20.január 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Vzal si prirodzenosť sluhu, ale bez špiny hriechu. Ľudské povzniesol, ale neumenšil božské. Lebo keď sa zriekol seba tým, že sa neviditeľný dal vidieť a Stvoriteľ i Pán všetkého chcel byť jedným zo smrteľníkov, bolo to z milosrdnej náklonnosti, a nie z nedostatku moci. A tak ten, ktorý v božskej prirodzenosti stvoril človeka, v prirodzenosti sluhu sa stal človekom.

~sv. Lev Veľký~

27.10.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť419 reakcie0
(Share 174 0)


7. Tá, ktorá je nekonečne vysoko postavená

Mária, najväčšie požehnanie

      Nad jednou krásnou sochou Panny Márie z doby baroka, ktorá ju zachycuje ako Nepoškvrnenú, je nápis: „Len jedna, inak nikto iný.“
      Nepoškvrnená Panna Mária je osobným stelesnením toho, čo znamená nové stvorenie, ku ktorému došlo skrz Ježiša Krista. Božia svätosť, ktorá sa stala viditeľnou v Kristovom kríži, vopred oslobodzuje Máriu z ľudskej hriešnosti, ktorou je poznamenaný človek.
      „Ó, aké veľké tajomstvo, neznáme zatrateným, a málo známe i vyvoleným“, volá svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu.
      V Starom zákone čítame, že faraón ustanovil Jozefa pre jeho múdrosť za správcu svojho majetku a pokladov. „Pretože ti Boh toto všetko zjavil, niet rozumnejšieho a múdrejšieho, ako si ty. Ty sám budeš nad mojím domom a celý môj ľud bude závisieť od tvojich rozkazov a ja sám budem len o trón vyššie od teba!“ (Gn 41, 40).
      Divil by sa niekto, že sa mu preukázala taká úcta a povýšenie? Veď Jozef si to zaslúžil! A ak môžeme tento starozákonný príbeh prirovnať k Panne Márii, nedivme sa, pretože si to naozaj zaslúžila. „Mária bola od samého začiatku pozdvihnutá k tomuto vysokému stavu“, hovorí svätý Ján z Kríža.
      V Panne Márii sa preto uskutočňuje „tajomstvo od vekov skryté i pred anjelmi utajené...“ (Bohorodičník, hl. 3), na čo ľudstvo čakalo tisícročie. Chvíľa, keď ľudstvo dostalo nádej, že sa vyslobodí z kliatby dedičného hriechu. Chvíľa, keď boli vypočuté modlitby patriarchov a praotcov...
      Svätý Sofron, biskup, preto volá: „Ktože môže spievať tvoju slávu, ó, najsvätejšia Panna. Kto sa opováži opísať tvoju veľkosť, kto tvoje veličenstvo? Ty si ozdobou človečenstva, ty si prevýšila anjelské chóry. Ty si zatemnila svetlo archanjelov, ty si nad tróny vyššia. Ty si čnosťou zvíťazila nad čnosťami...“
      Žiadny človek nebol nikdy tak obdarovaný ako Panna Mária, ktorá za všetko vďačí jedine samému Bohu. Preto vo Chválospeve velebí Božiu veľkosť. Pritom sama sa nerobí veľkou.
      Druhý vatikánsky koncil vyhlásil, že „Panna Mária má v Cirkvi najvyššie a pritom nám najbližšie miesto po Kristovi“ (LG 54). Z toho dôvodu „Márii, presvätej Božej Matke, ktorá mala účasť na Kristových tajomstvách, Božou milosťou po Synovi povýšenej nad všetkých anjelov a ľudí, Cirkev právom preukazuje osobitnú úctu. Hej, už od tých najdávnejších čias sa Panna Mária uctieva ako Bohorodička, pod ktorej ochranu sa veriaci v modlitbách utiekajú vo všetkých nebezpečenstvách a potrebách“, hovorí Druhý vatikánsky koncil (LG 66).
      Pápež Pavol VI. túto 8. kapitolu konštitúcie Lumen gentium, venovanú Panne Márii, označil ako „vrchol a dokončenie diela“ Koncilu. „Je to po prvýkrát..., keď ekumenický koncil predstavil takú širokú syntézu katolíckej doktríny ohľadom miesta, ktoré blahoslavená Panna Mária zaujíma v tajomstve Krista a Cirkvi“ (21. november 1964). Preto sa na ňu upierajú modlitby veriacich, aby sa na jej príhovor vytvoril jediný Boží ľud (LG 69).
      Z tejto príčiny náš pohľad na Pannu Máriu nám dáva orientáciu a je pre nás povzbudením na vlastnej životnej ceste.
      Kardinál Joachim Meisner vo svojej knižočke Úvahy o Panne Márii – s podtitulom Byť takým, akým ma chce mať Boh, píše, že keď bol roku 1980 menovaný za berlínskeho biskupa, istý Berlínčan mu poslal obrázok Panny Márie s listom, v ktorom bola jedna veta: „Priveďte naše mesto k Panne Márii.“
      V tejto prosbe je vyslovená túžba po človeku, akého mal na mysli Boh. Skrz Máriu, Kristovu Matku, je nám takýto ľudský život postavený pred naše oči. V nej žiari Boží obraz ľudstva cez tmu, ktorá zastiera náš pohľad na pravý obraz človeka. Kto sa priblíži k obrazu Panny Márie, prichádza do väčšej Božej blízkosti. Práve dnešnému človekovi môže uvažovanie o jej živote dať nové podnety pre jeho vlastné hľadanie zmyslu života a jeho význame.
      Kresťan má jeden typ a tým je Panna Mária. Veď ona je tým prvým kresťanom, ktorý sa stal mierou pre všetkých ostatných kresťanov. U nej je potrebné vziať mieru, aby sme primerane zodpovedali Kristovým požiadavkám: Byť takými, akými nás chce mať Boh! Ochrana Panny Márie je veľkou hodnotou pre celý život. Nebuďme k tomu ľahostajní, ale z celej sily sa snažme urobiť všetko, čo nám hovorí jej Syn (porov.: Jn 2, 5), aby sa v našom živote rozmnožili zázraky na jej príhovor. Lebo ten, čo má i najmenšiu dôveru k Panne Márii, nebude zatratený.


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet