požehnaním.
      Ježiš: Dostane sa im spásy.
      Panna Mária je skutočne nielen Matkou Ježiša Krista, ale aj Matkou všetkých kresťanov. Tento rozhovor nám veľmi výstižne ukazuje, ako nás miluje a oroduje za nás pred trónom svojho Syna. Preto sv. Bernard hovorí, že tak „Boh chcel, aby sme mali všetko skrz Máriu“.
      Obraz toho orodovania poznáme už z evanjelia. Na svadbe v Káne Galilejskej sa svadobčanom nedostalo vína. A ona sama chudobná a citlivá pre potreby chudobných, prvá to spozorovala. Verí svojmu Synovi, aj keď ešte „neprišla jeho hodina“, že prináša spásu a pomoc ľuďom. Veď práve im, chudobným prišiel hlásať radostnú zvesť (porov.: Lk 4, 18). Preto prosí: „Nemajú víno“ (Jn 2, 3). A na jej prosbu urobil prvý zázrak, keď premenil vodu na víno.
      Panna Mária sa pri svadbe v Káne spomína iba krátko, ale v jej postoji je čosi, čo si zaslúži, aby sme sa nad tým zamysleli. Mária nepôsobí dojmom hosťa, ktorý očakáva, že sa budú všetci veľmi usilovať, aby mu bolo na hostine dobre, ani dojmom, že by tam bola šla preto, aby upútala pozornosť alebo aby celú vec vzala do svojich rúk. To, že si ako prvá všimla, ako sa míňa víno, naznačuje, že bola dosť pozorná a vnímavá, to znamená, že prejavila pozornosť, všímavosť, zaujímala sa o to, čo sa dialo okolo nej, a nemyslela na seba.
      Tento úryvok nám umožňuje vytušiť a predpokladať, že Panna Mária odvtedy spravila ešte nespočetne veľakrát prvý krok, aby napravila nepríjemnú situáciu, alebo jemne zakročila, aby pomáhala vo vytušenej potrebe: Nemajú zdravia, nemajú pokoja, nemajú v živote radosť...
      Svätá Cirkev ju nazýva Prostredníčkou všetkých milosti. Toto pomenovanie je zhrnutím toho, čím je Panna Mária pre nás hriešnych v našich vzťahoch k jej milovanému Synovi: Kráľovná milosrdenstva, Pokladníčka všetkých milosti, ktoré nám zaslúžil Ježiš Kristus. Svätý Pius X. hovorí: „Mária sa zjednotila s Kristom v bolestiach i vo vôli. Tak si zaslúžila stať sa rozdávateľkou dobrodení, ktoré nám získal Ježiš Kristus svojou smrťou.“
      O tejto pravde píše svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu, veľký ctiteľ Panny Márie, toto: „Ak Mojžiš silou svojej modlitby zastavil Boží hnev voči Izraelitom takým mocným spôsobom, že tento vznešený a nekonečne milosrdný Pán nemôžuc odolať Mojžišovej modlitbe ho dokonca i žiadal, aby ho nechal v hneve potrestať tento rebelujúci národ (porov.: Ex 32, 10-14); prečo potom nemáme veriť, na základe silnejších dôkazov, že prosba pokornej Panny Márie, hodnej to Božej Matky, nie je mocnejšia u nebeského Kráľa ako modlitby a orodovanie všetkých anjelov a svätých na nebi i na zemi“ (O pravej úcte k Panne Márii).
      Alfonz z Kastílie sa raz pýtal svojich dvoranov, ktorá moc je najväčšia na zemi. Keď mu nikto nedal primeranú odpoveď, riekol: „Matka, keď prosí.“
      Matky vždy majú slabosť pre svoje krehké, neschopné a nepekné deti: tie potrebujú matku väčšmi než ostatné, hoci o tom nevedia. Ak Cirkev nazýva Pannu Máriu Orodovnicou a Útočiskom hriešnikov, je to preto, lebo veľa ráz preukázala svoju osobitnú lásku voči tým, ktorí ju najväčšmi potrebujú, tým, ktorí by bez nej boli stratení, a pre ktorých jedinou nádejou je jej materinská láska.
      „Pre úbohých hriešnikov niet u Božieho trónu mocnejšej a istejšej ochrany nad ruky Márie.“ Tieto slová sv. Bernarda hovoria o veľkej moci orodovania Panny Márie pred Božím trónom za nás hriešnych.
      O tejto viere v mocnú ochranu Matky Božej hovorí básnik Gorazd Zvonický vo svojej básni Neuverím. Hovorí, že keď mu povedia, že rieky horia, že v cencúle mrznú plamene, že v chleby sa menia kamene..., prisvedčí, že to sú Božie divy, ktoré sa aj dnes tvoria. Keď však ale povedia, že Matka Božia odvrátila svoju tvár, od ich sĺz, bolestí a bied, že nedbá o úbohý svet, zahriakne „ich reči skrivodlivé: / Nerúhajte sa jej, ústa lživé!“
      Takou je naša nebeská Matka. „Skrze teba pokorne prosíme Krista, aby nás obdaril hojnými milosťami“, spievame o nej na večierni sviatku Ochrany Panny Márie.
      M. Schmaus k tomu vysvetľuje, že „Mária zahrňuje do tepla svojej starostlivej lásky všetkých ľudí. Jej láskavá starostlivosť má svoju živnú pôdu v jej spojení s Ježišom Kristom, ktorého vykupiteľské dielo jej veľmi leží na srdci. To je zmysel tzv. „sprostredkovania všetkých milosti“.
      To preto, že jej modlitba a prosba mnoho zmôže u spravodlivého Sudcu... „Jej modlitby a prosby sú také mocné u Pána, že on ich prijíma ako rozkazy. Nikdy neodolá prosbám svojej milej Matky, pretože vždy sú pokorné a v súlade s jeho svätou vôľou“ (svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu).
      Pekne to vyjadril básnik Michel Quoist, ktorý vkladá do Ježišových úst tieto slová: „Nech to využívajú, vraví Ježiš. V nebi majú Matku, ktorá sa díva na nich ľudskými očami. V nebi majú Matku, ktorá ich miluje z celého srdca – ľudského“ (To najlepšie, čo som stvoril, je moja Matka).
      My vieme o tejto jej ochrane a orodovaní. Preto sa k nej obraciame svojimi modlitbami. A potrebujeme to v každej dobe, aby bola našou mocnou ochranou, aby Boh neodvracal od nás svoju tvár a bol nám milostivý.


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet