21.január 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Je horšie nenávidieť spravodlivosť než ju nečiniť.

~sv. Gregor Veľký~

27.10.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť365 reakcie0
(Share 155 0)


6. Tá, ktorá je nekonečne bohatá

Mária, najväčšie požehnanie

      Žiaden človek nie je sám zo seba, ale vždy z iných. Nikto si nemohol sám dať alebo určiť svoje bytie. To mu bolo darované.
      U Panny Márie však ide ešte o ďalšiu, hlbšiu dimenziu. Je tiež od iných, od svojich rodičov, ale je celkom z Boha, pretože v protiklade ku všetkým ostatným ľuďom je plná milosti, to znamená, že je bez hriechu.
      Milosť je vždy nezaslúžený dar a celkom zadarmo daný dar. U Panny Márie sa zlučuje ľudské Som s Božím Mám a v tom tkvie jedinečnosť jej závislosti na Bohu.
      V mnohých rehoľných spoločenstvách je zvyk pripojiť k svojmu menu nejaké duchovné vznešené pomenovanie, aby bol takto zachytený zvláštny druh duchovného povolania. Napr. od Ježiša, od Kríža... Pannu Máriu od jej bytia a od jej prijatia úlohy môžeme smelo označiť: Mária od Boha. Z toho vyplýva vedomie jej zvláštneho vyvolenia a vedomie zvláštneho poslania.
      „Ona počala z Ducha Svätého“ – modlime sa v modlitbe Anjel Pána. „Čo máš, čo si nedostal?“ píše svätý Pavol (1 Kor 4, 7). To rovnako platí aj o Panne Márii. Otec ju viac ako ktorúkoľvek inú stvorenú osobu „v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním“ (Ef 1, 3). Všetky dary milosti, ktoré má, nie sú podnetom ku samochvále, ale ku chvále Boha. Preto Chválospev začína oslavou Boha za veľké veci, ktoré jej urobil Mocný (porov.: Lk 1, 46-55). Panna Mária je si vedomá toho, že jej správkyňou Božieho bohatstva: Syna počala z Ducha Svätého a nesie ho k Alžbete a potom ho privedie na svet.
      Okrem toho, všetko, čo Panna Mária má, nemá to pre seba, ale pre nás, pre ľudí.
      Pastierom dáva možnosť, aby v maštali uvideli jej Syna. Svojho Syna dáva do rúk staručkého kňaza Simeona a prorokyni Anne. Nakoniec dáva ho i na kríž, naspäť do Otcových rúk.
      Panna Mária je teda plná milosti, je bohatá na milosť, danej od Boha. Môže nám teda byť nápomocná, môže nám pomáhať. Ak máme vieru a robíme, čo môžeme, Boh nám vždy dá – skrz ruky Márie - čo potrebujeme.
      Anglický kráľ Richard chcel kedysi verejne prejaviť svoju štedrosť, preto obdaroval svojich dvoranov cennými darmi. Potom zavolal svojho syna a za prítomnosti všetkých dal mu kľúč ku všetkým svojim pokladom so slovami: „Poddaným som dal drahocenné veci podľa zásluhy, ako na dôkaz svojej kráľovskej štedrosti. Tebe však, ako synovi dávam kľúč ku všetkým pokladom, aby boli k tvojmu použitiu.“
      Tak učinil v nebi Pán Boh Panne Márii. Anjelom a svätým dal mnohé milosti, aké si zaslúžili. Svojej Matke však dal prístup ku všetkým pokladom milosrdenstva, ako o tom pekne napísal svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu: „Iba presvätá Panna dostala kľúče od komnát (porov.: Pies 1, 3) Božej lásky a možnosť vstúpiť aj na tie najvznešenejšie a najtajnejšie cesty dokonalosti a viesť po nich aj iných.“
      To jasne potvrdzuje aj Akatist k Bohorodičke – jeden z najkrajších hymnusov na oslavu Matky Božej. Jeho vznik sa datuje do obdobia druhej polovice 5. storočia a začiatku 6. storočia. Autor v nej spieva o Matke Božej: „Raduj sa, kľúč od Kristovho kráľovstva!“ (8. ikos); „Raduj sa, prostredníčka Božích milostí!“ (10. ikos).
      Ak sa o nej takto vyjadruje, iste má na to dôvody potvrdené životom...
Rôzne a nevšedné sú Božie cesty. A rozličná ale často veľmi účinná je aj Pomoc Panny Márie. Vypočujme si príbeh, ktorý spomína Augustín J. Záň vo svojej knihe Život.
      Misionár Jozef Kowalczyk spomína na veľmi zaujímavú udalosť. Jedného dňa sa poberal hlbokým pralesom v Peru a niesol sväté prijímanie istému ťažko chorému. Zastihla ho hrozná búrka, takže celkom stratil smer. Prišla aj noc, kedy ho divá zver ohrozovala na každom kroku. Hovoril, že sa ešte nikdy vrelejšie nemodlil k Panne Márii, ako vtedy. Ako tak blúdil, zrazu zbadal v diaľke svetlo. Dal sa tým smerom a došiel k domu. Na zaklopanie otvorila prestrašená žena. Keď jej vysvetlil, že nesie sväté prijímanie, povedala mu, aby veľmi ďakoval Panne Márii za zázrak, že zažala svetlo. Hovorila, že už všetci spali, keď ich synáčik trikrát volal a žiadal, aby zažali svetlo. Vždy povedal, že ho zobudila krásna Pani.
      Panna Mária sa postarala o svojho Syna, ktorého misionár niesol k chorému.
      Túto úlohu aj dnes plní Panna Mária voči Cirkvi a voči každému jednotlivému veriacemu, ako to viackrát pripomína Druhý vatikánsky koncil: privádza nás k Ježišovi, k centru našej viery. Ako sprostredkovateľka milostí sa za nás ustavične prihovára u Boha, kým nedorazíme šťastne do cieľa večnej blaženosti.


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet