23.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Utekajme odtiaľto. Duchom môžeš ujsť, aj keď ťa telo zadŕža. Môžeš byť tu a môžeš byť aj pri Pánovi, ak sa k nemu vinie tvoja duša, ak ideš za ním svojimi myšlienkami, ak vo viere, ešte nie v nazeraní, kráčaš po jeho cestách, ak sa k nemu utiekaš; lebo on je naše útočište a sila a Dávid mu hovorí: „K tebe sa utiekam a nie som sklamaný.“

~sv. Augustín~

13.12.2004 - Miron
čítanosť1187 reakcie0
(Share 299 1)


Téma: Povolanie / 1 Kor 1, 27

Myšlienky... 250/2004

      Mnohokrát sa nám môže zdať, že Boh si počína nerozumne, keď k naplneniu svojej vôle povoláva na prvý pohľad „obyčajných ľudí“. Povedzte, nepoložili ste už niekedy Bohu takéto otázky: „Prečo práve ja? Ja predsa nemám žiadne zvláštne dary. Skutočne to chce práve odo mňa?“ Aj keď mnohokrát zreteľne vnímame, že nás Boh skrze rôzne situácie volá k uskutočneniu nejakého diela, nemáme odvahu vykročiť týmto smerom, pretože sa nám zdá, že to presahuje naše možnosti a schopnosti.
      Sväté písmo nám však pripomína, že Boh si takto počínal vždy. Spomeňte si na Mojžiša, ktorý sa zdráhal a poukazoval na svoje nedostatky (porov. Gn 4, 10), keď mu Boh dáva úlohu vyviesť vyvolený národ z Egypta. Pripomeňme si, že väčšina apoštolov nebola práve najvzdelanejšími mužmi. Nikto nikdy by o nich nebol povedal, že sa stanú učiteľmi mnohých.
      Aj v súčasnosti hoci máme k dispozícií k ohlasovaniu evanjelia masmédia, internet, Boh si stále povolával obyčajných ľudí k neobyčajným dielam. Patrí medzi ne vytrvalá a horlivá modlitba starej mamy za svojich 14 vnúčat; tiché každodenné svedectvo viery rodičov, ktorí takto vtláčajú správny obraz Boha do sŕdc svojich detí; odvaha jednoduchých kresťanov, ktorí napriek tlaku nevery zotrvávajú v pravde; a nakoniec i všetky tie skutky lásky, ktorými veriaci obohacujú tento svet. Nie vždy je nám v tomto čase vidieť dôsledky svojich skutkov viery. Ale mnohé svedectvá o veľkých Božích dielach začínajú práve nejakým drobným skutkom vychádzajúcim z viery a poslušnosti Božiemu povolaniu.
      Svätý Pavol takto charakterizuje Božie povolanie: „Čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných“ (1 Kor 1, 27). Ak Boh takto konal po tisícročia, prečo by mal dnes konať inak?
11.07.2003 | Čítanosť(3747)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
25.06.2003 | Čítanosť(1729)
Téma: Bohatstvo / Povolanie
12.06.2003 | Čítanosť(1998)
1 Kor 1, 1-17
12.06.2003 | Čítanosť(1958)
1 Kor 1, 18-31


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet