19.január 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Boh je poslednou inštanciou etiky a najvyššou garanciou proti každému zneužívaniu moci jedného človeka nad druhým.”

~Ján Pavol II.~

21.02.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1589 reakcie0
(Share 384 1)


Téma: Modlitba nám nesmie zovšednieť / Mt 6, 7-15

Homília

      Oltárny spolubrat rozprával, že ako malý chlapec mal veľmi rád Vianoce.
      Vtedy mohli ísť štyria-piati chlapci spievať koledy. Postavili sa do chodby, zaspievali koledu a čakali, kedy im niečo dajú. Najviac dostali u svojich rodičov. Keď otec otvoril dvere a videl tam stáť svojho syna, vždy hlbšie siahol do vrecka. Keď šli k druhým, zase podstrčili dopredu syna, bývajúceho v tom dome. I tento otec siahol hlbšie do vrecka. A to sa im páčilo. Nikdy neurobili tak, žeby skryli syna pred otcom.
      Otec a matka sú najštedrejší vtedy, keď sa jedná o ich syna či dcéru.
      A teraz lepšie pochopíme udalosť, pri ktorej radí Pán Ježiš apoštolom, keď ho prosia: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa...“ (Lk 11, 1-2).
      Tu je veľký zlom v dejinách ľudstva. Dovtedy to bol Boh. Jahve, ktorý bol strašný, majestátny a nedosiahnuteľný pre človeka. Pán Ježiš preto prišiel na zem, aby každý človek tejto zeme cez svoju vieru mohol sa stať dieťaťom Božím. Ak sa chceš rozprávať s Bohom, urob zo seba syna, dcéru nebeského Otca. Potom ako syn a dcéra pýtaj od Boha, čo potrebuješ.
      Viem, že všetci sme dosť šikovní a vedeli by sme sformulovať svoje žiadosti Bohu. A predsa, ani jeden z nás by nemal tú odvahu pýtať od Boha to, čo nám radí brat Kristus: Bože, buď môj Otec! Od Otca si pýtajte a dostanete.
      Čo máme pýtať od Boha? V čom je Boh najväčší boháč? Život Boží, to je život v Trojici. A nebeský Otec prežíva svoju radosť a svoje šťastie cez Ducha Svätého vo svojom Synovi. Syn zasa prežíva svoju radosť a svoje šťastie, plnosť svojho života cez Ducha Svätého vo svojom Otcovi. Duch Svätý prežíva svoju radosť a svoje šťastie v Otcovi a Synovi. Teda v čom je Boh boháč? Boh je najväčší boháč vo vlastnení života. Boh vlastní plnosť radosti a zmyslu života. Preto nás Pán Ježiš nahovára, že keď sa rozprávame s nebeským Otcom, aby sme mu hovorili – Otče a prichádzali si k nemu pýtať túto plnosť života.
      Poukazuje na otcov ľudských: „...je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho poprosí o chlieb? Alebo keby pýtal rybu, či by mu dal hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo prosia“ (Mt 7, 9-11).
      Pán Ježiš teda chce, aby sme boli napojení na život plnosti, zmyslu a šťastia Najsvätejšej Trojice cez Ducha Svätého. Ten, kto sa postaví pred nebeského Otca ako jeho syn či dcéra a pýta, nebeský Otec ho neodvrhne. Neprosme o nijaké všedné maličkosti ľudského života, ale o napojenie ľudského života na Boží život.
      O Sudharovi Singovi hovoria, že je to muž, ktorý v súčasnej dobe 20. storočia žije už akoby nie tu na zemi, ale vo večnosti. On hovorí:
      Za všetko čo mám, môžem ďakovať modlitbe.
      Denne venuje viac hodín rozprávaniu sa s nebeským Otcom. Denne číta Sväté písmo.
      Jeho heslom je: Rozprávať sa s Bohom a opäť sa rozprávať s Bohom!
      Sudhar Sing porovnáva modlitbu s letom vtáka:
      Každý predmet, ktorý je vo vzduchu, je priťahovaný zemskou príťažlivosťou, teda aj vták. Vták zemskú príťažlivosť prekonáva tým, že máva krídlami. Keby sme mu ostrihali krídla, spadol by na zem. To, čo sú pre vtáka krídla, to je pre človeka modlitba. Modlitba človeka dvíha stále vyššie a vyššie. Spája človeka so životom Najsvätejšej Trojice. Cez modlitbu človek môže prežívať veľký zázrak samotného Boha vo svojom živote.
      Keď Sudhar Sing chce porovnať zážitok človeka rozprávajúceho sa s Bohom, tak ho porovnáva so svojím zážitkom, ktorý prežil, keď vystúpil na šesťtisíc metrov vysoký vrch v Himalájach. Hovorí:
      „Začala zúriť búrka. Blesky a hrmenie. Myslel som, že zasiahnu aj mňa. Videl som však, že blesky a búrka sú pod mojimi nohami. V tejto výške som pred búrkou v bezpečí.“
      A takúto silu má modlitba. Vynesie človeka nad moc hriechu, nad zúrivosť zla, do istoty pokoja samotného Boha. Za jeho presvedčenie ho zavreli do žalára a nedávali mu jesť a piť.
      Hovorí:
      „V žalári som sa mal modlil o chlieb a nápoj.“
      Ale on sa modlil celkom ináč:
      „Bože, daj mi seba. Tu je môj život. Nech je, nech sa stane tvoja vôľa. Ja prosím teba. Prosím o teba, o Darcu života.“
      Sudhar Sing hovorí o našich modlitbách toto:
      „Ľudské modlitby sa toľkokrát podobajú žobraniu žobrákov. Pýtame rôzne skutočnosti, rôzne potreby nášho života, ale nevšímame si samotného Boha. Nepýtame si, aby Boh prichádzal do nášho života.“
      Vieme si predstaviť volavku. Je to vták, ktorý dokáže dlho stáť v jazere a pozerať. Akoby rozjímala o všemohúcnosti Božej, alebo o veľkosti daru – rieky pre život. Ale ani na jednu z týchto vecí volavka nemyslí. Pozerá, ako uchmatnúť žabu a odísť.
      Aj človek akoby sedel na brehu Božej vznešenosti a stále striehne ako zobrať korisť pre svoj život a odísť bez povšimnutia Boha! Takto sa človek oberá o darcu života, o zmysel života.
      Priatelia, dnes keď budeme prosiť ako apoštoli: Nauč ma, Kriste, modliť sa, Ježiš nám povie to isté, ako povedal svojim apoštolom: Keď chceš sa rozprávať s Bohom, hovor:
      Otče, čiže staň sa synom, dcérou nebeského Otca.
      Potom si pýtaj – a dostaneš. Pýtaj si a dostaneš od nebeského Otca Ducha Svätého. Duch Svätý dokáže napojiť tvoj život zo skutočnosti zeme na život plnosti životov.
      Predstavme si rezervoár, odkiaľ je vedená voda potrubím do domácnosti. Keď chcem vodu, nemusím utekať k prameňu vzdialenému tri kilometre. Stačí otočiť kohútikom a voda tečie.
      Keď sa chcem napojiť na život Boží, nemusím utekať kdesi do neba, ale stačí zložiť ruky, vyslať k Bohu modlitbu, ktorá má takú silu, že pomáha ľudskej duši občerstvovať sa z prameňov Boha. Tento život s Bohom robí v živote človeka najväčší zázrak.
      Sudhar Sing o ňom hovorí:
      „Je to zázrak, ktorý nie je viditeľný zvonku, ale je to zázrak, ktorý sa deje v srdci človeka, lebo človek je zasiahnutý silou, radosťou a šťastím života.“
      Ak chcem plnosť života, musím sa napojiť na Boha cez Ducha Svätého. Ak chcem, aby môj život bol napojený na život Boží, musím sa stať synom alebo dcérou cez vieru. Ak mám na všetko čas od rána do večera; na televíziu, na zábavu, na jedlo, ak v mojom 24-hodinovom dennom živote sa nenájde čas, miesto pre rozprávanie sa s Bohom, tak nemôžem vedieť, aký má pre mňa zmysel a význam Boh!
      Podľa toho sa môžem ohodnotiť. Ako rád skladám ruky a rozprávam Bohu – Otec? Ako rád v modlitbe dvíham svoju dušu stále vyššie a vyššie v ústrety k Bohu, taká je potom aj odozva.
      Sudhar Sing hovorí:
      „Keď sa človek denne aspoň pol hodiny dokáže modliť, isto sa Boh prejaví v jeho živote. Pán Ježiš sa nám ukazuje ako brat, ktorý hovorí: Ak chceš rozprávať s Bohom, hovor mu Otec, pýtaj si vo svojej modlitbe a dostaneš. Čo? Nebeský Otec ti pošle Ducha Svätého, v ktorom sa môžeš napojiť na život plnosti s Bohom.“
      Toto je veriaci človek, ktorý je v Bohu a prežíva už tu na zemi nebo. Pouvažujme a prehodnoťme naše modlitby. Ako sa dokážeme modliť? Amen.

      Inšpirácie: Mt 6, 9-15
11.07.2003 | Čítanosť(3722)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(2989)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2904)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2893)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2702)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet