20.január 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Bratia, pochádzate od Boha, ste majetkom Boha, pre neho ste na zemi, aby ste ho milovali a za to si zaslúžili jeho večnú lásku a odmenu. Preto ponáhľajte sa k Bohu, utekajte v ústrety večnému životu, hľadajte všetky prostriedky k dosiahnutiu pravej múdrosti a večného šťastia. V tom je všetka múdrosť, povolanie i cieľ človeka.

~sv. Gregor Naziánsky~

27.10.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť373 reakcie0
(Share 158 0)


4. Tá, ktorá je nekonečne čistá

Mária, najväčšie požehnanie

      V Grécku, na slávnom zámku Akropola v Aténach, stála kedysi drahocenná socha, celá zo zlata a slonoviny, socha bohyne Atény Parthenos, t. j. panna stála. V nej chceli starí pohanskí Gréci vyjadriť svoju túžbu po čistote. Stála vysoko a svojim chladným leskom svietila ďaleko a dlho udržiavala myšlienku jednu z najvyšších ideálov ľudstva: čistotu, nepoškvrnenosť. Hovorila o človeku, ktorý by bol absolútne čistý každej ľudskej žiadostivosti.
      Dnes už niet tejto sochy... Odvtedy, čo Feidas postavil svoje veľdielo na Akropole v Parthenóne, uplynulo mnoho storočí... Ale tam, na východe, pripravil Boh uskutočnenie toho, čo bolo pre neho iba krásnym snom. Stvoriteľ vytvoril Pannu víťaznú, ktorá nadchýna tisíce ľudí k láske a k praktizovaniu anjelskej čnosti.
Panna Mária bola človekom, pre ktorého sa Boh stal všetkým, rozhodla sa patriť len jemu. Boh sa stal výlučným zmyslom a plnosťou jej života. Bolo to rozhodnutie mimoriadne, nevšedné, bolo dokonca v protiklade k bežnému životnému zameraniu izraelských žien.
      V knihe Pieseň o Bernadete od Franza Verfla sa spomína rozhovor Bernadety s jej farárom o zjavení neznámej pani. Bernadeta bolo jednoduché, málo vzdelané dievčatko, ktoré sa do svojej pani zamilovala a vôbec netušilo, kto to má byť. Pani sa jej predstavila ako nepoškvrnené počatie a malá Bernadeta tomu výrazu vôbec nerozumela. A keď sa jej to potom miestny farár i katechéta snažili učene, teologicky vysvetliť, odpovie im: „Kto by tomu mohol rozumieť?“
      Obaja kňazi kapitulovali, lebo si uvedomili, že dievča má pravdu. A vravia: „Áno, kto by to porozumel! Kto by porozumel ten osobitný tvorčí Boží zásah. Rozum nikdy, iba viera.“
„Ó, aké veľké a tajomné veci vykonal mocný Boh v tomto obdivuhodnom stvorení, keď aj ona sama napriek svojej hlbokej pokore sa cítila povinná o nich hovoriť: Veľké veci mi urobil ten, ktorý je Mocný (Lk 1, 49)“, hovorí sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu.
      Marcus Tulius Cicero, právnik a rečník starého Ríma, povedal, že čnosť je taká pekná, že keby sme ju videli zosobnenú, opustili by sme všetko a šli by sme za ňou.
      Keď to povedal o obyčajnej čnosti, o čo viac to platí o nadprirodzenej, akou bola naplnená Panna Mária, ktorú anjel nazval plnou milosti (porov.: Lk 1, 28).
      Bernadeta Soubirousová, ktorá mala možnosť vidieť Pannu Máriu, povedala: „Každý by bol hotový zomrieť, aby ju mohol ešte raz uvidieť.“
      Preto svätá Cirkev vo svojich modlitbách a piesňach o Panne Márii vyznáva, že je „jediná čistá a milosti plná“ (Moleben k Bohorodičke). A zbožný ľud o nej spieva: „Celá krásna si, Mária, v tebe škvrny nijakej niet...“ Preto „sláva tomu, ktorý ťa vyzdobil všetkými čnosťami a naplnil ťa presladkým bohatstvom milosti...“ (večiereň sviatku Nepoškvr. poč. P. Márie).
      V knihe Singrid Undsetovej Šťastný vek, hovorí Kristián svojej žene Uni toto: „Matka musí byť bez škvrny. Nestrpím žiadnu skrytú hanbu v okolí svojich detí.“ A o svojej matke Kristián hovorí, že bola až nepochopiteľne múdra a dobrá. Za svoje najväčšie nešťastie pokladal urobiť niečo zlé, za čo by sa musel pred svojou matkou hanbiť.
      Snáď Kristián v tejto knihe idealizuje obraz svojej matky, ako to už obyčajne býva... O našej nebeskej Matke sú však slabé každé naše predstavy, ak ide o jej skutočnú duchovnú krásu a čistotu. Ide predsa o ženu, z ktorej Svätý Duch vytváral telo pre Božieho Syna. Svätý apoštol Pavol píše: „Keď však prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy...“ (Gal 4, 4), A aby zodpovedala tejto úlohe, ktorú jej Boh zveril, musela byť nadovšetko plná milosti.
      V tom je teda základ jej svätosti a čistoty, aby zodpovedala vznešenej úlohe, ktorú jej Boh zveril. Plná milosti mohla byť len vtedy, ak bola zbavená od škvrny každého hriechu.
      Panna Mária je takto príkladom pre mnohých, ktorí svoj život zasvätili Bohu práve podľa jej príkladu. Práve z tejto príčiny mnohí „upierajú svoje oči k Márii, ktorá žiari celej vospolnosti vyvolených ako vzor čností...“, hovorí koncil (LG 65). Jej život je jednoducho vzorom!
      Z tejto príčiny aj my veriaci jej vzdávame úctu, ako jedinej čistej a nepoškvrnenej. Úcta k nej je hlboko zakorenená v ľudských srdciach. Nech aj naďalej v nás vládne, aby nás Božia Matka svojou ochranou a orodovaním nikdy neopustila. Tá, ktorá je jediná čistá a plná milosti.


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet