25.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Namiesto sťažovania sa, že Boh je skrytý, vzdávajte mu vďaku za to, že toľko zo seba odhalil.”

~Blaise Pascal~

27.10.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť419 reakcie0
(Share 192 0)


Záver

Mária, najväčšie požehnanie

      Nepoškvrnená Panna Mária... Nanebovzatá... Bolestná... Útecha plačúcich... Útočište hriešnikov... Tá, ktorá sa za nás prihovára... Rebrík, po ktorom sám Boh z neba zostúpil... Ochranný plášť sveta širší ako oblaky... Tá, ktorá je matkou a kráľovnou anjelov...
      Pri tomto množstve mien a pomenovaní pripisovaných Panne Márii sa nám vynára otázka: Čo viedlo kresťanský ľud k tomu, aby dával Ježišovej Matke tak veľa mien? Nie je tu riziko, že sa pozabudne na to, že ide predovšetkým o Ježišovu matku?
      Také nebezpečenstvo v minulosti bolo, napr.: v časoch, keď dve mariánske družiny sa dostali do sporu, že práve ich Panna Mária je dôležitejšia. V tomto zmysle treba pochopiť aj napomenutie Widenfelda z roku 1673, ktorý vkladá do úst Panny Márie tieto slová: „Nemyslite si, že ja som iná tu a iná tam, iná v Montserrate a iná v Montacute. Som stále tá istá“ (Pozdravy preblahoslavenej Panny Márie svojim nadšeným ctiteľom).
       Ak by aj dnes tak niekto zmýšľal, mohlo by sa to považovať za donebavolajúcu nevedomosť, najmä, ak by sme chceli tvrdiť, že mnohé mená a tituly Panny Márie sú znakom toho, že sa pod nimi myslia viaceré osoby. Alebo tiež, že to a to mariánske miesto je dôležitejšie, než iné. Podľa toho, jedna ikona či socha Panny Márie nadchla davy ľudí na istom mieste, zatiaľ čo iné nič nehovoria.
      Kresťan však musí vedieť, že sochy a ikony sa nepovažujú za modly – a to už naznačil Druhý nicejský koncil (787), ale že prostredníctvom nich si ľudia uvedomujú, čo tieto znázorňujú. Tak je to aj s rôznym pomenovaním Panny Márie, čo sa týka jej života (Nepoškvrnená, Zvestovaná, Bolestná, Nanebovzatá... ); prejavov voči ľuďom (Matka milosti, vypočutia, pomoci... ) a špeciálnych miest, kde sa zjavila (Šaštínska, Levočská, Ľutinská... ).
      Podobne je to aj s mariánskymi titulmi. Ak je Panna Mária súhrnom tajomstiev viery, potom „je pre všetkých ,zrkadlom’, živou ikonou, v ktorej sú jasne a hlboko zobrazené veľké Božie diela“ (Ján Pavol II., 8. decembra 1990), nie je problém nazývať ju rôznymi pomenovaniami, ktoré ju zaraďujú do dejín spásy.
      Dôvodom je tu aj láska. K jej podstate patrí, že neustále vynachádza nové mená a symboly. Tak sa vysvetľujú rôzne akatisty, molebeny a litánie, ktoré ľudia prijali a spravili z nich zvláštny náboženský prejav.
      Nie menším dôvodom pripisovania nových mien Panne Márii sú zásahy v živote Božieho ľudu. To vysvetľujú mnohé mariánske miesta a svätyne, ktoré pripomínajú skúsenosť milosrdenstva prostredníctvom Ježišovej Matky. Panna Mária je pre mnohých veriacich, ktorí sa k nej utiekajú vo svojich potrebách a zakusujú jej pomoc, ktosi blízky; a vo výnimočných chvíľach, keď veriaci prežívajú túto jej blízkosť, prýštia tie najkrajšie spontánne invokácie (oslovenia).
      V týchto rôznych prejavoch a tituloch sa v ľude zakorenilo presvedčenie, že Panna Mária je cesta, ktorá nás vedie ku Kristovi. Takto vie – píše Ján Pavol II. vo svojej knihe Dar tajomstva - že si nemusí vybrať medzi Kristom a Máriou, pretože nielen Mária je cestou ku Kristovi, ale aj sám Kristus predstavuje ľuďom svoju Matku tak, aby ju prijali do svojich životov s absolútnou dôverou a otvorenosťou. Inými slovami, začínajúc Kristom, prítomnosť Márie v Kristovom tajomstve je nevyhnutnou podmienkou na pochopenie Máriinej úlohy Matky a Prostrednice. Takto je Panna Mária „najväčšie požehnanie, ktoré zostúpilo na celé stvorenie“ (Charles Péguy).


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet