23.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Milovať znamená nechať toho druhého pochopiť, že je krásny a hodnotný.”

~JEAN VANIER~

27.10.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť422 reakcie0
(Share 190 0)


10. Tá, ktorá je nekonečne vzpriamená

Mária, najväčšie požehnanie

      V Bazilike svätého Petra v Ríme pútnici z celého sveta obdivujú slávnu mramorovú sochu Pieta, ktorú vytvoril Michelangelo v roku 1500. Súsošie je obdivuhodné svojou jemnosťou a precítením utrpenia, čo žiari z pohľadu Bolestnej Matky, držiacej v náručí mŕtve telo svojho Syna Ježiša Krista. Pri pohľade na toto dielo by sme mohli zarecitovať slová, ktoré čítame vo Svätom písme: „Všetci, čo prechádzate cestou, pozrite a viďte, či je bôľ ako bôľ môj...“ (Nár 1, 12). Alebo: K čomu ťa pripodobním? K čomu prirovnám, dcéra jeruzalemská? K čomu ťa primeriam? Ako ťa poteším, sionská dcéra, panna? Tvoja zlomenosť je veľká ako more, ktože ju zhojí?“ ( Nár 2, 13).
      Tak videl jej bolesť slávny sochár, ktorú vyjadril aj v tomto umeleckom diele. Tak si predstavujeme jej meč bolesti, o ktorom prorokoval staručký Simeon (porov.: Lk 2, 35), keď Mária držala dieťa v náručí, stal sa teraz krvavou skutočnosťou.
      Lenže svätý Ján, ktorý ako jediný z apoštolov bol na Golgote pri smrti Ježiša Krista, napísal o nej tieto krátke, ale mnohovravné slová: „Pri Ježišovom kríži stála jeho matka...“ (Jn 19, 25). Teda stála! Vzpriamená! Aj učeníci sa rozutekali, keď prišla tá hodina, ale Mária zostala pod krížom pri Synovi – a stála! Stála uprostred nenávisti kričiaceho davu. Počula všetok výsmech a pohŕdanie. Zem sa triasla, skaly pukali. Jej Syn vypustil ducha. A ona stála!
      Mimoriadne zdržanlivé a jednoduché slová evanjelia vyjadrujú jej jedinečný postoj. V týchto jednoduchých slovách je vyjadrená plnosť a sila duše Panny Márie. Je v nich jej viera, láska a nádej. Veľký básnik Paul Claudel napísal, že týmito slovami načrtol svätý Ján pevnú a udatnú ženu, ktorá oslavuje Písmo. Stála pevne nielen fyzicky a telom, ale aj dušou. Pravá matka vo chvíli, keď sa jej dieťa ocitlo v najtrpkejšej situácii, vidí svoje poslanie v čomsi inom, než sa len zarmucovať
      To stabat, o ktorom hovorí svätý Ján, je však jedinečnou informáciou. A takisto stará a úctyhodná tradícia hovoriaca o stretnutí sa matky a syna cestou na Kalváriu, keď bol špinavý a otrhaný, a na zakrvavených pleciach niesol drevo, na ktoré ho mali pribiť. Panna Mária videla všetko, o čom vieme, čo sa na Kalvárii odohralo, a ešte veľa takého, čo nie je zaznamenané v Evanjeliu.
      Takto celý svoj život „napredovala na ceste viery a verne zotrvala v jednote so Synom až po kríž, pri ktorom stála (porov.: Jn 19, 25) nie bez Božieho riadenia...“ (LG 58).
      Považujeme postoj Panny Márie pod krížom za možný? Túto otázku kladie kardinál J. Ch. Korec vo svojej knihe O úcte k Panne Márii, a odpovedá na ňu skromným príkladom z osobnej skúsenosti dnešných čias.
      Veriaca matka, ktorej syn-kňaz bol odsúdený na dlhé roky väzenia pre svoje kňazské poslanie, po rokoch rozprávala o svojich niekdajších postojoch. Pred každou návštevou vo väzení si opakovala, že nesmie ubíjať svojho syna plačom a slzami, že ho nesmie nijako oslabovať a pridávať mu ešte viac ťarchy, než musí nevyhnutne niesť. A tak pri návšteve nikdy neplakala. „Keď som však vyšla z väznice – potom som sa vyplakala!“ dodala a stíchla. K synovmu trápeniu však nikdy nepridávala ešte aj svoje! Bola to pevná matka a vnukala pevnosť. Bola to moja matka...
      Takto nejako možno i cez postoj dnešnej veriacej matky pochopiť postoj Panny Márie – „stála pri Ježišovom kríži...“ Jej duša bola silná i pred tvárou smrti.
To je veľký príklad pre nás. Príkladom preto, že aj v našom živote prídu niekedy chvíle, keď sa cítime akoby sme boli na kalvárii svojho života. Že niekedy sme v situácii svätej Terézie z Lisieux. Keď v posledných rokoch veľmi trpela, povedala: „Ja asi prídem o rozum. To si nikto nevie predstaviť, čo som vytrpela...“
      Život človeka na tejto zemi je často posiaty mnohými bolesťami a ťažkosťami rôzneho druhu – u jedného viac, u druhého menej – že často ani poňatia nemáme, koľko toho ľudia vytrpia. Že život mnohých je akoby krížom!
      Vo farnosti kde som pôsobil, všimol som si na nástenke myšlienku, ktorú tam napísala zbožná duša: „Nemáme ani poňatia, aké ťažké je bremeno, ktoré my nedvíhame.“ Zaujímavé a veľavravné! Totiž, toľkokrát sa v živote sťažujeme na svoje bolesti – len my a najviac! Lenže možno ten druhý – a často aj ten vedľa nás, v našej rodine, a možno aj v manželstve, trpí oveľa viac. Aj ten, čo má úsmev na tvári. Len o tom nevieme, len to nespozorujeme.
      Preto nám Boží Syn dal z kríža svoju matku za našu, aby nám v takýchto chvíľach bola nielen príkladom, ale aj silou v znášaní našich ľudských bolestí tohto života. Lebo tak je to už v našom živote: „Kto zachraňuje svet a pracuje pre iných, pre bratov a sestry, musí myslieť na jedinú vec: na kríž, na utrpenie. Vo svojej preveľkej bolesti je nám Mária príkladom, ako treba trpieť“ (kardinál Roy).
      Svätý Ján Vianney nám o tom povedal: „Ježiš Kristus keď už nám všetko dal, čo nám dať mohol, chcel nás ešte urobiť dedičmi toho, čo mu je najdrahšie, svoju svätú Matku.“ Dal nám ju, aby nám bola príkladom na našej životnej ceste. Taká bola Božia vôľa, o ktorej svätý Bernard povedal, že „Boh tak chcel, aby sme nemali nič, čo by neprešlo rukami Panny Márie“.
      A tak teda aj naša spása, naše radosti, naše starosti, aj naše bôle a trápenia každodenného života. Panna Mária k nám prichádza a má účasť na našich osudoch a na našich bolestiach, pretože sama prešla týmto pozemským životom a sama prežívala aj bolesti tohto sveta. Táto viera pochádza z toho, že sám Ježiš Kristus, umierajúc na kríži, dal nám ju skrz svätého učeníka Jána za Matku (porov.: Jn 19, 26-27). A preto veríme, že „Mária nám pomohla, Mária nám pomáha, Mária nám chce pomôcť“.


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet