23.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Boh nepatrí k spoločenskej elite, medzi ktorú sa obyčajný človek len tak nedostane. Obzvlášť rád načúva práve chudobným, nepatrným, poníženým a odpudzujúcim.”

~KLAUS HEMMERLE ~

27.10.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť373 reakcie0
(Share 154 0)


12. Tá, ktorá je nekonečne dojemná

Mária, najväčšie požehnanie

      Podstatou duchovného života je spojenie s Bohom, poznávať ho a milovať, žiť s ním a konať všetko s ním a pre neho. Ale „Boha nikto nikdy nevidel“, píše svätý Ján (Jn 1, 18). Vidíme ho v Ježišovi Kristovi, ako to sám povedal: „Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca“ (Jn 14, 7; porov.: Jn 14, 9). Ježiš Kristus nepredkladá len nejakú náuku, ale ponuku živého a osobného spojenia. Nehovorí: Ja vás naučím ceste..., ale: „Ja som cesta, pravda a život“ (Jn 14, 6).
      Ale je potrebné poznať aj Pannu Máriu, milovať ju, žiť s ňou v živom spojení? Sväté písmo o nej svedčí, že Panna Mária je vždy nerozlučne spätá s Ježišom Kristom. Tak je tomu aj v živote viery. Aj v našom duchovnom živote sú obidvaja nerozlučne spojení. Ježiš Kristus ktorejsi svätici povedal: „Myslíš si, že som sa stal človekom pre zábavu?“ Mohol by dodať: „Myslíte si, že som vám dal svoju Matku za matku pre zábavu?“
      Svätý Bernard povedal: „Boh chcel, aby sme mali všetko skrz Máriu.“ Človek nemôže byť bez matky ani v prirodzenom, ani v nadprirodzenom poriadku. Bolo by zaujímavé prejsť celým Písmom a zistiť všetko, čo hovorí o matke alebo o matkách, v ňom vystupujúcich. Čím je matka v prirodzenom poriadku, tým je Panna Mária, naša duchovná matka v nadprirodzenom poriadku. Aké asi miesto má v našom duchovnom živote? Ako asi môžeme s ňou a v nej môžeme a máme žiť? Ako využívame tohto daru Matky, ktorý nám dal Boh, tak v teológii, tak v živote, ako aj v poznaní a láske?
      Bolo by tiež zaujímavé prejsť celú náboženskú literatúru, čo všetko sa už povedalo a napísalo o jej úlohe vo svete. Aké dojemné príbehy o jej ochrane a pomoci nájdeme v nejednom ľudskom živote!
      V roku 1991 Katolícke noviny (č. 27) priniesli milý príbeh z knihy A. W. Weigla: Gott greift ein.
      Pred niekoľkými rokmi podnikol jeden akademik so svojou ženou a synom okružnú cestu autom po Francúzsku. Jeho katolícka manželka chcela navštíviť aj Lurdy a on, hoci bol celkom neveriaci a vystúpil z Cirkvi, neodoprel jej túto radosť. I keď nie s odporom, úplne nezúčastnene pozoroval modlitby a spev ľudí a s rukami za chrbtom si premeriaval sochu v jaskyni zjavenia. Potom sa vytratil a šiel sa prejsť do rušných ulíc Lúrd, kde sa cítil oveľa voľnejšie.
      Neskoro večer, prv než sa uložil na odpočinok, ťahalo ho to ešte raz k jaskyni, pred ktorou sa medzitým vyľudnilo. Znova si prezeral sochu v skalnom výklenku a potom sa jej nahlas prihovoril:
       „Keď to všetko má byť pravda, čo sa o tebe rozpráva, tak urob, aby moja žena, ktorá je teraz v druhom stave, priviedla na svet dvojčatá: chlapca a dievča! Keď toto dokážeš, uverím ti, ináč nie!“
      O niekoľko mesiacov neskôr jeho žena naozaj porodila dvojčatá, syna a dcéru, presne tak, ako si to vtedy želal. To bola prvá časť odpovede Panny Márie.
      O pár dni však deti zomreli, krátko po tom, čo boli pokrstené. O niekoľko dní neskôr zomrela aj matka deti na embóliu.
      Bola to ďalšia odpoveď rúhačovi. Stelesňovala potrestanie i milosť súčasne, pretože otvorila zaslepenému oči, otriasla jeho srdcom a on pochopil odpoveď tej, ktorú provokoval, a obrátil sa!
      Autor, ktorý zapísal tento príbeh, poznamenáva:
      Kňaz, ktorý sa kajúcnika ujal a na jeho vlastnú prosbu ho poučil i prijal naspäť do Cirkvi, je jeden z mojich najlepších priateľov. Nedávno mi s dojatím rozprával o tomto lurdskom zázraku, ktorý odhaľuje dôstojnosť, úctu, ale aj milosrdenstvo Matky Božej. Matka s deťmi sú v nebi, na zemi pyšný otec, teraz pokorený a zachránený.
      Koľko podobných a dojemných príbehov sa už stalo za tých dvetisíc rokov s pomocou a ochranou Panny Márie! Koľko bolo povedaných a napísaných (a neustále sa hovorí a píše) mnoho vecí. Kto by ich všetky vedel spočítať? To všetko nás upozorňuje na slová, ktoré svätý Alfonz Mária de Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi, napísal na základe bohatých misionárskych skúseností: „Koho nepohne dobrota a milosrdenstvo Matky Božej, aby sa obrátil a konal pokánie, toho už ťažko niečo obráti.“
      Je na nás, aby sme si znovu a hlbšie uvedomovali toto jej poslanie v našom živote, tú, ktorú blahoslavia všetky pokolenia (porov.: Lk 1, 48) pre „veľké veci“ (Lk 1, 49), ktoré urobil mocný Boh nielen v jej živote, ale skrz jej zásahy aj v našom živote.


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet