11.máj 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Namiesto toho, aby sme ukazovali Pannu Máriu ako nedosiahnuteľný vzor, pridŕžajme sa jej ako nasledovaniahodný príklad praktizovania skrytých čnosti a prežívania viery.

~Svätá Terézia z Lisieux~

16.02.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1098 reakcie0
(Share 316 0)


Téma: Neprisahaj! / Mt 5, 33-37

Homília

      U niektorých jednotlivcov sa vyskytuje hriech, proti ktorému je namierené i toto evanjelium.
      Ježiš hovorí: „Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal“ (Mt 5, 33).
      Vysvetlili sme si už, ako Pán Ježiš chápe výnimky v otázke rozvodu. Toto evanjelium odstraňuje výnimku ohľadom prísahy. V Svätom písme sa nachádza viac miest, kde je zákaz prísahy.
      Druhá Mojžišova kniha hovorí: „Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo! Lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo“ (Ex 20, 7). Slovo „nevyslovíš“ doslovne znie „nevezmeš“. „Nadarmo“ zas chápeme ako „zbytočne“. Preto výklad znie, že sa zakazuje vysloviť meno Božie neúctivo, zneužívať ho k falošnej prísahe, kliať a rúhať sa.
      V Tretej Mojžišovej knihe sa zase hovorí: „Neprisahajte falošne na meno moje, aby ste nezneužili meno svojho Boha!“ (Lv 19, 12).
      Ale aj vo Štvrtej Mojžišovej knihe sa hovorí: „Toto prikazuje Pán: Ak niektorý muž urobí Pánovi sľub alebo ak sa zaprisahá, že sa zaväzuje zdržovať sa niečoho, nech nezruší svoje slovo, ale nech splní všetko, ako sľúbil“ (Nm 30, 3).
      Tieto slová chápeme ako dobrovoľné zaviazanie sa z lásky k Bohu darovať seba, alebo niečo zo svojho majetku, alebo sa zrieknuť dovolených vecí, napríklad vína, manželského spolužitia a podobne. Z textu vidíme, že ľudia robili sľuby od najstarších čias (por. Gn 28, 20-22). Vidíme, že Mojžiš sľuby nezrušuje, ale zdôrazňuje ich posvätnú záväznosť. Vieme, že v Izraeli sa mnoho prisahalo. Bolo potrebné, aby sa stálym dovolávaním sa Božieho mena nešírila neúcta k Bohu, preto zákonníci vymysleli akési náhradné slová.
      A tak čítame, že prisahali na nebo, na zem, na chrám, na zákon, na mesto Jeruzalem. Pán Ježiš takto odkrýva dvojakosť a nepravdivosť takéhoto jednania. Na jednej strane sa nevyslovovalo meno Božie, ale na druhej strane sa pohŕdalo menom Božím, a je i dnes ako prostriedok na získanie dôvery partnera či vierohodnosti, a to čiste v pozemských veciach, často nečestných a hriešnych. Pán Ježiš si preto nepraje, aby sa prisahalo. Vyžaduje od svojich učeníkov pravdovravnosť a chce, aby ľudia boli úprimní a na to má stačiť ich slovo a nie, aby ho ešte väčšmi miešali s Bohom. Ľudia preto zaviedli prísahu, lebo sa veľa klamalo, vo svete bolo veľa neúprimnosti, nečestnosti, dvojtvárnosti. Ježiš však vedie apoštolov i nás k tomu, že keď mu chceme celkom a celí patriť, nepotrebujeme k tomu prísahu.
      Apoštoli, ale i my si uvedomujeme, že láska k pravde robí prísahu zbytočnou. Musíme si uvedomiť, že dôverovať slovám blížneho nevyžaduje od nás prísahu. Uvedomujeme si, že keď naše „áno“ bude aj ich „áno“ a naše „nie“ aj ich „nie“, tak nepotrebujeme skladať prísahu, lebo to bude, a aj je zbytočná záležitosť medzi kultúrnymi, vzdelanými ľuďmi a tým viac medzi veriacimi.
      Toto nie je utópia.
      Je to ťažké dnes vo svete, keď vládne rafinovaná lož, neúprimnosť, dvojakosť, kde sa často klame i tam, kde je to zbytočné. Dnes aj keď môže povedať pravdu, povie lož. Okrádame sami seba. Uvedomme si, že veľmi záleží od nás, či budeme mať odvahu dôsledne a radikálne hovoriť pravdu. Uvedomme si však, že len tak získame dôveru a podporíme ľudskú dôstojnosť, ktorá sa prejavuje jednoduchým slovom.
      Pozrime si len raz správy. Samý komentár... Správy a udalosti zveličujeme, žiaľ, často len k zlému a horšiemu. Modlime sa za vytrvalosť v dobrom. Bojujme proti hriechu.
      Videli ste už oklamaného klamára? Hoci prijal aj prísahu? Ak to poznáte z vlastného života, cítite zaiste svoju hanbu a porážku. Amen.

      Inšpirácie: Mt 5, 33-42
12.06.2003 | Čítanosť(4296)
Mt 5, 43-48
12.06.2003 | Čítanosť(3995)
Mt 5, 33-42
12.06.2003 | Čítanosť(3900)
Mt 5, 13-20


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet