21.január 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Boh sa cez svet nestáva zrejmým v priamom zmysle slova. Keby šlo o takúto zrejmosť, nikto by Boha nemohol poprieť. Každý by ho nevyhnutne musel prijať. Avšak Boh, sprítomňujúci sa v znameniach, sa nám nevnucuje, ale ponúka. Boh je diskrétny.”

~LUIGI GIUSSANI~

30.10.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť3040 reakcie0
(Share 458 0)


Téma: 22. nedeľa po ZSD / Smrť / Večný život / Lk 16, 19-31

Homília

      Počuli sme podobenstvo o boháčovi a Lazárovi. Bol istý bohatý človek, ktorý každý deň hodoval. Pred jeho bránou líhal žobrák Lazár a žiadal si nasýtiť sa aspoň z toho, čo padalo z boháčovho stola. Stalo sa však, že zomreli obidvaja. Žobrák prišiel po smrti do neba a boháč do pekla.
      Osud boháča a Lazára je z podobenstva jasný. Boháč prišiel do pekla, Lazár do neba. Kde prídeme po smrti my? Zamysleli sme sa nad touto otázkou? Kde je strom nachýlený, tam padne (porov.: Kaz 11, 3).
      „Ako umierala tvoja žena? – pýtal sa kňaz svojho známeho, ktorému nedávno zomrela manželka. „Tak, ako žila!" – dostal odpoveď bez rozmýšľania. Teda pokojne a trpezlivo, lebo taký bol aj jej život. „Aký život, taká smrť, aká smrť, taká večnosť“, hovorí príslovie. Ako zomrieme my? Kde prídeme po smrti my? Či sa na nás nenaplní pravdivosť príslovia, že kde je strom nachýlený, tam aj padne?
      Iste sa pamätáme, ako pred rokmi ľudia kupovali knihu amerického lekára Moodyho Život po živote . Ľudia sa chceli dozvedieť, ako je to po smrti. Ale toto všetko je len túžba po senzáciách, ktorá nemá nič spoločného s vedou a tým menej s vierou.
      Je dobre, keď si kladieme otázku: Ako je to po smrti? Aj sv. Pavol poučoval veriacich v Solúne: „Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými...“ (1 Sol 4, 13). Preto ďalej hovorí: „Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním“ (1 Sol 4, 14). Svätý Pavol tu nehovorí, aké bude naše stretnutie s Bohom vo večnosti, ale známe sú jeho slová, ktoré napísal veriacim v Korinte: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú“ (1 Kor 2, 9).
      So smrťou sa teda stretávame, prežívame aj bolesť rozlúčenia, ale napriek tomu málo je tých, ktorí na smrť skutočne myslia a pripravujú sa na ňu. Rozumný kresťan na smrť však pamätá. Tiež na život po smrti, pretože túžba po večnom živote nám nebola daná nadarmo. Preto na život a smrť sa nemáme pozerať so smutnými očami. Veď všetci ľudia raz vstanú z mŕtvych pre zásluhy Ježiša Krista, aby sme s ním boli naveky. A tak teda, kto dobre žije, ten sa nemá čoho báť. Myslíme na to? Je náš život na zemi taký, aby sme si po smrti zaslúžili byť s Bohom v jeho kráľovstve.
      V knihe B. Marshala Plná slávy hovorí kanonik Dulfy toto: „Nemyslíme si, že sa raz prebudíme a budeme v nebi.“
      Áno, nebo – to nie je niečo, čo sa dáva zadarmo, pre čo nemusíme nič vykonať. Pre nebo musíme aj niečo zaplatiť, niečo urobiť (a nielen niečo), aby sme si ho zaslúžili.
      Pozrite – do tzv. Krvavej veže bol uväznený sv. Tomáš Morus – vtedajší ministerský predseda anglickej vlády a učenec svetového mena. Bol uväznený za to, že nechcel podpísať prísahu, ktorou by kráľa uznal za najvyššiu hlavu katolíckej cirkvi v Anglicku. Je odhodlaný pre to aj zomrieť. Vlastná dcéra mu píše list, manželka ho prichádza prehovoriť, aby si zachránil život. A on jej hovorí: „Koľko rokov života by som získal, keby som zradil svoju vieru?“ A ona odpovedá: „Asi dvadsať!“ A on na to: „Iba toľko?“ A preto nezradil svoju vieru za pár rokov pozemského života. Odoprel to aj na popravisku. Umrel pod sekerou kata za večný život v Bohu 6. júla 1535.
      Nám nie je daná taká príležitosť získať si večný život. Každý máme inú cestu, inú možnosť získať si nebo. Dbajme však o to, aby sme túto možnosť využili získať večný život v nebi. Pamätajme na Kristove slová, ktoré nikdy nestratili svoju platnosť: „Čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!“ (Mt 16, 26).

      Inšpirácie: Lk 16, 19-31
      Kartotéka: Smrť / Večný život / Lk 16
25.06.2003 | Čítanosť(4029)
Téma: Smrť
13.10.2003 | Čítanosť(2999)
Téma: Kristus / Smrť
25.06.2003 | Čítanosť(2010)
Téma: Smrť
12.06.2003 | Čítanosť(2977)
Lk 16, 1-15
12.06.2003 | Čítanosť(2551)
Lk 16, 19-31
12.06.2003 | Čítanosť(2213)
Lk 16, 16-18


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet