20.január 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    V našom živote je najlepšie využitá hodina, v ktorej Ježiša najviac milujeme.

~Charles de Foucauld ~

28.10.2004 - Miron
čítanosť1088 reakcie0
(Share 240 0)


Téma: Sväté písmo / Ž 19, 8. 10 / Ž 119, 73

Myšlienky... 151/2004

      Veríte všetkému, čo čítate v novinách alebo čo počujete v rozhlase a v televízií?
      Prieskum, ktorý sa uskutočnil v USA ponúkol zaujímavé odpovede na túto otázku. Aj keď vyše 80 % opýtaných uviedlo, že masmédia sú nevyhnutné pre slobodnú spoločnosť, len 2 % z nich verilo všetkému, čo je uverejnené v novinách. Televízne spravodajské relácie boli na tom o niečo lepšie. Dôveru im vyslovilo 5 % opýtaných. Rozhlas dopadol najhoršie, pretože mu dôveryhodnosť prisúdilo iba jedno percento opýtaných.
      Zdá sa, že medzi ľuďmi nepanuje prílišné presvedčenie o dôveryhodnosti informácií, ktoré prinášajú masmédia.
      Máme však k dispozícií zdroj informácií, ktorý je spoľahlivý na 100 %. Je to biblická správa o dobrej zvesti Ježiša Krista. Táto správa bola inšpirovaná Svätým Duchom a preto bola uchránená pred chybami. Obsahuje absolútnu pravdu o človekovi, Bohu a spáse.
      Kráľ Dávid ospevuje spoľahlivosť Božieho slova: „Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé“ (Ž 19, 8. 10).
      Môžeme sa pripojiť ku kráľovi Dávidovi a velebiť Boha za tento zdroj múdrosti. No ešte lepšie je čítať Božie slovo a žiť podľa neho. Musíme sa zmocniť pravdy, ktorá je v ňom ukrytá. Prosme preto často so žalmistom prosme nebeského Otca: „Daj mi chápavosť a osvojím si Tvoju náuku“ (Ž 119, 73). Môžeme si byť istí, že Boh nám pomôže odkryť zmysel jeho slov a posilní nás, aby sme ich v živote naplnili.

      Inšpirácie: Ž 19, 8. 10
      Kartotéka: Sväté písmo / Ž 19 / Ž 119
29.03.2006 | Čítanosť(1775)
Téma: Sväté písmo
06.11.2004 | Čítanosť(948)
Ž 119
20.10.2004 | Čítanosť(700)
Ž 19


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet