11.máj 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Čas cvála, život nám prekĺza pomedzi prsty. No môže prekĺzať buď ako piesok, alebo ako osivo.”

~THOMAS MERTON~

11.02.2005 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1842 reakcie0
(Share 331 0)


Téma: Prvá pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

Homília

      Začali sme pôstny čas, v ktorom sme každý rok pozvaní uprieť svoj zrak na kríž a pripomenúť si utrpenie a smrť, ktoré vytrpel Ježiš Kristus pre nás a pre naše hriechy. Pre nás veriacich je to vždy čas sebazaprenia a pokánia. Cirkev nám to neprikazuje, ale pozýva, volá.
      Podstatou tejto výzvy sú slová proroka Joela. Boh už v Starom zákone pozýval svoj ľud k pokániu skrze proroka Joela, ktorý v Božom mene volal: „Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom, roztrhnite si srdcia, a nie rúcho...“ (Joel 2, 12-13).
      Teda aj v tomto tohoročnom – máme rozťať svoje srdcia. Máme konať pokánie, ktoré mení naše srdcia. A cieľom nie je stať sa bezchybnými – veď kto by to dokázal? Ježiš nás vo svojej Reči na vrchu poučil, aby sme sa svojím pokáním nevystatovali. Nezaujíma sa o to, ako vnímajú naše skutky ľudia, ale chce, aby boli najúprimnejšie a najtajnejšie, lebo on vidí aj v skrytosti.
      Dnes máme mnoho pokušení, aby sme sa nemuseli postiť, niečo vytrpieť...
      Pozrite! Už v rajskej záhrade mali prví ľudia možnosť rozhodnúť sa. Mohli žiť večne – ale v tom prípade nesmeli jesť zo stromu poznania dobrého a zlého. Pokušeniu neodolali. Čo bolo príčinou, že tak ľahko padli? Boli to slová pokušiteľa, ktorý povedal: „Keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo“ (Gn 3, 5).
      Kto by nechcel byť ako Boh! A preto jedli. Po tejto neposlušnosti sa Božia vyhrážka i diablov sľub splnili. Sväté písmo nám to vysvetľuje: „I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí“ (Gn 3, 7). Adamovi a Eve sa teda otvorili oči a ich poznanie bolo žalostné. Spoznali, že sú naozaj nahí, ponížení, preto sa pred Bohom skryli... To je ten pocit, ktorý i my poznáme: naša úbohosť, nehodnosť, - preto sa i dnes pred Bohom skryjeme, nechceme o ňom počuť, nechceme vidieť ani počuť toho, kto nám o ňom hovorí alebo pripomína.
      Diabol takto pokúša aj dnes, a má na to mnoho spôsobov. Pokušiteľ nehovorí, že Boha niet, že netreba postiť, odriekať si... Naopak, hovorí: Neverte tomu. Ak nebudete toto robiť, budete ako Boh. A kto by nechcel byť ako Boh? A ak ho poslúchneme, sami na to prídeme, že sme nahí, ponížení, prázdni – ako Adam a Eva po páde do hriechu v raji.
      Rozprávanie o pokušení diabla, zlého ducha, nie je rozprávkou, ako si to aj dnes mnohí myslia. Všetky tie dnešné neposlušnosti s myšlienkou – a veď sa nič nestane – to je doslova poklona diablovi.
      Sv. Augustín napísal, že ak by mal satan voľnú ruku od Boha, „nikto z nás by neostal nažive“. Teda to nie sú bájky pre deti. Pozrime sa ako dnešnou spoločnosťou otriasajú hrozné, krvavé, nezmyselné zločiny. A že ich často páchajú navonok slušní ľudia, od ktorých by nikto neočakával také konanie. Tie posledné vojny, katastrofy, ktoré konajú ľudia... To je z pýchy, túžba po moci – a to vždy vedie k neznášanlivosti: Budete ako Boh!
      Nezabúdajme, že náš večný život je vždy v ohrození. Je akoby v sazke... Tento pôstny čas je pre nás novou príležitosťou, aby sme si to uvedomili. Kristove slová sú preto vždy aktuálne: „Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15). Boží plán s nami je oveľa širší a krajší, než nám ponúka tento svet. „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo...“ (1 Kor 2, 9). Trvá tiež dlhšie, než štyridsať dni. Preto naozaj stojí za to, aby sme vydržali – aj tento pôst.

      Inšpirácie: Jn 1, 40-51
      Kartotéka: Jn 1
12.06.2003 | Čítanosť(3516)
Jn 1, 40-51
12.06.2003 | Čítanosť(3433)
Jn 1, 19-39
12.06.2003 | Čítanosť(2601)
Jn 1, 1-18


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet