11.máj 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Keby každý chcel pomôcť druhému, pomohlo by sa každému.

~Maria von Ebner-Eschenbachová ~

08.02.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1259 reakcie0
(Share 323 1)


Téma: Ježiš vydáva svedectvo o sebe / Jn 5, 31-47

Homília

      V sporných záležitostiach vážnu úlohu zohráva svedectvo. Čím viac je hodnoverný svedok, tým viac jeho svedectvo získava na význame a potrebe.
      Ján apoštol zaznamenal pre nás významné svedectvo Krista, ktoré by sme v našej viere mali poznať a nemali ho obchádzať. Ježiš povedal Židom: „Ak vydávam svedectvo o sebe len ja sám, moje svedectvo nie je pravdivé. Ale je niekto iný, čo svedčí o mne, a ja viem, že svedectvo, ktoré vydáva o mne, je pravdivé“ (Jn 5, 31-32).
      Ježiš si počína pri svojom účinkovaní ako Mesiáš a podľa vtedajších zákonov aj správne. Totiž v židovskom práve platilo, že rozsudok mohol nadobudnúť platnosť len vtedy, keď bola skutková podstata činu dosvedčená dvoma svedkami. Toto nariadenie poznali Židia z Mojžišovej knihy, ktorú voláme Deuteronómium. Tam sa píše: „Jeden svedok nebude nič platný pri nejakej vine alebo zločine, ktorého sa niekto dopustil; na výpovedi dvoch alebo troch svedkov bude závisieť rozhodnutie“ (Dt 19, 15).
      Ježiš tieto predpisy pozná a uznáva ako právne normy, a pokúša sa dokázať, že je poslaný od Boha, a to hneď niekoľkými svedectvami:
      1. Svedectvom Jána Krstiteľa.
      2. Svojimi skutkami a zázrakmi.
      3. Mojžišovými zákonmi, čiže knihami Svätého písma.
      4. Samotným Bohom, ktorý mu je jeho korunným svedkom.
      Skutky, ktoré Ježiš koná, sú skutkami Božími a Otcov hlas volá k viere v Ježiša Krista, ako o tom každý nezaujatý vie.
      Z toho vysvitá, že všetko, čo má u Židov povahu autority, ako sú proroci, Mojžišov zákon, Ján Krstiteľ, ale i sám Boh, svedčí o tom, že Ježiš Kristus je vyslanec Boží. Tu si musíme uvedomiť, že kto takéto svedectvo odmieta, dostáva sa mimo práva, jeho súd je falošný a neplatný. Storočia a dnes už tisícročia u niektorých nič nezmenili.
      Aj v našom prostredí sú ľudia, ktorí sa pokúšajú zaradiť Ježiša do nejakej skupiny, ktorú si oni vytvorili, len aby Ježiša Krista nemuseli uznať ako svojho Boha a Pána. Tak hovoria o Kristovi, že vôbec neexistoval, čo popiera Jozef Flávius – židovský historik, Plínius i ďalší, ktorí presne vo svojich dielach zachytili čas, o ktorom aj my veriaci hovoríme, že Kristus žil medzi nami.
      Iní chcú Ježiša priradiť k filozofom, ďalší k reformátorom. Sú aj takí, ktorí Ježiša pokladajú za politika a vôbec za človeka nám podobného, ale s vyšším intelektom na svoju dobu. Vieme ale, že Ježiš sa nedá nikde zaradiť. On nie je sociálny burič, ani zasnený mysliteľ. Je Božím vyslancom, je sprostredkovateľom spásy, preto i nám platia jeho slová, aby sme uverili a budeme spasení.
      V Taliansku v Turíne roku 1976 vyšla v nakladateľstve SEI (Societa Editrice Internazinale) kniha Vitoria Messoriho pod názvom Hypotézy o Ježišovi. Do októbra 1988, kedy vyšlo i slovenské vydanie, bola táto kniha už vydaná v 18 rečiach a v 33 vydaniach v taliančine. Počet výtlačkov dosahuje jeden a pol milióna. Máloktorá katolícka kniha dosiahla takýto úspech v tak krátkom čase. To preto, že sa zapodieva vážnym a serióznym vyhodnotením kritických hypotéz o „záhadnom Palestínčanovi“.
      Dopracoval sa k záveru, že zo všetkých možných i nemožných hypotéz o Ježišovi je správna hypotéza z evanjelií, podľa ktorej Ježiš z Nazareta je Kristus, Boží Syn. Autor v knihe opisuje svoj čestný a nezaujatý výskum. Presvedčivo ukazuje, že všetky hypotézy o Ježišovi boli už povedané, že všetky námietky boli už vyvrátené, ale že sú znova nastoľované a opätovne vyvracané. Pritom veľmi otvorene poukázal na to, že niektoré domnienky si vôbec nezasluhujú názov „vedecká hypotéza“.
      Pre nás učenie Krista je učením, ktoré nám ukazuje cestu k večnej blaženosti. So svätým Pavlom aj dnes opakujeme: „Viem, komu som uveril a som si istý“ (2 Tim 1, 12). Úžasná istota, ktorá vie všetko zniesť pre Krista, ktorá hory prenáša, a to je pre nás svedectvo, ktoré o sebe v evanjeliu hovorí Ježiš.
      Svedectvo Krista je neotrasiteľné, keď sme sa mu celkom a celí odovzdali. Amen.

      Inšpirácie: Jn 5, 31-47
      Kartotéka: Jn 5
12.06.2003 | Čítanosť(2934)
Jn 5, 1-15
12.06.2003 | Čítanosť(2773)
Jn 5, 31-47
12.06.2003 | Čítanosť(2264)
Jn 5, 19-30


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet