11.máj 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Čím viac je v nás ducha a vnútorného pokoja, tým krajší je náš život.”

~FIODOR M. DOSTOJEVSKIJ ~

19.02.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1384 reakcie0
(Share 298 0)


Téma: Mt 3, 1-12

Homília

      Prečo to robíš?
      Prečo si tam zas bol?
      Prečo si nedáš povedať?
      Tieto a podobné otázky počuť denne.
      Odznievajú z úst rodičov, adresujúc ich svojim deťom.
      Počuť ich z vašich úst, ženy a matky, keď chcete dosiahnuť nápravu u svojich manželov.
      Prečo?
      A odpoveď je často nemá, prípadné pokrčenie ramien, za ktorým sa skrýva slabosť človeka, stratená sila vôle, ktorú mnohí nazývajú vo svojom živote slovom „zvyk“.

      Matúš v dnešnom evanjeliu rozpráva o mužovi, nad správaním ktorého tiež odzneli podobné otázky ako v úvode.
      Ján, prečo hovoríš, že: sekera je už priložená na korene stromov? Že každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie vytnú a hodia do ohňa? Prečo to hovoríš nám? Čo chceš tým povedať?

      Objavil sa náhle. Neznámy a podivný. Vynoril sa zvnútra púšte a zastal na brehu rieky Jordán. Vo svojej asketickej postave pripadol mnohým ako prízrak. Namiesto odevu plášť z ťavej srsti. Pozeral do budúcnosti a počul kroky Očakávaného. To kázal o ňom: „...Pripravte cestu Pánovi...“ (Mt 3,3).
      Vaše vnútro sa časom a neopatrnosťou stalo skladišťom hriechu. Očistite sa a prijmite Očakávaného. Odpútajte sa od toho, čo vás zotročuje, ťaží a robí otrokmi hriechu! On otvorí vaše oči, dušu a uvidíte nový svet. Svet vyšších právd a plný jasu. V ňom nájdete pokoj a mier blúdiacich duší. Slová Jána však zneli márne pre pyšné duše. Učenci a vodcovia národa vo svojej pýche, sile a sebaklame nepotrebujú poučenia: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu!? (Mt 3,7). Prichádzajú však prostí, vedomí si svojich zlých skutkov. Prichádzajú muži i ženy, vojaci i ľahké ženy, a počúvajú jeho slová. Prijímajú slová Jána a začínajú nový život. V týchto, ktorými opovrhujú mocní sveta, bohatí a slávni, v týchto Ján pripravuje cestu pre Krista do ich duší.
      Ján už nehovorí nadarmo. Už sa nepýtajú všetci: prečo? Ján je reformátorom svojej doby. Ohnivým kazateľom, ktorý chce otriasť svedomím tých, ktorým svedomie spalo. Ale Ján nedokázal otriasť svedomím tých, ktorí svoje svedomie už dávno stratili.

      Reformátori vystupujú vo všetkých dobách. Každý má svoje slabosti, nedokonalosti, hriechy. Každá doba volá po náprave. I táto naša. Keby Ján dnes vystúpil tak ako pri Jordáne, počuli by sme jeho hlas? Zaiste by nešetril ani nás, ktorí sa nazdávame, že sme spravodliví ako farizeji a saduceji, ktorí prichádzali k nemu dať sa pokrstiť. Ich nazval hadím plemenom, pretože sa vyvyšovali a domnievali, že keď sa niekedy prihlásia k Abrahámovi, že tým splnia všetko. Dnes by Ján Krstiteľ zvolal ešte niečo: Preč so zvyklosťou! Preč s tým, čo nerobí kresťana kresťanom! Preč s kresťanskou zaostalosťou!
      Drahí priatelia!
      Príslovie hovorí, že zvyk je železná košeľa. Vieme však, že zvyk sa ťažko prekonáva, zvykov sa človek ťažko zbavuje, často je ich otrokom. Vieme však, že aj železo človek dokáže zlomiť. Keď chceme, môžeme dokázať to, čo sa nám cez rok nepodarilo: zlomme sami seba, svoj nesprávny a ľahostajný postoj ku svojim vlastným dušiam! Zanechajme hriech! Príležitosť na zlomenie železa je tu. Blížiaci sa čas milostí, pokoja, Vianoc. Rok vykúpenia dosahuje vrchol. Niekedy si okolnosti vyžadujú konať aj proti zvyku. Dnešné okolnosti sú vážne: buď som kresťan, a to presvedčený, patriaci celkom Kristovi s čistým srdcom, alebo som slaboch, ktorý sa vyhovára, odkladá a má vždy čas. Zanechajme strach! Preč so strachom! Zvíťazíme nad sebou jedine vtedy, keď sme silní. Pri získavaní niečoho potrebného sa často neberie ohľad na konvenciu. Nám musí ísť o spásu svojich duší. Alebo si svoju dušu cením len ako niečo, čo nestojí za vážnejšie pozastavenie? Človek prekonáva aj väčšie ťažkosti. Dnes obdivujeme tých, ktorí pre vedu a umenie obetujú svoje životy a my s dvetisícročnou históriou mučeníkov a vyznávačov chceme zaspať na vavrínoch? Nie! Doba chce náš príklad, chce našu zmenu k lepšiemu. Zanechajme vychodené chodníčky a začnime šliapať nové, hodnotnejšie, šťastnejšie! Keď niekto vedľa nás trpí, dokážeme si nájsť čas, aby sme ho povzbudili, dodali mu síl? Myslíme jeden na druhého, keď skladáme skúšky, ktoré sú len dočasu? Či toto všetko nemá zatriasť svedomím mocného veriaceho muža, pracovitej matky? Zvyk sa často zakoreňuje v mladosti.
      Obraciam sa na vás, mladí priatelia: buďte nároční a kritickí voči svojmu životu. Len slabosi sa vyberajú pohodlnou cestou. Ján sa obracia i na nás, aby sme urovnali svoje chodníky života. Vyplňte údolia nevedomostí svojej viery. Študujte život Ježiša Krista. Nemajte strach pozrieť sa priamo strachu do očí. Odskakovanie a krivé chodníky len predlžujú cestovanie, hľadanie a tápanie v neistote.

      Všetci sme prijali sviatosť krstu. V tejto sviatosti sme pokračovali, keď sme sa vzdelávali v náuke Cirkvi. Dokázali sme svoju vieru vyznať pri prvom eucharistickom stretnutí s Kristom. Duch Svätý nás posilnil svojimi darmi a my by sme zbabelo na toto všetko chceli zabudnúť? Ak áno, tak sme nikdy neverili a aj naďalej sme neveriaci. My sme neuverili Jánovým slovám. Všetci chceme napraviť to, čo sme zo zbabelosti, slabosti a strachu pokazili. My chceme zvíťaziť nad sebou. Zvíťaziť môžu len živí. Mŕtvi zostanú len mŕtvymi. Sekera z dnešného evanjelia je – čas pokánia.
      Rodičia prišli za kňazom so slzami v očiach:
      – Všetko sme jej dali... Vyštudovala, mala už aj vlastné auto. Čo z toho, keď dnes je ruina!
      – Chodíte do kostola? Viem totiž, že ste katolíci.
      – Nie. Veď kvôli nej sme prestali chodiť do kostola, aby jej to neuškodilo.
      – Otec, matka, nečudujte sa. Vy ste sa uhýbali zo strachu, ale ten váš strach zabil dcéru!

      Prečo sme si zaužívali také zlé zlozvyky? Prečo sa ich nechceme zbaviť? Pane, je mi ľúto našich detí. Rodičia sa prestali modliť pred svojimi deťmi. Prestali sa modliť so svojimi deťmi a deti stratili dobrý príklad. Ktorá matka dnes čaká na svoje deti s ružencom v ruke a modlí sa za ne: Pod tvoju ochranu...
      Nepoškvrnená Mária, ktorá si dala život Ježišovi, ktorý spasil svet, vypros život i tým, ktorí dnes po dobrej príprave chcú začať nový život v milosti a bez hriechu. Amen.


      Inšpirácie: Mt 3, 1-12
      Kartotéka: Mt 3
12.06.2003 | Čítanosť(3120)
Mt 3, 1-12
12.06.2003 | Čítanosť(2891)
Mt 3, 13-17


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet