27.január 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Boh je stále na ceste k nám. Musíme iba byť doma, keď príde, a pozvať ho ďalej, keď zaklope na dvere.

~HERMANN BAHR ~

04.03.2005 - Miron
čítanosť1076 reakcie0
(Share 273 0)


Téma: Štvrtá pôstna nedeľa / Mk 9, 17-31

Homília

AI       Cirkev predpokladá, že v pôstnej dobe je človek viac sústredný, viac zameraný na veci duchovného života. Preto v tomto období nám predkladá tie časti svätého evanjelia, ktoré nás vedú k pochopeniu a budovaniu základov solídneho duchovného života.
KE       Ani dnešné evanjelium nie je výnimkou. Správa o uzdravení posadnutého chlapca je svedectvom o jestvovaní zlých duchov. Je to pre nás dôležitá správa, pretože duchovný život kresťana je priam pretkávaný bojom voči Zlému.
DI       Sväté písmo pomerne málo píše o tomto protivníkovi. Ale napriek tomu je zrejmé, že dejiny ľudstva sa nedajú vysvetliť bez vplyvu zlého ducha. Vystupuje hneď na začiatku ľudských dejín. Tvári sa ako priateľ ľudí. Adama a Eva podľahnú tomuto zdaniu. Diabol svoju „hru“ vyhral – strhol človeka do nešťastia (Gn 3, 1 nn).
      V Novom zákone je opísaná situácia, ktorá odhaľuje jeho stratégiu. Verejné vystúpenie Ježiša Krista začína hneď po krste v Jordáne priamym konfliktom s diablom (Mt 4, 1 nn). Mesiáš začína svoju činnosť zásadnou voľbou. Má si vybrať medzi Božou cestou, ktorá je bláznovstvom v očiach pohanov a pohoršením pre Židov, a inou cestou, na oko rozumnou, tou, ktorú mu predkladal satan. Ako na počiatku, tak aj teraz vystupuje ako priateľ, ktorý chce ukázať smer. Kristus však jeho rady od samého počiatku neprijme. (Podľa: ŠPIDLÍK, T.: Prameny světla. Velehrad : Refugium, 1995, s. 233.)
PAR       Diabol je veľmi inteligentná duchovná bytosť. Napriek tomu má jednu slabinu, ktorú môžeme využiť vo svoj prospech. Nemení totiž svoju stratégiu. Tak ako v Starom zákone, tak aj pri pokúšaní Krista volí rovnakú taktiku: vydáva sa za priateľa, ktorý dáva dobré rady. Môžeme teda využiť túto jeho slabinu v duchovnom boji.
      Diabol na nás pôsobí hlavne cez naše myšlienky. Ponúka nám rôzne riešenia problémov a situácií, pred ktoré sme postavení. Ak poznáme jeho stratégiu, potom nám nebude zaťažko preveriť si každé riešenie, ktoré sprevádza zdanie príjemnosti a výhodnosti. Pomocou nám bude Božie slovo. Ak v jeho svetle táto myšlienka obstojí, potom je dobré. Ak nie potom pochádza od zlého ducha a my máme nasledovať príklad Ježiša Krista, ktorý povedal takémuto pokušeniu rozhodné „nie“. To isté platí i o radách blížnych, ktorí sa dali otráviť zlými myšlienkami. Náš rozhodný postoj môže pomôcť aj im.
MY       Bratia a sestry! Nemusíme sa báť diabla. Nemá nad nami žiadnu moc, kým mu vzdorujeme. Môže obťažovať a byť nepríjemný tak, ako obťažuje a znepríjemňuje život bzučiaca mucha v izbe. Ale to je všetko, čo môže dokiaľ vzdorujeme. Avšak súhlas a stotožnenie sa s jeho radami, prináša nešťastie do života.
      O tomto duchovnom boji nájdeme veľa zmienok v literatúre, ktorá opisuje život mníchov. Pozrime sa pre povzbudenie na jednu z nich.
      Bol jeden mních, ktorého vždy keď sa chystal ísť na bohoslužbu, prepadla zimnica a horúčka a v hlave cítil zvláštne napätie. A1e mních si povedal: „Som chorý, a je celkom možné, že zomriem. Musím sa vzchopiť a skôr než umriem, musím ísť do zhromaždenia.“
      S touto myšlienkou sa prebral a navštívil bohoslužbu. A keď liturgia skončila, prešla i horúčka. Zasa raz dokázal tejto myšlienke vzdorovať, išiel do zhromaždenia a tým ju premohol.
ADE       Prijmime teda pozvanie dnešného evanjelia k duchovnému boju voči zlému duchu. V tomto boji máme veľkú výhodu: stojíme na strane Božieho Syna. V spojení s ním isto vyhráme každý boj proti otráveným radám nášho nepriateľa.

      Inšpirácie: Mk 9, 14-29
12.06.2003 | Čítanosť(3327)
Mk 9, 14-29
12.06.2003 | Čítanosť(2770)
Mk 9, 38-50
12.06.2003 | Čítanosť(2598)
Mk 9, 2-13


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet